Kestävyys- ja vastuullisuustyön kehittäminen ja seuranta
Yksi Helsingin yliopiston strategian valinnoista on, että haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmamme sisältää laajoja suosituksia tutkimukseen, opetukseen, hallintoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Olemme myös arvioineet sisäisiä rakenteita ja edellytyksiä, jotka osaltaan edistävät sitoutumistamme kestävyyteen. Julkaisemme vuosittain kestävyys- ja vastuullisuusraportin, joka kertoo läpinäkyvästi toimintatavoistamme ja toimenpiteidemme edistymisestä.
Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma 2022-2024

Helsingin yliopiston strategiassa kaudelle 2021–2030 todetaan, että haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kunnianhimoisia tavoitteita ei saavuteta yhdessä yössä eikä ilman konkreettisia toimenpiteitä. Ohjelmassa esitellään Helsingin yliopiston kestävyystavoitteita ja -aloitteita kaudella 2022–2024. Tämä eri yksiköiden, ryhmien ja yksilöiden edistämien aloitteiden kokonaisuus korostaa pyrkimystämme sisällyttää kestävyys ja vastuullisuus kaikkeen toimintaamme sekä siirtyä yksittäisistä aloitteista entistä kokonaisvaltaisempaan kestävyysajatteluun.

Hiilineutraali Helsingin yliopisto 2030 –tiekartta

Yliopisto on strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaan on koottu askelmerkit yliopiston hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.  Edistämme ekologista kestävyyttä pienentämällä toimintamme hiilijalanjälkeä panostamalla fiksuihin energianratkaisuihin, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja kestäviin ruokailutottumuksiin sekä hankintoihin.  

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2021

Tähän raporttiin on koottu nostoja kestävyys- ja vastuullisuustyöstämme vuodelta 2021. Kyseessä on kokoelma tutkimukseen, opetukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä omiin arjen toimintoihimme liittyviä toimia. Vuoden 2021 raportti on Helsingin yliopiston toinen kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti.  

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan. 

Raportin sisällysluettelo, vararehtori Tom Böhlingin alkusanat sekä raportin esittely. 

Yliopiston organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri luovat edellytykset kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiselle. Helsingin yliopiston strategiassa vuosille 2021–2030 linjataan, että kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa. Kestävyysteemaiset tutkimuskeskukset, -yhteisöt ja instituutit tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyötämme. 

Helsingin yliopistolla edistämme kestävää kehitystä monilla eri tieteenaloilla kaikilla kampuksillamme. Teemme uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin. 

Kestävyyskysymykset kytkeytyvät kaikkiin koulutusaloihin ja tarjoamme kestävän kehityksen näkökulmia osana useita koulutusohjelmia, kursseja ja opintokokonaisuuksia. Vuoden 2021 aikana pilotoimme kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjolla olevaa monitieteistä Kestävyyskurssia ja panostimme kestävyysosaamisen vahvistamiseen eri tieteenaloilla.  

Vuoden 2021 aikana tiivistimme ja lisäsimme yhteistyötä sekä uusien että olemassa olevien kumppaneidemme kanssa. Kestävyysteemat ovat keskeinen osa kumppanuustyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Teemme kestävyysteemoissa yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja säätiöiden kanssa. Tärkeänä osana on myös yhteistyö muiden yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten kanssa, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Kestävä ja vastuullinen yliopistoarki sisältää muun muassa hallinnon kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, hiilineutraalin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä vastuullisen sijoitustoiminnan. 

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2017-2020

Tämä on Helsingin yliopiston ensimmäinen kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti. Uuden strategiakauden 2021–2030 alussa luomme katseen vielä menneeseen, jotta voimme paremmin suunnitella tulevaa. Raportti on katsaus edellisellä strategiakaudella 2017–2020 tekemäämme kestävyys- ja vastuullisuustyöhön ja tapa tuoda työtämme läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi.

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan.

Raportin sisällysluettelo, rehtori Sari Lindblomin alkusanat sekä raportin esittely.

Yliopiston organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri luovat edellytykset kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiselle. Strategiakaudella 2017–2020 perustimme yliopistolle kestävyys ja vastuullisuus -toimikunnan, joka vastaa kestävyys- ja vastuullisuustyön kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista. Kestävyysteemaiset tutkimuskeskukset, -yhteisöt ja instituutit tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyötämme.

Helsingin yliopistolla edistämme kestävää kehitystä monilla eri tieteenaloilla kaikilla kampuksillamme. Teemme uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin.

Kestävyyskysymykset kytkeytyvät kaikkiin koulutusaloihin ja tarjoamme kestävän kehityksen näkökulmia osana useita koulutusohjelmia, kursseja ja opintokokonaisuuksia. Kestävään kehitykseen liittyviä teemoja opetetaan lähes kaikissa tiedekunnissa bio- ja ympäristötieteellisestä humanistiseen tiedekuntaan.

Vision Globaali vaikuttaja – yhdessä saavuttamiseksi tiivistimme ja lisäsimme yhteistyötä sekä uusien että olemassa olevien kumppaneidemme kanssa. Kestävyysteemat ovat keskeinen osa kumppanuustyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Teemme kestävyysteemoissa yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja säätiöiden kanssa. Tärkeänä osana on myös yhteistyö muiden yliopistojen
ja sektoritutkimuslaitosten kanssa, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Kestävä ja vastuullinen yliopistoarki sisältää muun muassa hallinnon kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, hiilineutraalin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä vastuullisen sijoitustoiminnan.

Muut raportit kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Tutustu teema-, toimiala- ja yksikkökohtaisiin kestävyyttä ja vastuullisuutta käsitteleviin raportteihimme.