Tutkittua tietoa kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Tutkimme kestävyyttä ja vastuullisuutta laajalti. Tarkastelemme muun muassa yhteiskuntaa, tasa-arvoa ja sosiaalisia rakenteita sekä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta.

Lue ajankohtaisia kuulumisia tuoreesta tutkimuksestamme tai tutustu vastuullisuustekoihimme.

Arvot ja strategia ohjaavat toimintaamme

Yliopiston arvot ja strategia 2021–2030 "Tie­teen voi­mal­la – maa­il­man par­haak­si" ohjaavat yliopiston kehitystä ja valintojamme.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana:

Edistämme globaalia vastuutamme ja kestävää kehitystä osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun ja hankkeisiin. Yliopistossa tuotettu tieto tukee yhteiskunnan kestävyysmuutosta, ja olemme asiantunteva ja haluttu kumppani. YK:n Agenda 2030:n tavoitteet luovat puitteet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteuttamiselle.

Kestävyyden ja tasa-arvon asiantuntijoita

Tutkijamme lähestyvät ilmastonmuutosta, lajikatoa ja tasa-arvoaiheita monitieteisesti eri näkökulmista.

Ketkä vastaavat yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioista?

Yliopiston toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys- ja vastuullisuustoimikunta. Toimikunta organisoi kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa koko yliopiston tasolla. Toimikuntaan kuuluu yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä kehittäviä asiantuntijoita, tiedekuntien ja toimialojen edustajia sekä opiskelijajäseniä.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kestävyys- ja vastuullisuustyöstä vastaava vararehtori Tom Böhling.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.   

Toimikunnan tehtävänä on:  

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä  

  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa  

  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling. Toimikunnan sihteerinä on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi.  

Lisäksi yliopistolla toimii henkilöstöpalveluissa sekä opetus- ja opiskelijapalveluissa tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöitä. Yliopistolla on myös nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta hrd@helsinki.fi

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää yliopiston työstä kestävyyden, vastuullisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. 

Riina Koivuranta, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntija

Timo Valtonen, henkilöstöasiantuntija   

Virpi Kuitto, kestävyysasiantuntija

Elina Tanninen, kestävyys- ja vastuullisuuskoordinaattori   

Henna Puustinen, kestävyys- ja vastuullisuuskoordinaattori   

Jarna Heikkilä, ympäristöasiantuntija, HY247

Tom Böhling, yhteiskuntavastuuasioista vastaava vararehtori 

Tasa-arvoasioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi