Kestävyys ja vastuullisuus

Arvot ja strategia ohjaavat toimintaamme

Yliopiston arvot ja strategia 2021–2030 "Tie­teen voi­mal­la – maa­il­man par­haak­si" ohjaavat yliopiston kehitystä ja valintojamme.

Strategiamme mukaisesti, edistämme globaalia vastuutamme ja kestävää kehitystä osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun ja hankkeisiin. Yliopistossa tuotettu tieto tukee yhteiskunnan kestävyysmuutosta, ja olemme asiantunteva ja haluttu kumppani. YK:n Agenda 2030:n tavoitteet luovat puitteet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteuttamiselle.

AJANKOHTAISIA UUTISIA KESTÄVYYDESTÄ JA VASTUULLISUUDESTA

Kestävyys ja vastuullisuus näkyy laajasti yliopiston toiminnassa ja tutkimuksessa. Tarkastelemme muun muassa yhteiskuntaa, tasa-arvoa ja sosiaalisia rakenteita sekä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta. Lue ajankohtaisia kuulumisia yliopiston toiminnasta ja tuoreesta tutkimuksestamme.