Arvot ja strategia ohjaavat toimintaamme

Yliopiston arvot ja strategia 2021–2030 "Tie­teen voi­mal­la – maa­il­man par­haak­si" ohjaavat yliopiston kehitystä ja valintojamme.

Strategiamme mukaisesti, edistämme globaalia vastuutamme ja kestävää kehitystä osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun ja hankkeisiin. Yliopistossa tuotettu tieto tukee yhteiskunnan kestävyysmuutosta, ja olemme asiantunteva ja haluttu kumppani. YK:n Agenda 2030:n tavoitteet luovat puitteet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteuttamiselle.

AJANKOHTAISIA UUTISIA KESTÄVYYDESTÄ JA VASTUULLISUUDESTA

Kestävyys ja vastuullisuus näkyy laajasti yliopiston toiminnassa ja tutkimuksessa. Tarkastelemme muun muassa yhteiskuntaa, tasa-arvoa ja sosiaalisia rakenteita sekä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta. Lue ajankohtaisia kuulumisia yliopiston toiminnasta ja tuoreesta tutkimuksestamme. 

Kestävyyden ja tasa-arvon asiantuntijoita

Tutkijamme lähestyvät ilmastonmuutosta, lajikatoa ja tasa-arvoaiheita monitieteisesti eri näkökulmista.

Ketkä vastaavat yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioista?

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää yliopiston työstä kestävyyden, vastuullisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Jarna Heikkilä, ympäristöasiantuntija, HY247 (jarna.heikkila@helsinki.fi)

Yliopiston toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys- ja vastuullisuustoimikunta. Toimikunta organisoi kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa koko yliopiston tasolla. Toimikuntaan kuuluu yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä kehittäviä asiantuntijoita, tiedekuntien ja toimialojen edustajia sekä opiskelijajäseniä.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kestävyys- ja vastuullisuustyöstä vastaava vararehtori Tom Böhling.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.   

Toimikunnan tehtävänä on:  

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä  

  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa  

  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling. Toimikunnan sihteerinä on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi.  

Lisäksi yliopistolla toimii henkilöstöpalveluissa sekä opetus- ja opiskelijapalveluissa tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöitä. Yliopistolla on myös nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta hrd@helsinki.fi