Kestävyys ja vastuullisuus
Edistämme kestävää kehitystä sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Olemme Suomen suurin ja vanhin tiedeyliopisto, jonka vahvuutena on pitkäjänteinen tutkimus. Vaalimme historiaamme työskennellen samalla aktiivisesti paremman tulevaisuuden eteen. Toimimalla tieteen voimalla – maailman parhaaksi autamme saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.
Tutkittua tietoa kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Tutkimme kestävyyttä ja vastuullisuutta laajalti. Tarkastelemme muun muassa yhteiskuntaa, tasa-arvoa ja sosiaalisia rakenteita sekä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta. Kehitämme yliopistoa ja yhteisöämme kestäväksi ja turvalliseksi työ- ja opiskeluympäristöksi.

Lue ajankohtaisia kuulumisia tuoreesta tutkimuksestamme tai tutustu vastuullisuustekoihimme.

Arvot ja strategia ohjaavat toimintaamme

Yliopiston arvot ja strategia 2021–2030 "Tie­teen voi­mal­la – maa­il­man par­haak­si" ohjaavat yliopiston kehitystä ja valintojamme.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana:

Edistämme globaalia vastuutamme ja kestävää kehitystä osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun ja hankkeisiin. Yliopistossa tuotettu tieto tukee yhteiskunnan kestävyysmuutosta, ja olemme asiantunteva ja haluttu kumppani. YK:n Agenda 2030:n tavoitteet luovat puitteet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteuttamiselle.

Kestävyyden ja tasa-arvon asiantuntijoita

Tutkijamme lähestyvät ilmastonmuutosta, lajikatoa ja tasa-arvoaiheita monitieteisesti eri näkökulmista.

Ketkä vastaavat yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioista?

Yliopiston toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys- ja vastuullisuustoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on saada vastuullisuus osaksi muiden yliopiston toimikuntien ja ryhmien toimintaa sekä huolehtia siitä, että tutkimuksen ja opetuksen menetelmien, laitteiden ja työympäristöjen uudistaminen ja kehittäminen tehdään kestävästi ja vastuullisesti. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.   

Toimikunnan tehtävänä on:  

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä  

  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa  

  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling. Toimikunnan sihteerinä on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi.  

Lisäksi yliopistolla toimii henkilöstöpalveluissa sekä opetus- ja opiskelijapalveluissa tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöitä. Yliopistolla on myös nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta hrd@helsinki.fi

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää yliopiston työstä kestävyyden, vastuullisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. 

Riina Koivuranta, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntija

Timo Valtonen, henkilöstöasiantuntija   

Virpi Kuitto, kestävyysasiantuntija

Maria Karttunen, kestävyys- ja vastuullisuuskoordinaattori   

Laura Hiisivuori, kestävyys- ja vastuullisuusviestinnän koordinaattori  

Jarna Heikkilä, ympäristöasiantuntija, HY247

Tom Böhling, yhteiskuntavastuuasioista vastaava vararehtori 

Tasa-arvoasioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi