Kestävyystutkimus

Teemme uraauurtavaa, monitieteistä kestävyysaiheiden tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin. Tavoitteenamme on olla vuonna 2030 kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva monialainen kestävyystutkimuksen ja –opetuksen keskittymä.

Mitä kestävyystiede on?

Kestävyystiede on ongelma- ja ilmiölähtöinen ja ratkaisuhakuinen tieteidenvälinen tutkimusala, joka tarkastelee ihmisen ja muun luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita. Sen tavoitteena on kestävä luonnon ja ihmisten hyvinvointi. Kestävyystiede perustuu ajatukseen systeemisen muutoksen tarpeesta, jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin voidaan päästä ja se vastaa tähän tarpeeseen tieteidenvälisen tutkimuksen keinoin. 

Huippututkimusta kestävyydestä ja vastuullisuudesta