Yhteyshenkilöt yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioissa

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää yliopiston työstä kestävyyden, vastuullisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Jarna Heikkilä, ympäristöasiantuntija, HY247 (jarna.heikkila@helsinki.fi)

Kestävyyden asiantuntijoita ja tutkijoita

Tutkijamme lähestyvät ilmastonmuutosta, lajikatoa ja tasa-arvoaiheita monitieteisesti eri näkökulmista.

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta

Yliopiston toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys- ja vastuullisuustoimikunta. Toimikunta organisoi kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa koko yliopiston tasolla. Toimikuntaan kuuluu yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä kehittäviä asiantuntijoita, tiedekuntien ja toimialojen edustajia sekä opiskelijajäseniä.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kestävyys- ja vastuullisuustyöstä vastaava vararehtori Anne Portaankorva.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.   

Toimikunnan tehtävänä on:  

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä  

  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa  

  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Hanna Snellman. Toimikunnan sihteerinä on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi.  

Lisäksi yliopistolla toimii henkilöstöpalveluissa sekä opetus- ja opiskelijapalveluissa tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöitä. Yliopistolla on myös nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta hrd@helsinki.fi

Kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavat varadekaanit

Jokaisessa Helsingin yliopiston tiedekunnassa on nimitetty kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaava varadekaani, joka toimii kestävyyden ja vastuullisuuden edistäjänä tiedekunnassa. Varadekaanit kartoittavat ja jalkauttavat tiedekuntien hyviä käytäntöjä kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen tarkoituksena edistää koko yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä. 

Tiedekuntien johdon yhteystiedot.

Lisätietoja kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavien varadekaanien toiminnasta antaa Riina Koivuranta.

Kestävyys- ja vastuullisuustiimi

Kestävyys- ja vastuullisuustiimi tukee yliopiston johtoa ja eri yksiköitä strategisten kestävyys- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Tiimi esimerkiksi koordinoi kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa, vastaa yliopiston vuosittaisesta kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnista sekä tukee kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvässä viestinnässä. Tiimi on osa yliopistopalveluihin kuuluvaa viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden toimialaa.