Kestävät kumppanuudet

Ratkaisut globaaleihin haasteisiin syntyvät yhteistyöllä. Yliopiston vahvalla ja vastuullisella yritysyhteistyöllä, innovaatiotoiminnalla sekä yhteistyöllä kansalaisjärjestöjen kanssa ja muulla yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella varmistamme tutkimustulosten entistä paremman saatavuuden yhteiskunnan eri osa-alueilla. Laajojen kansainvälisten alumni- ja kumppaniverkostojensa kanssa voimme yhdessä muuttaa maailmaa.
Tee kanssamme yhteistyötä!

Helsingin yliopistolla luomme parempaa maailmaa yhdessä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa toimimalla aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja solmimalla vastuullisia kumppanuuksia.

Yritysyhteistyötä kestävyysteemojen puitteissa
HELSUS Co-Creation Lab

HELSUS Co-Creation Lab on mahdollisuus maisteriopiskelijoille toteuttaa pro gradu -työnsä yhteistyössä yksityisen tai julkisen sektorin kumppanin kanssa ohjatussa ja aikataulutetussa prosessissa, joka perustuu kuuteen yhteisluomistapaamiseen eli Labiin. Co-creation Labin aikana opiskelija vastaa yhteistyökumppanin esittämään kestävyyshaasteeseen ja kirjoittaa pro gradu -työnsä Labin aikana täsmentyvästä aiheesta. Verkostoituminen ja kokemuksen kerryttäminen ovat oleellinen osa prosessia, jossa tuomme yhteen todelliset kestävyyshaasteet ja tulevaisuuden asiantuntijat.

Alumnit osana kestävyyden edistämistä

Toivotamme alumnit mukaan alumnitoimintaan ja Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkostoon edistämään kestävyyttä niin yliopistossa kuin myös laajemmin yhteiskunnassa. 

Edistämme kestävyyttä ja vastuullisuutta monissa verkostoissa

UNIFIn alla toimivan Kestävä kehitys ja vastuullisuus -työryhmän puheenjohtajuus on Helsingin yliopistolla. Vuonna 2020 julkaistiin UNIFIn kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit, jotka sisältävät kunnianhimoisia toimenpidesuosituksia niin yliopistojen opetukseen, tutkimukseen, hallintoon, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen kuin rahoitusmalliinkin.

Una Europa -allianssi tuo Helsingin yliopiston tiiviiseen yhteistyöhön Euroopan vanhimpien ja parhaiden yliopistojen kanssa. Yhdessä KU Leuvenin, Edinburghin, Bolognan, Krakovan, Paris1 Panthéon, Sorbonnen, Freie Universität Berlinin ja Madridin Complutense -yliopiston kanssa Helsingin yliopisto rakentaa tulevaisuuden yliopistoa ja etenee kohti yhteistä eurooppalaista kampusta. Helsingin yliopistolla on Una Europassa vahva rooli: vetovastuu One Health -fokusalueella, Diversity Councilin puheenjohtajuus ja Una Europan yhteisen tutkimusstrategian pääarkkitehdin rooli.

Koulutusyhteistyötä tehdään viidellä alueella: Eurooppa-tutkimuksessa, kestävyystieteessä, kulttuuriperinnön ja yhteisen terveyden (One Health) sekä datatieteen ja tekoälyn alalla.

UniPID on yhdeksän suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto, joka tukee jäsenyliopistoja globaalin vastuun ja globaalin etelän näkökulmien sisällyttämiseksi koulutukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen sekä edistää yliopistojen kansainvälisiä kumppanuuksia kestävien kehityspolkujen tukemiseksi. 

Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä ilmastotutkimuksen Climate Alliance -verkostossa. Kansainvälinen ja monitieteinen verkosto vahvistaa Helsingin yliopiston yhteistyötä muiden maailman johtavien ilmastotutkimuksen yliopistojen välillä. Verkoston keskeisinä tehtävinä on tunnistaa vaikuttavia tapoja välittää tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta sekä tiivistää yhteistyötä päättäjien ja yritysten kanssa. 

Itämerihaaste

Olemme olleet Itämerihaasteessa mukana sen alusta asti vuodesta 2007. Yliopiston ja kaupungin välinen yhteistyö

Itämeren suojelemiseksi mahdollistaa sekä pitkäjänteisen yhdessä kehittämisen että uudet kokeilut ja avaukset.

Ilmastokumppanit

Olemme olleet mukana verkostossa alusta asti, vuodesta 2012 lähtien. Verkoston jäsenet ovat mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä

Urban Tech Helsinki

Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu tekivät ensimmäistä kertaa hautomoyhteistyötä. Urban Tech Helsinki -hautomo etsii puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja. Sen tavoite on houkutella osaajia ja tukea ja vauhdittaa tutkimuslähtöisten yritysten syntymistä ja kasvua pääkaupunkiseudulla.

Helsingin yliopisto on perustajajäsen kansainvälisessä Nature Positive Universities -verkostossa. Verkosto kannustaa yliopistoja ja yliopistolaisia ympäri maailman tekemään toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.