Osallistu kestävyyden edistämiseen

Helsingin yliopisto kutsuu yliopistoyhteisön jäsenet ja sidosryhmät mukaan kehittämään kestävää ja vastuullista yliopistoa. Lähde mukaan matkalle rakentamaan Helsingin yliopistosta kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijää.
Kipinä – Yliopistolaisten kestävyys- ja vastuullisuusideat

Helsingin yliopistolla halutaan luoda yhteisön omistamaa kestävyyskulttuuria, joka näkyy yliopistomme arjessa ja vauhdittaa kestävyystavoitteidemme toteutumista. Yliopisto toteutti rahoitushaun, jossa yliopistoyhteisön jäsenten oli mahdollista hakea rahoitusta kestävyys- ja vastuullisuusideoiden eli Kipinöiden toteuttamiseen.  

Rahoitettavaksi valitut Kipinät heijastavat laajaa kirjoa kestävyyden ja vastuullisuuden aiheita ja niitä toteutetaan vuoden 2024 aikana: 

 • Kasvun tila - kasvihuoneesta kestävyys- ja taidekasvatuksen tilaksi  

 • Together, we unveil the Viikki Campus Biodiversity, community well-being and sustainability   

 • Campus Forest Garden  

 • Ravinteet kiertoon viljelylaatikoilla! Kampusviljely ry:n kompostihanke  

 • Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusasemien keittiötoiminnan vastuullistaminen. Toiminnan kehittäminen vastuullisuuden edelläkävijäksi.  

 • Food Futures Sustainable Dining —  App Now in Finnish!  

 • Animated video on Ethical guidelines for responsible academic partnerships with the Global South  

 • Opiskelijalähtöiset toimintatavat osallisuuden ja työelämäpolun tukena yliopisto-opinnoissa  

 • Kestävä materiaalin kierto kasvitieteellisessä puutarhassa - ideaseminaari luovista mahdollisuuksista  

 • Animaatiovideo vetokaappien energiatehokkaasta käytöstä  

 • Helsinki Planetary Health Hub - Terveysala muutosagenttina planetaarisen terveyden edistämisessä  

 • Nature based serenity solutions 

Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkosto

Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkosto edistää muutosta kohti kestävämpää yliopistoa ja yhteiskuntaa. Verkosto tarjoaa paikan oppimiselle, verkostoitumiselle ja vaikuttamiselle kestävyyden ja vastuullisuuden parissa.

Toivotamme Helsingin yliopiston opiskelijat, työntekijät ja alumnit mukaan tapahtumiin ja osaksi muutosvoimaista yhteisöä. Ennakkotietoja kestävyydestä ja vastuullisuudesta ei vaadita, vaan osallistumiseen riittää uteliaisuus ja kiinnostus kestävämmän maailman rakentamiseen. Verkoston toiminta lähtee osallistujista ja muokkautuu osallistujien näköiseksi.

Verkosto on avoin koko yliopistoyhteisölle - jäsenyyttä ei tarvita.

Kestävyys- ja vastuullisuusverkoston toiminta

Kestävyys- ja vastuullisuusverkosto tapaa neljä kertaa vuodessa. Teemallisissa tapaamisissa on luvassa paneelikeskusteluja, työpajoja, vierailuja ja tietoa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyöstä. 

Verkosto toimii ympäri lukuvuoden verkoston omalla Teams-alueella. Ole yhteydessä verkoston koordinaattoriin, Elina Tanniseen, mikäli haluat mukaan verkoston toimintaan ja osaksi verkoston Teams ryhmää.

Kestävyysosaaminen ja kestävyysmurros yliopistossa - Kestävyys- ja vastuullisuusverkoston tapaaminen

25.4.2024 klo 15:00-16:45 Viikin infokeskuksen salissa K1088 ja zoomissa järjestettävässä Kestävyys- ja vastuullisuusverkoston tapaamisessa keskustellaan kestävyysosaamisesta ja sen hyödyntämisestä yliopistoyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Millaisiin kestävyyskysymyksiin meidän yliopistoyhteisönä tulisi vastata, ja millaista osaamista siihen tarvitaan? Tällä kertaa verkoston tapaamisessa keskustellaan ajankohtaisista kestävyyden ja kestävyysosaamisen teemoista. Pohdimme mitä kestävyysosaaminen oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä yliopistolla tuetaan. Kuulemme esimerkkejä kestävyyttä edistävästä toiminnasta ja osaamisen jakamisesta yliopistoyhteisössä. Ryhmäkeskusteluissa tuomme osaamisemme yhteen ja etsimme tapoja edistää kestävyysmurrosta esimerkiksi omassa työ- tai opiskeluyhteisössä, omalla kampuksella, koko yliopistossa, tai yleisesti yhteiskunnassa. 

Yhteisenä kielenä tilaisuudessa käytämme englantia. Ryhmäkeskusteluja käydään joustavasti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sen mukaan mikä on kaikille pienryhmän jäsenille yhteinen. Pienryhmäkeskustelut ovat sekä läsnä- että etäosallistujille. 

Tapahtuman kulku

 • 15:00 Kahvia ja vapaata keskustelua 
 • 15:15–15:25 Aloitussanat ja ajankohtaiset kestävyys- ja vastuullisuusasiat yliopistolla 
 • 15:25–15:45 Mitkä ovat keskeisiä kestävyyskysymyksiä yliopiston näkökulmasta tällä hetkellä? Mitä on kestävyys ja kestävyysosaaminen? 
 • 15:45–16:00 Esimerkkejä kestävyysosaamisesta ja -toiminnasta Viikin kampuksella
  • Ilkka Miettinen, Generation Green 
  • Liinu Esterinen, MYY ry 
  • Nadja Verspagen, Scientist Rebellion 
 • 16:00–16:30 Keskustelu pienryhmissä: Miten edistämme kestävyysmurrosta yliopistolla/yhteiskunnassa? 
 • 16:30–16:45 Ryhmäkeskustelujen purku ja päätössanat

Aika: torstai 25.4.2024 klo 15.00–17.00   

Paikka: Viikin Infokeskuksessa, salissa K1088, Viikinkaari 11 (Infokeskuksen alin kerros) sekä Zoomissa 

Kohderyhmä: Helsingin yliopiston henkilökunta, opiskelijat ja alumnit 

Kieli: Yhteisenä kielenä tilaisuudessa käytämme englantia. Ryhmäkeskusteluja käydään joustavasti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.   

Esteettömyystiedot: Sisäänkäynti Viikin Infokeskukseen on katutasosta. Kaikkiin kerroksiin, kuten K-kerrokseen, pääset hissillä. Kampuskirjaston esteettömät wc:t löytyvät kerroksista K1, 1 ja 2.

Kestävyys- ja vastuullisuusverkoston tapaamiset

Tulevat tapaamiset

25.4.2024 klo 15.00-17​.00, Viikin Infokeskus, sali K1088 ja Zoom: Kestävyysosaaminen

Syksyn 2024 tapaamiset lisätään kesän aikana.

Menneet tapaamiset

7.3.24 Verkoston tapaaminen. Teemana yliopiston nykyinen kestävyys ja vastuullisuus työ sekä uusi Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma 2025-2028

23.11.23 Verkoston tapaaminen. Teemana yliopistolaisten kestävyys- ja vastuullisuusteot sekä Kipinä

19.9.23 Verkoston tapaaminen. Teemana kestävyyden Pecha Kucha.

19.4.23 Verkoston tapaaminen, Teemana ilmastotyö ja hiilineutraalius.

28.2.23 Verkoston tapaaminen. Teemana vastuulliset kohtaamiset yliopistoyhteisössä. 

15.12.22 Verkoston lanseeraustilaisuus

Kestävää yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa

Yliopiston hautomo- ja yrittäjyyspalvelut tarjoavat matalan kynnyksen ohjelmia, kursseja ja palveluita tukemaan yritysideoiden jalostamista, toteuttamista ja kasvua. Palvelut ovat avoimia kaikille yliopistoyhteisön jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä.

Temaattisia esihautomo- ja hautomo-ohjelmia on jokaisella kampuksella ja monet ohjelmat liittyvät kestävyysmurroksen ratkaisuihin.

Avoimet luonnon monimuotoisuus -aamukahvit

Koko yliopistoyhteisölle avoimia Luonnon monimuotoisuus -aamukahveja järjestetään säännöllisesti vuoden mittaan. Aamukahveilla luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneet kuulevat asiantuntija-alustuksia ja kahveilla käy vieraana muun muassa kampuskehittäjiä muista yliopistoista. Aamukahvien tavoitteena on vaihtaa kokemuksia kampusten luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta ja kertoa uutisia erilaisista projekteista aiheeseen liittyen eri yliopistojen ja sidosryhmien näkökulmista. Lisäksi aamukahvit on omistettu verkostoitumiselle.

Aamukahveista tiedotetaan Flammassa ja Biodiversity on campus Luonnon monimuotoisuus kampuksilla -Teams-kanavalla. Tilaisuuksien järjestämiseen ja sisältöön liittyen voi olla yhteydessä kampusarkkitehti Suvi Nenoseen (suvi.nenonen[at]helsinki.fi) tai akatemiatutkija Anne Duplouyhin (anne.duplouy[at]helsinki.fi).

Kampusviljelyä kaikilla kampuksilla

Kampusviljely on mahdollista Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla ja on suunnattu yliopiston opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle. Into viljelyyn on lähtenyt opiskelijoilta ja ensimmäiset viljelysäkit sijoitettiin keskustaan Snellmanian ja Topelian sisäpihoille vuonna 2013.

Reilun kaupan yliopisto

Reilun kaupan korkeakouluna olemme sitoutuneet edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissamme sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa. Opiskelijoista ja henkilökunnan jäsenistä koostuva Reilun kaupan tekijätiimi suunnittelee ja toteuttaa Helsingin yliopiston Reilun kaupan toimintaa, kuten viestintää, kampanjaviikkoja ja teemapäiviä.

Oletko kiinnostunut toiminnasta? Ota yhteyttä Elina Tanninen

Osallistu ylioppilaskunnan toimintaan

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseen. Tutustu HYYn toimintaan sekä valiokuntiin ja järjestöihin.