Yliopistoarki planeetan rajoissa
Haluamme toimia yhteisen planeettamme kantokyvyn rajoissa ja luoda edellytyksiä ekologisesti kestävään yliopistoarkeen. Tavoittelemme hiilineutraaliutta 2030, panostamme kiertotalouteen ja toimimme luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kampuksillamme.
Kohti hiilineutraalia yliopistoa

Yliopisto on strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikella toiminnallamme maailmanlaajuiseen ilmastokriisiin. Teemme laajaa yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaan on koottu askelmerkit yliopiston hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.  Edistämme ekologista kestävyyttä pienentämällä toimintamme hiilijalanjälkeä panostamalla fiksuihin energianratkaisuihin, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja kestäviin ruokailutottumuksiin sekä hankintoihin. Samalla toimimme suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä luoden uutta tietoa ja edellytyksiä ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaiseen työhön tutkimuksemme ja opetuksemme kautta. 

Kestävät rakennukset ja toimitilat

Helsingin yliopiston kampuksia sekä niiden toimintoja kehitetään kestäviksi tuottamalla opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemat tilat ja palvelut mahdollisimman pienillä päästöillä ja materiaalitehokkaasti.

Toimintatavat kampuksilla ovat sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti vastuullisia. Kampusten kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta.

Käytännön toteutuksessa on mukana Helsingin yliopistokiinteistöt sekä Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247.

Kaikille avoin ja kestävä Tiedekulma 

Syksyllä 2017 toimintansa aloittaneen Tiedekulman peruskorjauksessa toteutettiin useita kestävyyttä edistäviä ratkaisuja. Alusta alkaen tavoitteena oli yhdistää kestävyyden ulottuvuudet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kestävyys näkyy Tiedekulmassa esimerkiksi siinä, että katoille on asennettu 95 aurinkopaneelia ja hukkalämpöä hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä ja kaukokylmää rakennuksen viilennyksessä. Lisäksi jätteidenlajitteluastioita löytyy kaikista tiloista ja WC-tiloissa on kankaiset käsipyyhkeet. 

Tiedekulmassa järjestetään paljon tilaisuuksia ja työpajoja. Tilat palvelevat yhdessä oppimista, uutta luovaa keskustelua ja yhteistyöskentelyä. Tilaisuudet ja tilat ovat kaikille avoimia. 

Fiksut energiaratkaisut

Osana yhä kestävämmin toimivia toimitiloja Helsingin yliopisto panostaa energiankulutuksen vähentämiseen ja uusiutuvaan energiaan. Yliopisto on esimerkiksi sitoutunut tuottamaan osan käyttämästään energiasta uusiutuvasti paikan päällä. Uusiutuvaa energiaa tuottavia järjestelmiä on tällä hetkellä käytössä 17 rakennuksessa. 

Esimerkkejä uusiutuvaan energiaan panostamisesta:

 • Viikin kampuksen aurinkovoimaloiden vuosituotto vastaa 4-5 prosenttia koko kampuksen käyttämästä sähköenergiasta. Kirkkaana kevät- ja kesäpäivänä paneelit voivat tuottaa jopa 20 prosenttia kampuksen sähköstä.
 • Maalämpö on käytössä Viikin Infokeskuksessa ja tutkimustilan asunnoissa sekä Tvärminnen eläintieteellisen aseman oppilasrakennuksessa. 
 • Lammin biologinen asema lämpenee hakelämmöllä.
 • Lisää aurinkosähköä ja maalämpöä on tulossa muun muassa Hyytiälän biologiselle asemalle sekä Kumpulan kampukselle vuonna 2023 valmistuviin uudisrakennuksiin.

Erilaisia toimia energiankulutuksen vähentämiseksi kehitellään jatkuvasti ja yliopistoyhteisöä rohkaistaan säästämään energiaa esimerkiksi energiansäästökampanjoiden ja muun viestinnän keinoin.

Kiertotalouden edistäminen

Kiertotalouteen panostetaan kehittämällä jatkuvasti jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Jätteiden lajittelumallia ja lajitteluastioita on on uudistettu ja pakkausmuovin lajittelumahdollisuuksia lisätty.

Kalusteiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen kehitellään uusia ratkaisuja. Kiertonetin kautta myydään tarpeettomaksi jääneitä kalusteita.

Yliopiston tietotekniikkakeskuksella on ollut jo vuodesta 2019 keskitetty kierrätyspalvelu IT-laitteiden ja -tarvikkeiden vastuulliseen kierrätykseen ja poistoon. 

Läppärilainaamosta tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta voivat lainata kannettavan tietokoneen käyttöönsä.

Kestävä liikkuminen

Kestävämpien liikkumis- ja matkustusmuotojen tunnistaminen ja niiden käyttämiseen rohkaiseminen työn ja kodin välillä sekä työmatkoilla on olennainen osa yliopiston hiilineutraaliustyötä. Osana tätä työtä Helsingin yliopisto uudistaa matkustusohjeensa vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on vähentää liikkumisen päästöjä lentomatkustamista vähentämällä ja vaihtoehtoisia matkustusmuotoja mahdollistamalla. 

Helsingin yliopisto on myös viime vuosina luonut parempia edellytyksiä pyöräilylle. Yliopisto tukee pyöräilyä esimerkiksi seuraavin keinoin: 

 • tarjoamalla pyörätelineitä ja suihkutiloja henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. 
 • Yliopiston kaikkien rakennusten läheisyydestä löytyy pyörätelineitä ja runkolukittavia telineitä on mahdollisuuksien mukaan lisätty kampusalueille. 
 • Suihkutiloja ja lokerokaappeja pyöräilyvarusteiden säilytykseen löytyy kaikilta kampuksilta. 
 • Edistämme myös kaupunkipyöräasemien sijoittumista kampusten yhteyteen, ja niitä löytyy nyt viidessä kohteessa kampuksillamme. Olemme olleet mukana pyöräilyn Kilometrikisassa vuodesta 2016 lähtien. 
 • Autojen pysäköinti yliopiston alueella on ollut maksullista vuodesta 2017 lähtien. 
Vastuulliset hankinnat

Tavoitteenamme on näyttää esimerkkiä vastuullisessa hankinnassa.

Otamme vastuullisuuteen liittyvät ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat huomioon mahdollisimman laajasti kilpailutuksissa ja puitesopimuksissa. Kaikkien sopimustoimittajiemme on sitouduttava ja noudatettava vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksia.

Hankintaprosessien vastuullisuuden kehittämiseksi hyödynnämme päästöraporttia, jonka avulla voidaan tarkastella yliopiston ostojen hiilijalanjälkeä.

Kestävämmät ruokailutottumukset

Pyrimme kannustamaan ja rohkaisemaan yliopistolaisia siirtymässä kohti kestävämpiä ruokailutottumuksia. Yliopisto on linjannut, että sen järjestämillä vastaanotoilla ja juhlissa tarjoillaan vain vegaanista ruokaa. Näin taklataan suurin osa uskonnollisista, eettisistä ja kulttuurisista ruoka-ainerajoitteista, ja ruokahävikki sekä hiilijalanjälki pienenee.

Tiloissamme toimivat lounasravintat panostavat kestävämpään ja vastuullisempaan ruokaan. Tarkemmin lounasravintoloiden kestävyysteosta voi lukea yritysten nettisivuilta.

 

Edistämme luonnon monimuotoisuutta

Torjumme luontokatoa ja edistämme luonnon monimuotoisuutta arjen toiminnallamme. 

Kampusten ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakartoitus

Osana Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaamme vuosille 2022-2024 toteutamme ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakartoituksen neljällä Helsingin kampuksella. Lajiston ja ekosysteemipalveluiden kartoittamisen lisäksi tavoitteena on luoda toimeenpanosuunnitelma kampusten luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessa. Kartoituksen on määrä valmistua vuoden 2024 aikana. 

Viikin kampusniittykokeilu

Kesällä 2022 käynnistyi Viikin kampuksella niittykokeilu, jonka tavoitteena on luoda monimuotoisempia ja viihtyisämpiä viheralueita kampuksille yhteistyössä yliopistoyhteisön ja eri toimijoiden kanssa, parantaa kampusten luonnon monimuotoisuutta, lisätä kampusten viheraluiden virkistyskäyttöä sekä löytää uusia tapoja hyödyntää viheralueita tutkimuksessa ja opetuksessa. 

Toiminta alkoi kesällä 2022, kun Viikin kampuksen nurmialueita muutettiin niityiksi jättämällä alueiden nurmikot leikkaamatta. Kokeilu sai jatkoa marraskuussa 2022, kun Biokeskus 3:n viereiselle nurmialueelle kylvettiin niittysiemeniä talkoovoimin. 

Lisätietoa toimenpiteistä kampusten viheralueiden muuttamisessa niityiksi tai muiksi monimuotoisuushotspoteiksi sekä toimintaan mukaan lähtemisestä voi tiedustella yliopistonlehtori Johanna Kolehmaiselta (johanna.kolehmainen[at]helsinki.fi), akatemiatutkija Anne Duplouylta (anne.duplouy[at]helsinki.fi) ja kampusarkkitehti Suvi Nenoselta (suvi.nenonen[at]helsinki.fi).  

Kampusviljelyä kaikilla kampuksilla

Yliopisto tarjoaa mahdollisuutta kampusviljelyyn kaikille opiskelijoilleen ja henkilökunnalle.

Into viljelyyn on lähtenyt opiskelijoilta ja ensimmäiset viljelysäkit sijoitettiin keskustaan Snellmanian ja Topelian sisäpihoille vuonna 2013.

Nature Positive Universities

Helsingin yliopisto on perustajajäsen kansainvälisessä Nature Positive Universities -verkostossa. Verkosto kannustaa yliopistoja ja yliopistolaisia ympäri maailman tekemään toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Kolme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta

Vuonna 2015 tehdyillä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksilla yliopisto on lupautunut

 • vähentämään yliopistorakennusten energian- ja vedenkulutusta 10 prosentilla
 • tuottamaan vähintään viisi prosenttia käytetystä energiasta uusiutuvasti paikan päällä vuoteen 2025 mennessä.
 • edistämään vähäpäästöistä ja terveellistä työmatkaa. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:
  • oman aurinkovoiman käytön lisääminen
  • pyöräparkkien rakentaminen
  • etätyöskentelyä helpottavien ohjelmistojen käyttöönotto.