Yliopistoarki planeetan rajoissa

Haluamme toimia yhteisen planeettamme kantokyvyn rajoissa ja luoda edellytyksiä ekologisesti kestävään yliopistoarkeen. Tavoittelemme hiilineutraaliutta 2030, panostamme kiertotalouteen ja toimimme luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kampuksillamme.
Kohti hiilineutraalia yliopistoa

Yliopisto on strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikella toiminnallamme maailmanlaajuiseen ilmastokriisiin. Teemme laajaa yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaan on koottu askelmerkit yliopiston hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Edistämme ekologista kestävyyttä pienentämällä toimintamme hiilijalanjälkeä panostamalla fiksuihin energianratkaisuihin, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja kestäviin ruokailutottumuksiin sekä hankintoihin. Samalla toimimme suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä luoden uutta tietoa ja edellytyksiä ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaiseen työhön tutkimuksemme ja opetuksemme kautta.

Helsingin yliopiston hiilijalanjälki

 

  Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme vuosittain vuodesta 2019 alkaen. Hiilijalanjälki lasketaan GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti. Taulukossa näkyy hiilijalanjäljen osuus jaettuna toiminnallisiin kategorioihin - toimitilat, hankinnat, liikkuminen ja ruoka ja tavoitetila hiilijalänjäljen pienentämiselle vuoteen 2030 saakka. Yliopiston hiilijalanjälki vuosittain:

  • 2019: 77 777 t CO2e
  • 2020:  58 167 t CO2e
  • 2021: 58 217 t CO2e
  • 2022:  62 448 t CO2e
  Hiilijalanjälki vuonna 2022

  Yliopiston hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 62 448 t CO2 e

  • Toimitilat 49%
  • Hankinnat 35%
  • Liikkuminen 12%
  • Ruoka 4%

   

   

   

  Yliopiston hiilijalanjälki vuonna 2022 esitettynä GHG-protokollan mukaisesti:

  • Scope 1: 1311 tCO2e
  • Scope 2: 26 861 tCO2e
  • Scope 3: 34 276 tCO2e
  Kestävät rakennukset ja toimitilat

  Helsingin yliopiston kampuksia sekä niiden toimintoja kehitetään kestäviksi tuottamalla opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemat tilat ja palvelut mahdollisimman pienillä päästöillä ja materiaalitehokkaasti.

  Toimintatavat kampuksilla ovat sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti vastuullisia. Kampusten kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta.

  Käytännön toteutuksessa on mukana Helsingin yliopistokiinteistöt sekä Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247.

  Energiankulutus Helsingin yliopistolla kampuksittain ja kiinteistöittäin

  Energianseurantataulukosta pääset tutustumaan Helsingin yliopiston kiinteistöjen energian- ja vedenkulutustietoihin viimeiseltä kolmelta vuodelta. Kuvassa näkyy sinisinä pylväinä ostoenergian määrä halutulta vuodelta ja pisteviivana edellisen vuoden ostoenergian kulutus. Uusiutuva energia näkyy sinisen pylvään päällä vihreänä osuutena. Valikoista voit valita, haluatko tarkastella tietyn kampuksen tai tietyn kiinteistön kulutusta. Kulutustiedoista löytyvät sähkön, lämmön, kaukokylmän, muun jäähdytyksen ja veden kulutukset sekä uusiutuva energia niiden kiinteistöjen osalta, joissa sitä tuotetaan. Viimeisestä valikosta löytyy lämmön sääkorjaus, jossa laskentakaavalla huomioidaan ulkolämpötilan vaikutus lämmön kulutukseen vuosien vertailua varten.

  Viikin ja Kumpulan aurinkopaneelien energiantuotanto ei valitettavasti vielä näy taulukossa. Keskustakampuksen Aleksanterinkatu 7:n ja Yliopistonkatu 4:n aurinkopaneelien tuotto on mukana kuvaajassa.

  Suosittelemme käyttämään taulukkoa tietokoneen näytöllä tai mobiililaitteessa vaakasuunnassa. Taulukko toimii puutteellisesti ruudunlukijasovelluksilla.

  Fiksut energiaratkaisut

  Osana yhä kestävämmin toimivia toimitiloja Helsingin yliopisto panostaa energiankulutuksen vähentämiseen ja uusiutuvaan energiaan. Yliopisto on esimerkiksi sitoutunut tuottamaan osan käyttämästään energiasta uusiutuvasti paikan päällä. Uusiutuvaa energiaa tuottavia järjestelmiä on tällä hetkellä käytössä 17 rakennuksessa. 

  Esimerkkejä uusiutuvaan energiaan panostamisesta:

  • Viikin kampuksen aurinkovoimaloiden vuosituotto vastaa 4-5 prosenttia koko kampuksen käyttämästä sähköenergiasta. Kirkkaana kevät- ja kesäpäivänä paneelit voivat tuottaa jopa 20 prosenttia kampuksen sähköstä.
  • Maalämpö on käytössä Viikin Infokeskuksessa ja tutkimustilan asunnoissa sekä Tvärminnen eläintieteellisen aseman oppilasrakennuksessa. 
  • Lammin biologinen asema lämpenee hakelämmöllä.
  • Lisää aurinkosähköä ja maalämpöä on tulossa muun muassa Hyytiälän biologiselle asemalle sekä Kumpulan kampukselle vuonna 2023 valmistuviin uudisrakennuksiin.

  Erilaisia toimia energiankulutuksen vähentämiseksi kehitellään jatkuvasti ja yliopistoyhteisöä rohkaistaan säästämään energiaa esimerkiksi energiansäästökampanjoiden ja muun viestinnän keinoin.

  Kiertotalouden edistäminen

  Kiertotalouteen panostetaan kehittämällä jatkuvasti jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Jätteiden lajittelumallia ja lajitteluastioita on on uudistettu ja pakkausmuovin lajittelumahdollisuuksia lisätty.

  Kalusteiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen kehitellään uusia ratkaisuja. Kiertonetin kautta myydään tarpeettomaksi jääneitä kalusteita.

  Yliopiston tietotekniikkakeskuksella on ollut jo vuodesta 2019 keskitetty kierrätyspalvelu IT-laitteiden ja -tarvikkeiden vastuulliseen kierrätykseen ja poistoon. 

  Läppärilainaamosta tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta voivat lainata kannettavan tietokoneen käyttöönsä.

  Kestävä liikkuminen

  Kestävämpien liikkumis- ja matkustusmuotojen tunnistaminen ja niiden käyttämiseen rohkaiseminen työn ja kodin välillä sekä työmatkoilla on olennainen osa yliopiston hiilineutraaliustyötä.  

  Helsingin yliopiston matkustusohjeet ohjaavat kestävään työmatkustamiseen.  

  • Suhtaudumme matkustamisen tarpeeseen harkitsevaisesti.  
  • Matkustamme junalla Suomen sisällä aina kun mahdollista.  
  • Mahdollistamme maata pitkin matkustamisen ulkomaille tietyin ehdoin. 
  • Suosimme välilaskuttomia lentoja.  
  • Tarjoamme mahdollisuuksia yhdistää lomaa ja etätyötä työmatkaan sekä työmatkojen yhdistämiseen tietyin rajauksin. 

  Helsingin yliopisto on myös viime vuosina luonut parempia edellytyksiä pyöräilylle. Yliopisto tukee pyöräilyä esimerkiksi seuraavin keinoin: 

  • tarjoamalla pyörätelineitä ja suihkutiloja henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. 
  • Yliopiston kaikkien rakennusten läheisyydestä löytyy pyörätelineitä ja runkolukittavia telineitä on mahdollisuuksien mukaan lisätty kampusalueille. 
  • Suihkutiloja ja lokerokaappeja pyöräilyvarusteiden säilytykseen löytyy kaikilta kampuksilta. 
  • Edistämme myös kaupunkipyöräasemien sijoittumista kampusten yhteyteen, ja niitä löytyy nyt viidessä kohteessa kampuksillamme. Olemme olleet mukana pyöräilyn Kilometrikisassa vuodesta 2016 lähtien. 
  • Autojen pysäköinti yliopiston alueella on ollut maksullista vuodesta 2017 lähtien. 
  Vastuulliset hankinnat

  Tavoitteenamme on näyttää esimerkkiä vastuullisessa hankinnassa.

  Otamme vastuullisuuteen liittyvät ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat huomioon mahdollisimman laajasti kilpailutuksissa ja puitesopimuksissa. Kaikkien sopimustoimittajiemme on sitouduttava ja noudatettava vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksia.

  Hankintaprosessien vastuullisuuden kehittämiseksi hyödynnämme päästöraporttia, jonka avulla voidaan tarkastella yliopiston ostojen hiilijalanjälkeä.

  Kestävämmät ruokailutottumukset ja tapahtumat

  Pyrimme kannustamaan ja rohkaisemaan yliopistolaisia siirtymässä kohti kestävämpiä ruokailutottumuksia. Tavoitteemme on, että yliopiston omat ruokatarjoilut ovat kasvispainotteisia vuoteen 2030 mennessä. Yliopiston tarjoilusuositus ohjaa huomioimaan kestävyyden ja vastuullisuuden tarjoiluissa - ruokahävikkiä vältetään ja tilaisuuksissa suositaan kasvis- ja vegaaniruokaa sekä vastuullisesti pyydettyä lähikalaa.  

  Tutustu yliopiston tarjoilusuositukseen.

  Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan myös tapahtumien järjestämisessä yliopistolla.  

  Vinkit kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestämiseen.

  Tiloissamme toimivat lounasravintat panostavat kestävämpään ja vastuullisempaan ruokaan. Tarkemmin lounasravintoloiden kestävyysteosta voi lukea yritysten nettisivuilta.

   

  Edistämme luonnon monimuotoisuutta

  Torjumme luontokatoa ja edistämme luonnon monimuotoisuutta arjen toiminnallamme. 

  Kampusten ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakartoitus

  Osana Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaamme vuosille 2022-2024 toteutamme ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakartoituksen neljällä Helsingin kampuksella. Lajiston ja ekosysteemipalveluiden kartoittamisen lisäksi tavoitteena on luoda toimeenpanosuunnitelma kampusten luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessa. Kartoituksen on määrä valmistua vuoden 2024 aikana. 

  Kampusniityt

  Viikin kampuksella on kesästä 2022 asti ollut kampusniittyjä. Toiminta alkoi kokeilusta, jonka tavoitteena on alusta asti ollut luoda monimuotoisempia ja viihtyisämpiä viheralueita kampuksille yhteistyössä yliopistoyhteisön ja eri toimijoiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on myös parantaa kampusten luonnon monimuotoisuutta, lisätä kampusten viheraluiden virkistyskäyttöä ja löytää uusia tapoja hyödyntää viheralueita tutkimuksessa ja opetuksessa. Toiminta on sittemmin laajentunut esimerkiksi uusien, vuonna 2023 perustettujen, niittyalueiden myötä. Osana toimintaa järjestetään myös säännöllisesti aamukahvitilaisuuksia, joissa kampusten luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneet kokoontuvat kuulemaa asiantuntija-alustuksia, kertomaan ajankohtaisista projekteista ja ideoista aiheeseen liittyen sekä verkostoitumaan. 

  Kampusviljelyä kaikilla kampuksilla

  Yliopisto tarjoaa mahdollisuutta kampusviljelyyn kaikille opiskelijoilleen ja henkilökunnalle.

  Into viljelyyn on lähtenyt opiskelijoilta, ja ensimmäiset viljelysäkit sijoitettiin keskustakampukselle Snellmanian ja Topelian sisäpihoille vuonna 2013.

  Nature Positive Universities

  Helsingin yliopisto on perustajajäsen kansainvälisessä Nature Positive Universities -verkostossa. Verkosto kannustaa yliopistoja ja yliopistolaisia ympäri maailman tekemään toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

  Kolme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta

  Vuonna 2015 tehdyillä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksilla yliopisto on lupautunut

  • vähentämään yliopistorakennusten energian- ja vedenkulutusta 10 prosentilla
  • tuottamaan vähintään viisi prosenttia käytetystä energiasta uusiutuvasti paikan päällä vuoteen 2025 mennessä.
  • edistämään vähäpäästöistä ja terveellistä työmatkaa. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:
   • oman aurinkovoiman käytön lisääminen
   • pyöräparkkien rakentaminen
   • etätyöskentelyä helpottavien ohjelmistojen käyttöönotto.