Kestävä ja tasa-arvoinen yliopistoarki

Kehitämme johdonmukaisesti kestävämpää ja vastuullisempaa yliopistoarkea, joka kunnioittaa entistä paremmin planeetan ekologisia rajoja, edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä turvaa toimintamme jatkuvuuden myös tuleville sukupolville.

Kestävä ja vastuullinen yliopistoarki sisältää muun muassa hallinnon kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, hiilineutraalin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä vastuullisen sijoitustoiminnan.
Arvot

Päivitimme Helsingin yliopiston yhteisön arvot uuden strategian yhteydessä. Ne ovat totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Arvoihimme perustuu kaikki se, mitä tavoittelemme ja minkä koemme hyväksi tai huonoksi. Arvojen kuuluu näkyä myös arjessa, konkreettisesti.