Kestävyys koulutuksessa

Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille. Tavoitteenamme on kouluttaa maailmaa muuttavia asiantuntijoita. Kestävyyskysymykset kytkeytyvät kaikkiin koulutusaloihin ja Helsingin yliopistossa tarjoamme kestävän kehityksen näkökulmia osana useita koulutusohjelmia, kursseja, opintokokonaisuuksia ja henkilöstökoulutusta. Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmamme mukaisesti kestävyysosaaminen tuodaan osaksi tieteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä geneerisiä asiantuntijataitoja. Tämän työn tueksi on laadittu muun muassa kestävyysosaamisen ohjeet, jotka tukevat kestävyysosaamisen vahvistamista eri tieteenaloilla.
Millä aloilla kestävyyttä opiskellaan?

Globaalit yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat edellyttävät ratkaisuja, jotka tukeutuvat useisiin tieteenaloihin ja ylittävät tieteen ja päätöksenteon väliset raja-aidat. Kestävään kehitykseen liittyviä teemoja opetetaan kaikissa tiedekunnissamme – bio- ja ympäristötieteellisestä humanistiseen tiedekuntaan. 

Koska oppiminen kuuluu kaikille, kestävyyttäkin opetamme sekä lyhyinä, yksittäisinä kursseina että kokonaisten tutkintojen verran. Kestävyyskurssimme on suunnattu kaikille yliopiston opiskelijoille.

Tiedekasvatus innostaa lapsia ja nuoria tieteen pariin

Tiedekasvatus on tärkeä osa Helsingin yliopiston toimintaa. 

Tvärminnen eläintieteellisen aseman tiedekasvatussisällöt on tarkoitettu lasten ja nuorten ryhmille. Sisältöjen kautta jaetaan tutkimustietoa myönteisestä näkökulmasta ja sitoutetaan laajempaa yleisöä Itämeren suojelemiseen. Tutustu Tvärminnen tiedekasvatustarjontaan.

HELSUS Youth -hankkeessa luodaan vuorovaikutusta kestävyysteemoista HELSUS-tutkijoiden ja koululaisten välille. Tavoitteena on lisätä kestävyystutkimuksen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta koululaisten ja muiden nuorten parissa valitsemallaan kielellä. Tutustu HELSUS Youth -hankkeeseen.

Avoimia opintoja kaikille

Olemme yksi maailman johtavista monitieteisistä tutkimusyliopistoista ja Suomen suurin, kaikille avoin ajattelun ja jatkuvan oppimisen yhteisö. Tarjoamme uusinta tutkittua tietoa niin sinun, työelämän kuin yhteiskunnankin tarpeisiin. Uusin tieto auttaa laajentamaan näkökulmia ja kohtaamaan eteen tulevat muutokset. Tavoitteenamme on olla tunnettu, haluttu ja saavutettava jatkuvan oppimisen ympäristö, joka vastaa yhteiskunnan muuttuviin koulutustarpeisiin.