Kestävyys koulutuksessa
Tavoitteenamme on kouluttaa maailmaa muuttavia asiantuntijoita. Kestävyyskysymykset kytkeytyvät kaikkiin koulutusaloihin ja Helsingin yliopistossa tarjoamme kestävän kehityksen näkökulmia osana useita koulutusohjelmia, kursseja ja opintokokonaisuuksia.
Millä aloilla kestävyyttä opiskellaan?

Globaalit yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat edellyttävät ratkaisuja, jotka tukeutuvat useisiin tieteenaloihin ja ylittävät tieteen ja päätöksenteon väliset raja-aidat. Kestävään kehitykseen liittyviä teemoja opetetaan lähes kaikissa tiedekunnissamme – bio- ja ympäristötieteellisestä humanistiseen tiedekuntaan. 

Koska oppiminen kuuluu kaikille, kestävyyttäkin opetamme sekä lyhyinä, yksittäisinä kursseina että kokonaisten tutkintojen verran. Kestävyyskurssimme on suunnattu kaikille yliopiston opiskelijoille.

HELSUS Co-Creation Lab

HELSUS Co-Creation Lab on mahdollisuus maisteriopiskelijoille toteuttaa pro gradu -työnsä yhteistyössä yksityisen tai julkisen sektorin kumppanin kanssa ohjatussa ja aikataulutetussa prosessissa, joka perustuu kuuteen yhteisluomistapaamiseen eli Labiin. Co-creation Labin aikana opiskelija vastaa yhteistyökumppanin esittämään kestävyyshaasteeseen ja kirjoittaa pro gradu -työnsä Labin aikana täsmentyvästä aiheesta. Verkostoituminen ja kokemuksen kerryttäminen ovat oleellinen osa prosessia, jossa tuomme yhteen todelliset kestävyyshaasteet ja tulevaisuuden asiantuntijat. Co-Creation järjestettiin ensimmäisen kerran lukukaudella 2019-2020. Sen teemana oli kiertotalous ja kumppaneina UPM-Kymmene Oyj, Valio Oy, Outotec Oyj ja ympäristöministeriö.

Monitieteinen ympäristötutkimus

Monitieteinen opiskelu on tärkeää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen ymmärtämiseksi ja kestävyyden ekologisten, taloudellisten sekä sosiaalisten perusteiden arvioimiseksi. Kandidaattitasolla tarjolla on Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (ENV-440), jonka kurssit järjestetään pääosin suomeksi. Opintokokonaisuutta tarjotaan kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille sekä muiden yliopistojen opiskelijoille JOO-sopimuksella. 

Avoimia opintoja kaikille

Olemme yksi maailman johtavista monitieteisistä tutkimusyliopistoista ja Suomen suurin, kaikille avoin ajattelun ja jatkuvan oppimisen yhteisö. Tarjoamme uusinta tutkittua tietoa niin sinun, työelämän kuin yhteiskunnankin tarpeisiin. Uusin tieto auttaa laajentamaan näkökulmia ja kohtaamaan eteen tulevat muutokset. Tavoitteenamme on olla tunnettu, haluttu ja saavutettava jatkuvan oppimisen ympäristö, joka vastaa yhteiskunnan muuttuviin koulutustarpeisiin.