Kielten parissa tehtävän tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • kulttuurisen ja kielellisen diversiteetin eli monimuotoisuuden tutkimus
  • keskustelun- ja vuorovaikutuksen tutkimus
  • kieliteknologia ja tekstiaineisto- eli korpustutkimus.

Tieteenaloihin liittyvä opetus on järjestetty kandi- ja maisteriohjelmiin sekä erilaisiin  opintokokonaisuuksiin. Laajemmilla ohjelmilla pystytään tukemaan monitieteellistä ajattelua sekä tukemaan uusia tutkimuksellisia avauksia.