Rauhoiteainetutkimus
Tutkimuksemme koskee hevosten rauhoitusaineiden turvallisuuden lisäämistä.
Den svenska översättningen är under arbete.

Rauhoitusaineita käytetään pienten toimenpiteiden tekemiseen seisovalle hevoselle, kivun lievitykseen sekä nukutuksen esilääkkeinä. Hevosilla tavallisimmin käytetyillä rauhoitusaineilla on myös sivuvaikutuksia etenkin sydän- ja verenkiertoelimistön ja ruoansulatuskanavan toimintaan. Tutkimme, miten näitä sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää vastavaikuttajalla, joka kumoaisi ei-toivottuja vaikutuksia ilman, että rauhoituksen syvyys muuttuisi.

Lisäksi tutkimme rauhoitusaineiden (alfa-2-reseptoriagonistit ja -antagonistit) vaikutusta energiametaboliaan terveillä ja aineenvaihduntasairauksista kärsivillä hevosilla. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä rauhoittamisesta turvallisempaa ja siten parantaa hevosten hyvinvointia.