Nuvarande eller tidigare studerande vid Helsingfors universitet (huvudantagningen och magisterantagningarna)

Om du är eller har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du ta i beaktande de regler som tas upp på denna sida då du ansöker om en ny rätt att avlägga examen.

Helsingfors universitet har på beslut av rektorn begränsat rätten att avlägga examen i universitetets nya kandidat- och magisterprogram som börjar 1.8.2017 eller senare. Begränsningarna innebär att en student vid Helsingfors universitet samtidigt kan ha

1. endast en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som leder till samma examensbenämning (t.ex. kandidat i humanistiska vetenskaper)

Om du har en rätt att avlägga lägre högskoleexamen och ansöker om en ny rätt som leder till samma examensbenämning, måste du utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.  

2. endast en rätt att avlägga examen inom samma utbildningsprogram.

Om du ansöker om en ny rätt att avlägga examen inom samma utbildningsprogram där du redan studerar (t.ex. ett program med flera olika målexamina) ska du utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8 ) eller avstå från din gamla rätt. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir erbjuden en ny rätt att avlägga examen. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt inom samma utbildningsprogram.

Den första begränsningen gäller de nya kandidatprogrammen som börjat 1.8.2017 eller senare och den andra begränsningen gäller både kandidat- och magisterprogram. Observera att om du har beviljats rätt att avlägga examen före 1.8.2017, men du har övergått till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen, gäller begränsningarna ovan också din överflyttade rätt att avlägga examen.

Studerande kan samtidigt ha endast en rätt att avlägga högre högskoleexamen på det medicinska området (medicine eller odontologie licentiatexamen, utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) vid Helsingfors universitet.

Observera att utbildningar vid olika fakulteter i vissa fall kan leda till samma examensbenämning. Det här betyder att begränsningen om endast en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som leder till samma examensbenämning kan överskrida fakultetsgränserna. Sådana examina är:

 • kandidat i naturvetenskaper (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
 • kandidat i humanistiska vetenskaper (Humanistiska fakulteten och Medicinska fakulteten)

 

Observera också att även sådana rätter att avlägga examen som kan återställas räknas som gällande rätter att avlägga examen. Du kan vid behov ansöka om återställande av studierätt från din fakultet. Du kan inte förlänga din rätt att avlägga examen genom att på nytt ansöka om samma rätt att avlägga examen. Du ska istället lämna in en separat ansökan om förlängd studietid till din fakultet.

Om du har frågor angående din situation, vänligen kontakta ansökningsservicen innan du ansöker.

Om du också ansöker om överflyttning ska du närmare bekanta dig med anvisningarna för den antagningen här.

Nedan ges vanliga exempel på hur beslutet tillämpas. 

Kandidatprogram

 1. Du har år 2017 eller senare blivit antagen till kandidatprogrammet i filosofi, som följer den nya examensmodellen, och din målexamen är politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) eller så har du flyttat över din tidigare rätt att avlägga examen i praktisk filosofi till det nya utbildningsprogrammet. Du ansöker till kandidatprogrammet i politik och kommunikation med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.
 2. Du har en gällande rätt att avlägga examen inom barnträdgårdslärarutbildningen. Rätten har trätt i kraft före 1.8.2017 och din målexamen är pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.). Du har inte flyttat över rätten att avlägga examen till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen. Du ansöker till studieinriktningen för klasslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik, med pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet och samtidigt behålla din tidigare rätt att avlägga examen.
 3. Du har år 2017 eller senare blivit antagen till studieinriktningen för barnträdgårdslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik, som följer den nya examensmodellen, och din målexamen är pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.). Alternativt har du flyttat över en motsvarande rätt att avlägga examen som du fått före 2017 inom utbildningen för barnträdgårdslärare till det nya kandidatprogrammet i pedagogik (studieinriktningen för barnträdgårdslärare). Du ansöker om en ny rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för klasslärare vid kandidatprogrammet i pedagogik med pedagogie kandidat (PeK, ped.kand.) och pedagogie magister (PeM, ped.mag.) som målexamina. Du kan bli antagen till studieinriktningen för klasslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik, men du måste utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för barnträdgårdslärare. Observera dock att om du avstår från din tidigare rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för barnträdgårdslärare utan att ha utexaminerats som pedagogie kandidat kan du inte längre få behörighet som barnträdgårdslärare utan att på nytt ansöka och bli antagen till studieinriktningen för barnträdgårdslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik. Behörighetskravet för barnträdgårdslärare är minst avlagd pedagogie kandidatexamen vid ett universitet, där det ingår barnträdgårdslärarutbildning = pedagogie kandidatexamen avlagd vid studieinriktningen för barnträdgårdslärare.
 4. Du har en rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som börjat före 1.8.2017, har germansk filologi som huvudämne och har inte flyttat över din rätt att avlägga examen till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen. Du ansöker till kandidatprogrammet i historia med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet och samtidigt behålla din tidigare rätt att avlägga examen.
 5. Du har år 2017 eller senare blivit antagen till kandidatprogrammet i historia, som följer den nya examensmodellen, och har kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Alternativt har du flyttat över en rätt att avlägga examen i allmän historia som du fått före 2017 till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen. Du ansöker till kandidatprogrammet i språk med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen. 
 6. Du har blivit antagen till kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi 2017 eller senare med agronomie- och forstkandidat (AFK, agr.o.forstkand.) som målexamen eller så har du flyttat över en rätt att avlägga examen i livsmedelsekonomi som du fått före 2017 till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen. Du ansöker till kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi med kandidatexamen i livsmedelsvetenskap (LVK, livsm.vet.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.
 7. Du har rätt att avlägga odontologie licentiatexamen. Du ansöker om rätt att avlägga medicine licentiatexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.
 8. Du har en rätt att avlägga kandidatexamen i skogsekonomi som börjat före 1.8.2017 och du har inte flyttat den över till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen. Du ansöker till motsvarande kandidatprogram i skogsvetenskaper. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student, eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte. Om du misstänker att en rätt att avlägga examen som du redan har kanske motsvarar rätten du ansöker om, vänligen kontakta ansökningsservicen.
 9. Du har blivit antagen 2017 för att studera i kandidatprogrammet i biologi eller så har du flyttat över din tidigare rätt att avlägga examen i biologi till utbildningsprogrammet i biologi, som följer den nya examensmodellen. Du ansöker på nytt till utbildningsprogrammet i biologi. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student, eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte.  

 

Magisterprogram

 1. Du har en rätt att avlägga magisterexamen i skogsekonomi som börjat före 1.8.2017. I magisterantagningen ansöker du om rätt att avlägga examen inom motsvarande magisterprogram i skogsekonomi. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student, eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte. Om du misstänker att en rätt att avlägga examen som du redan har kanske motsvarar rätten du ansöker om, vänligen kontakta ansökningsservicen.
 2. Du har år 2017 blivit antagen att studera vid magisterprogrammet i matematik och statistik eller så har du flyttat över en rätt att avlägga examen i matematik som du fått före 2017 till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen. Du ansöker till magisterprogrammet i matematik och statistik. Du kan inte bli antagen som nya student, eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte.   
 3. Du har år 2017 eller senare blivit antagen till magisterprogrammet i urbana studier med politices magisterexamen (PM, pol.mag.) som målexamen. I magisterantagningen ansöker du till magisterprogrammet i urbana studier med filosofie magisterexamen (FM, fil.mag.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.