Antagning av överflyttande studerande

Ansökningstiden för i år är 2.5–16.5.2024.
Antagning av överflyttande studerande

Du kan ansöka i antagningen av överflyttande studerande om du håller på att avlägga lägre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola och vill flytta över till Helsingfors universitet för att slutföra examen, eller om du redan är student vid Helsingfors universitet och vill flytta över från ett kandidatprogram till ett annat inom universitetet. Till utbildningsprogrammen i odontologi och medicin kan du ansöka om att bli flyttad från ett annat finländskt universitet om din licentiatexamen fortfarande är halvfärdig.

Du kan inte ansöka i antagningen av överflyttande studerande på basis av en lägre högskoleexamen som du redan slutfört eller som du tänker slutföra innan följande läsår börjar (1.8.). I en sådan situation ska du söka till något av våra magisterprogram i stället för att ansöka i antagningen av överflyttande studerande.

Det finns dock begränsningar som gäller att flyttas över till Helsingfors universitet. Begränsningarna gäller situationer där du för tillfället är examensstuderande vid Helsingfors universitet, du tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet eller du samma vår ansöker om studierätt vid Helsingfors universitet både i antagningen av överflyttande studerade och i den gemensamma ansökan.

Läs mer om begränsningarna i anknytning till beviljandet av studierätt på vår webbplats.

Kraven vid antagningen av överflyttande studerande är olika vid olika utbildningsprogram. Antagningen grundar sig vanligen på mängden genomförda studier och på studieframgången. Du ska också ha tillräckligt med studietid kvar för att kunna slutföra examen utan extra tid. Läs mer under "Vanliga frågor och svar" på webbsidan "Antagning av överflyttande studerande¨

Antalet platser som fylls via antagningen av överflyttande studerande är begränsat.

Ansökningstider för år 2024

Ansökningstiden för i år är 2.5–16.5.2024. Utbildningarna som antagningen gäller (de s.k. ansökningsmålen) och antagningsgrunderna publiceras varje år senast i slutet av oktober i tjänsten Studieinfo.fi.

Ansökningsrådgivning, antagningsstatistik och vanliga frågor och svar