Antagningsstatistik

Här finns statistik över studentantagning till Helsingfors universitet. Statistiken innehåller bland annat information om hur många sökande som fick en studieplats och med vilka poäng de antogs.

Den slutliga statistiken över sökande, antagna och mottagna studieplatser publiceras varje höst när antagningen från reservplatserna har upphört och begäranden om omprövning har behandlats.

Statistik för 2024

När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan och ansökan till internationella magisterprogram publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. De lägsta godkända poängtalen ändras varje år och uppgifterna från de olika åren är inte nödvändigtvis jämförbara.

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Antalet sökande i kandidatprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål och enligt fakultet 4.4.2024 (pdf).

Betygsantagning: lägsta godkända antalen poäng för kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan 27.5.2024 (pdf).

Finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Antalet sökande i de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 27.3.2024 (pdf)

Internationella magisterprogram

Antalet sökande och antagna i de internationella magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 15.4.2024 (pdf)

De lägsta godkända poängtalen till internationella magisterprogram uppdelade enligt ansökningsmål 15.4.2024 (pdf, på engelska)

Ansökan via öppna universitetsleden

Antalet sökande via den öppna universitetsleden uppdelade enligt ansökningsmål 27.3.2024 (pdf)

Ansökan om överflyttning

Antalet sökande via överflyttning uppdelade enligt ansökningsmål 16.5.2024 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Antalet sökande och antagna till de engelskspråkiga kandidatprogrammen 27.3.2024 (pdf, på engelska).

Statistik från tidigare år

När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan och ansökan till internationella magisterprogram publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. De lägsta godkända poängtalen ändras varje år och uppgifterna från de olika åren är inte nödvändigtvis jämförbara.

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i kandidatprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål och enligt fakultet 6.9.2023 (pdf).

Lägsta godkända antalen poäng för kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan 6.9.2023 (pdf).

Finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 12.9.2023 (pdf)

De lägsta godkända antalen poäng för magisterprogrammen i den gemensamma ansökan 12.9.2023 (pdf)

Internationella magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de internationella magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 12.9.2023 (pdf)

De lägsta godkända poängtalen till internationella magisterprogram uppdelade enligt ansökningsmål 3.4.2023 (pdf, på engelska)

Ansökan via öppna universitetsleden

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 24.8.2023 (pdf)

Ansökan om överflyttning

Antalet sökande och antagna via överflyttning samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 24.8.2023 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Antalet sökande och antagna till de engelskspråkiga kandidatprogrammen 19.9.2023 (pdf, på engelska).

När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan och ansökan till internationella magisterprogram publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. Poänggränserna är preliminära. Det är möjligt att det sker ändringar i de lägsta godkända poängtalen när sökande antas från reservplatser. De lägsta godkända poängtalen ändras varje år och uppgifterna från de olika åren är inte nödvändigtvis jämförbara.

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i kandidatprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål och enligt fakultet 6.9.2022 (pdf)

De lägsta godkända antalen poäng för kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan 7.7.2022 (pdf)

Finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 5.9.2022 (pdf)

De lägsta godkända antalen poäng för magisterprogrammen i den gemensamma ansökan 26.8.2022 (pdf)

Internationella magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de internationella magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 5.9.2022 (pdf)

De lägsta godkända poängtalen till internationella magisterprogram uppdelade enligt ansökningsmål 31.3.2022 (pdf, på engelska)

Ansökan via öppna universitetsleden

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 26.8.2022 (pdf)

Ansökan om överflyttning

Antalet sökande och antagna via överflyttning samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 26.8.2022 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Antalet sökande och antagna till de engelskspråkiga kandidatprogrammen 6.9.2022 (pdf, på engelska)

När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan och ansökan till internationella magisterprogram publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. Poänggränserna är preliminära. Det är möjligt att det sker ändringar i de lägsta godkända poängtalen när sökande antas från reservplatser. De lägsta godkända poängtalen ändras varje år och uppgifterna från de olika åren är inte nödvändigtvis jämförbara.

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i kandidatprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål och enligt fakultet 6.9.2021

De lägsta godkända poängtalen i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan 7.7.2021 (pdf)

Antalet sökande och antagna i flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik samt de lägsta godkända poängtalen 6.9.2021 (pdf)

Finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 6.9.2021 (pdf)

Internationella magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de internationella magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 7.9.2021 (pdf)

De lägsta godkända poängtalen till internationella magisterprogram uppdelade enligt ansökningsmål 16.4.2021 (pdf, på engelska)

Ansökan via öppna universitetsleden

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 24.8.2021 (pdf)

Ansökan om överflyttning

Antalet sökande och antagna via överflyttning samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 20.8.2021 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Antalet sökande och antagna till de engelskspråkiga kandidatprogrammen samt de lägsta godkända poängtalen 3.9.2021 (pdf, på engelska)

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan uppdelade enligt ansökningsmål 15.9.2020 (pdf)

När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. Poänggränserna är preliminära. Det är möjligt att det sker ändringar i de lägsta godkända poängtalen när sökande antas från reservplatser. De lägsta godkända poängtalen ändras varje år och uppgifterna från de olika åren är inte nödvändigtvis jämförbara.

De lägsta godkända poängtalen i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan 14.7.2020 (pdf)

Finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 15.9.2020 (pdf)

Internationella magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de internationella magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 15.9.2020 (pdf)

Ansökan via öppna universitetsleden

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 4.9.2020 (pdf)

Ansökan om överflyttning

Antalet sökande och antagna via överflyttning samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 4.9.2020 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Antalet sökande och antagna till de engelskspråkiga kandidatprogrammen samt de lägsta godkända poängtalen 23.9.2020 (pdf, på engelska)

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan uppdelade enligt ansökningsmål 2.9.2019 (pdf)

När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. Poänggränserna är preliminära. Det är möjligt att det sker ändringar i de lägsta godkända poängtalen när sökande antas från reservplatser. De lägsta godkända poängtalen ändras varje år och uppgifterna från de olika åren är inte nödvändigtvis jämförbara.

De lägsta godkända poängtalen i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan 27.6.2019 (pdf)

Finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 5.9.2019 (pdf)

Internationella magisterprogram

Antalet sökande och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen i de internationella magisterprogrammen uppdelade enligt ansökningsmål 30.8.2019 (pdf)

Ansökan via öppna universitetsleden

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 29.8.2019 (pdf)

Ansökan om överflyttning

Antalet sökande och antagna via överflyttning samt antagna som tagit emot studieplatsen uppdelade enligt ansökningsmål 29.8.2019 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Antalet sökande och antagna till de engelskspråkiga kandidatprogrammen 2.9.2019 (pdf, på engelska)