Öppna universitetsleden
Ansökningstiden för ansökan på basis av öppna universitetsstudier 2022 börjar den 16 mars 2022 kl. 8 och slutar den 30 mars 2022 kl. 15.00.
Vad är Öppna universitetsleden?

Du kan ansöka om att bli examensstuderande vid Helsingfors universitet via öppna universitetsleden, om du har genomfört studier vid Öppna universitetet.

Du beviljas inte en studieplats automatiskt, utan du måste ansöka om den. Kraven är olika vid olika utbildningsprogram. Antagningen grundar sig vanligen på mängden genomförda studier och på studieframgången. Det finns ett begränsat antal platser som fylls via öppna universitetsleden.

Ansökningstider för år 2022

Ansökningstiden för i år är 16.3.–30.3.2022. Utbildningarna som antagningen gäller (de s.k. ansökningsmålen) och antagningsgrunderna publiceras varje år senast i slutet av oktober i tjänsten Studieinfo.fi.

Att genomföra studier

Om du vill genomföra studier vid Öppna universitetet för att sedan ansöka om studieplats via öppna universitetsleden, bekanta dig med studieutbudet vid Helsingfors universitets öppna universitet: Öppna universitetsstudier enligt utbildningprogram. Läs mer om att studera vid Öppna universitetet:

 

Ansökningsrådgivning, antagningsstatistik och vanliga frågor och svar