Öppna universitetsleden
Ansökningstiden för ansökan på basis av öppna universitetsstudier 2021 börjar den 17 mars 2021 kl. 8 och slutar den 31 mars 2021 kl. 15.00.
Vad är Öppna universitetsleden?

Du kan ansöka om att bli examensstuderande vid Helsingfors universitet via öppna universitetsleden, om du har genomfört studier vid Öppna universitetet.

Du beviljas inte en studieplats automatiskt, utan du måste ansöka om den. Kraven är olika vid olika utbildningsprogram. Antagningen grundar sig vanligen på mängden genomförda studier och på studieframgången. Det finns ett begränsat antal platser som fylls via öppna universitetsleden.

Ansökningstider för år 2021

Ansökningstiden för i år är 17.3.–31.3.2021. Utbildningarna som antagningen gäller (de s.k. ansökningsmålen) och antagningsgrunderna publiceras varje år senast i slutet av oktober i tjänsten Studieinfo.fi.

Att genomföra studier

Om du vill genomföra studier vid Öppna universitetet för att sedan ansöka om studieplats via öppna universitetsleden, bekanta dig med studieutbudet vid Helsingfors universitets öppna universitet.

Läs mer om att planera studierna och studera vid Öppna universitetet på webbsidan Examen som mål.

 

Ansökningsrådgivning, antagningsstatistik och vanliga frågor och svar