Öppna universitetsleden

Ansökningstiden för ansökan på basis av öppna universitetsstudier 2024 börjar den 13 mars 2024 kl. 8 och slutar den 27 mars 2024 kl. 15.00.
Vad är Öppna universitetsleden?

Du kan ansöka om att bli examensstuderande vid Helsingfors universitet via öppna universitetsleden, om du har genomfört studier vid Öppna universitetet.

Du beviljas inte en studieplats automatiskt, utan du måste ansöka om den. Kraven är olika vid olika utbildningsprogram. Antagningen grundar sig vanligen på mängden genomförda studier och på studieframgången. Det finns ett begränsat antal platser som fylls via öppna universitetsleden.

Ansökningstider för år 2024

Ansökningstiden för i år är 13.3.–27.3.2024.

Du kan söka till utbildningarna via öppna universitetsleden i Studieinfo.fi. Ansökan på basis av öppna universitetsstudier har sin egen ansökningsblankett.

  • I denna ansökan hittar du de ansökningsmål vid de finska universiteten som man kan söka till på basis av studier vid ett öppet universitet. Ett undantag är de ansökningsmål inom det pedagogiska området som ingår i högskolornas andra gemensamma ansökan.
  • Du kan söka till finska universitets ansökningsmål på basis av öppna universitetsstudier på samma ansökningsblankett.
  • Du kan söka till högst sex olika utbildningar.
  • Du bör prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Som första ansökningsönskemål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen till.
  • Du kan erbjudas bara en studieplats i ansökan i en sådan utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig. 

Antagningsgrunder varierar mellan universitet och ansökningsmål. Utbildningarna som antagningen gäller och antagningsgrunderna publiceras varje år senast i slutet av oktober i tjänsten Studieinfo.fi. I Studieinfo kan du läsa vilka studier du måste ha genomfört för att kunna söka vid öppna universitetsleden.

Sätten att lämna in bilagor och tidtabellerna varierar också beroende på universitet. Om du söker till ansökningsmål vid flera universitet, kan du ha olika tidsfrister för bilagor.

Antagningsresultaten för ansökningsmålen vid öppna universitetsleden färdigställs enligt universitetens egna tidtabeller. Alla resultat publiceras senast den 4 juli 2024. Om du erbjuds en studieplats, ta emot den senast den 11 juli kl. 15.00. Kom ihåg att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Om du till exempel blir godkänd både i den gemensamma ansökan och öppna universitetsleden kan du bara ta emot en av de erbjudna studieplatser.

Att genomföra studier

Om du vill genomföra studier vid Öppna universitetet för att sedan ansöka om studieplats via öppna universitetsleden, bekanta dig med studieutbudet vid Helsingfors universitets öppna universitet: Öppna universitetsstudier enligt utbildningprogram. Läs mer om att studera vid Öppna universitetet:

 

Ansökningsrådgivning, antagningsstatistik och vanliga frågor och svar