Gemensamma ansökan

I den gemensamma ansökan kan du söka till svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Du kan söka direkt till magisterprogrammen om du har avlagt lägre högskoleexamen inom utsatt tid. Nedan finns aktuella anvisningar om att söka i den gemensamma ansökan.

Ansökningstiden för våren 2024 börjar den 13 mars och slutar den 27 mars kl. 15.00.

Aktuellt
Ansökningsrådgivning och statistik