Gemensamma ansökan

I den gemensamma ansökan kan du söka till svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Du kan söka direkt till magisterprogrammen om du har avlagt lägre högskoleexamen inom utsatt tid. Nedan finns aktuella anvisningar om att söka i den gemensamma ansökan. Ansökningstiden för våren 2023 börjar den 15 mars och slutar den 30 mars kl. 15.00.
Anvisningar till ansökan
Viktiga datum

 

Ansökningsrådgivning och statistik
Så här söker du till kandidatprogram i den gemensamma ansökan Så här söker du till magisterprogram i den gemensamma ansökan