Mottagande av studieplatsen

Om du har blivit erbjuden en studieplats vid ett kandidat- eller magisterprogram ska du ta emot platsen inom utsatt tid, annars förlorar du den. Du ska också meddela om du väljer att inte ta emot platsen.
Meddela om du tänker ta emot platsen eller inte

Meddela senast 11.7.2024 före kl. 15.00 om du tänker ta emot platsen eller inte. Om du blir antagen från reservplats efter 4.7.2024 måste du ta emot platsen före kl. 15.00 senast 7 dygn efter din antagning. Den exakta tidsfristen meddelas per e-post. Din anmälan om mottagande av studieplats är bindande.

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo. Om du inte kan identifiera dig på något av de sätt som krävs för att logga in på Min Studieinfo ska du omedelbart kontakta Ansökningsservicen.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen eller inte. Du får meddelandet inom 24 timmar efter att antagningsresultatet har publicerats.

Att ta emot en studieplats med lägre prioritet i den gemensamma ansökan

Observera att om du i gemensamma ansökan har blivit godkänd till något av dina ansökningsönskemål med lägre prioritet, kommer du inte att kunna ta emot denna studieplats förrän resultatet av dina ansökningsönskemål med högre prioritet också har publicerats. Om du blir godkänd till ditt ansökningsönskemål med högre prioritet, annulleras ditt ansökningsönskemål med lägre prioritet automatiskt. Fler exempel gällande mottagande av studieplatsen hittar du på Studieinfo.fi.

Villkorlig antagning

Vissa sökande blir villkorligt antagna. Om du har blivit villkorligt antagen har du informerats per e-post eller i tjänsten Min Studieinfo. Du ska inte enbart ta emot studieplatsen, utan också visa att antagningsvillkoret uppfyllts inom tidsfristen. Före det kan du inte göra din läsårsanmälan.