Mottagande av studieplatsen
Om du har blivit erbjuden en studieplats vid ett kandidat- eller magisterprogram ska du ta emot platsen inom utsatt tid, annars förlorar du den. Du ska också meddela om du väljer att inte ta emot platsen.
Meddela om du tänker ta emot platsen eller inte

Meddela senast 16.7.2021 före kl. 15.00 om du tänker ta emot platsen eller inte. Om du blir antagen från reservplats efter 9.7.2021 måste du ta emot platsen före kl. 15.00 senast 7 dygn efter din antagning. Den exakta tidsfristen meddelas per e-post. Din anmälan om mottagande av studieplats är bindande.

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo. Om du inte kan identifiera dig på något av de sätt som krävs för att logga in på Min Studieinfo ska du omedelbart kontakta Ansökningsservicen.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen eller inte. Du får meddelandet inom 24 timmar efter att antagningsresultatet har publicerats.

Villkorlig antagning

Vissa sökande blir villkorligt antagna. Om du har blivit villkorligt antagen har du informerats per e-post eller i tjänsten Min Studieinfo. Du ska inte enbart ta emot studieplatsen, utan också visa att antagningsvillkoret uppfyllts inom tidsfristen. Före det kan du inte göra din läsårsanmälan.