Enheter och kontaktuppgifter

Mera information om enheter kan hittas på deras egna sidor.
Allmän kontaktuppgifter

Dekanus och prodekaner är presenterad på Ledningen-sidan.

Kontaktinformation för personalen kan hittas på Personsökning.

Söka expert? Ta kontakt! Kontaktuppgifter för press och media kan hittas på Tjänster för press och media -sidan.