Enheter och kontaktuppgifter
Mera information om enheter kan hittas på deras egna sidor.
Allmän kontaktuppgifter

Dekanus och prodekaner är presenterad på Ledningen sidan.

Kontaktinformation för personalen kan hittas på Personsökning Helsingin yliopiston henkilöhausta

Söka expert? Ta kontakt! Kontaktuppgifter för press och media kan hittas på Tjänster för press och media sidan.