Institutet för demografi och befolkningshälsa

Forskningen vid Institutet för demografi och befolkningshälsa kombinerar perspektiv och tillvägagångssätt från flera discipliner. Vid institutet studeras i synnerhet hälso- och dödlighetsskillnader mellan befolkningsgrupper, befolkningens åldrande, social ojämlikhet och fenomen relaterade till barnafödande och familjer. I forskningen används olika registerbaserade data, enkätundersökningar som innehåller genetisk och klinisk information, samt en kombination av dessa. Utöver forskning som rör det finländska samhället bedriver institutet jämförande forskning i samarbete med internationella projekt. Institutet leds av demografiprofessor Pekka Martikainen.

Nyaste publikationer