Samarbete

Statsvetenskapliga fakulteten är en global och mångvetenskaplig enhet vars nätverk och inverkan sträcker sig över hela samhället.

Vid Statsvetenskapliga fakulteten utbildar vi experter för både den privata och den offentliga sektorn, och många av våra utexaminerade söker sig också till organisationer och föreningar. Fakultetens alumner verkar utöver i ledningsuppdrag inom förvaltningen och företagsvärlden också till exempel på centrala poster inom politiken, i mediebranschen eller som privatföretagare.

Inom vår fakultet är det naturligt att samarbeta brett med aktörer utanför universitetet inom forskning, i samband med donationer och i samhällsdebatter. I fakultetens projekt deltar ministerier, statens forskningsinstitut, arbetsmarknadsorganisationer, försäkringsbolag, kommuner, internationella organisationer, Europeiska kommissionen och företag i olika branscher.

Nedan finns några exempel på de projekt som vi har genomfört med våra partner.

Alumnerna är en del av vår fakultet

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, alla utbytesstudenter och alla anställda är universitetets alumner. Statsvetenskapliga fakulteten har redan nästan 7 000 alumner!

I alumnverksamheten kan alumnerna utvidga och stärka sina nätverk, uppdatera sina kunskaper och få nya idéer exempelvis för karriären och arbetslivet. Till exempel våra alumnevenemang har varit mycket uppskattade! Målet för fakultetens alumnverksamhet är att med Helsingfors universitets tidigare och nuvarande studenter och anställda skapa ett partnerskap som är till nytta och glädje för både alumnerna och universitetet!

Läs mer om Helsingfors universitets tjänster och förmåner för alumnerna och kom med!