Forskning

Statsvetenskapliga fakulteten bedriver högklassig samhällsvetenskaplig forskning som granskar problemen i världen som förändras ur ett globalt, europeiskt, nationellt och lokalt perspektiv. I fakulteten finns 12 vetenskapsområden och fyra forskningscentren.