Om fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands ledande enhet för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. I fråga om vetenskapsområden och ämnesutbud är fakulteten landets mångsidigaste statsvetenskapliga fakultet. Fakulteten har en stark internationell forskningsprofil.
Nyckeltal