Socialt arbete

Socialt arbete är en disciplin, profession och praktik med målsättning att förändra förtryckande sociala villkor och att verka för välbefinnande och hälsofrämjande relationer. Socialt arbete verkar för mänskliga rättigheter, social, ekonomisk, rasialiserad och miljömässig rättvisa samt eftersträvar att utmana strukturella villkor som bidrar till marginalisering och social exkludering. Socialt arbete engagerar sig i arbetet med människor och system genom offentliga välfärdsinstitutioner, frivilliga organisationer och brukarorganisationer. Den forskningsbaserade kunskapen i socialt arbete stödjer utvecklingen av en hållbar välfärd.

Socialt arbetes utbildning, praktik och forskning bedrivs utifrån etiska principer i socialt arbete.

Forskningsprofil

Disciplinen socialt arbete vid Helsingfors universitet är en flerspråkig forskningsmiljö för kritisk och kreativ forskning och lärande. Den bygger på nationellt och internationellt forskningssamarbete med universitet och intressenter i de nordiska länderna och i världen.

En specifik styrka hos disciplinen är praktikforskning, vilken inbegriper högkvalitativ kollaborativ forskning för utvecklingen av socialt arbete och välfärd, skapandet av ny kunskap och stödjandet av forskningsbaserad akademisk undervisning. Praktikforskning producerar kunskap och metodologiska färdigheter till nytta för samhället och med praktisk relevans för arbetet inom den sociala servicesektorn genom att främja forskningsprocesser som kombinerar akademisk forskning, praktikexpertis, och brukarmedverkan i samarbete mellan aktörerna. Som del av vetenskapsområdet socialt arbete vid Helsingfors universitet, Helsinki Practice Research Centre (HPRC) skapar praktikrelevant forskning i socialt arbete i samarbete med olika aktörer, samt stödja användningen av forskningsbaserad kunskap.

Forskning inom disciplinen fokuserar för närvarande på följande teman:

 • social- och hälsovårdsreformen och dess implementering
 • dokumentation i socialt arbete
 • hinder för behandling inom social- och hälsovårdsservice
 • socialt arbete med människor i utsatta situationer
 • tillhandahållande av service för barn, ungdomar och familjer
 • ungdomars psykiska hälsa
 • migration och familjer
 • intersektionalitet
 • flerspråkiga praktiker i socialt arbete
 • anti-rasistiskt och dekolonialt socialt arbete
 • gerontologiskt socialt arbete
 • ekonomiskt socialt arbete
 • strukturellt socialt arbete
 • urbant socialt arbete
 • post-antropocentriskt socialt arbete
 • konstnärliga ansatser i det sociala arbetets praktik, forskning och utbildning.
Forsk­nings­pro­jekt

Nedan kan du hitta forskningsprojekt där forskare inom socialt arbete vid Helsingfors universitet aktuellt bedriver forskning (alla projektforskare är listade i alfabetisk ordning).

forskningsportalen kan du hitta alla forskningsprojekt. Där hittar du också information om personalens publikationer och andra aktiviteter.

 • ASTULA - Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa [ASTULA - Dokumentation som en del av inkludering och klientsäkerhet i tjänster avsedda för barn] (2022–2024) PI Aino Kääriäinen (UH). Forskningsgrupp: Virve-Maria Toivonen (UH), Raija Kuronen (UH) ja Noora Mäkinen (UH). Finansiering: Statsunderstöd - SHM.
 • CHILD-SOCNET - Lastensuojelun sosiaalityön verkostot [Sociala nätverk inom barnskyddsarbete] (2024–2026). PI Timo Harrikari (HU). Forskargrupp: Harry Lunabba (HU), Samuel Salovaara (UL), Jenika Heinonen (HU) Finansiering: VTR-finansiering, SHM.
 • IKÄPÄ - Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa: Kohti gerontologisen päihdesosiaalityön mallia (2023–2025). PI Virokannas, Elina (LAY). Forskningsgrupp: Zechner, Minna, Karttunen, Teija, Kaitala, Ilona. Finansiering: Statsunderstöd – SHM.
 • LURA - Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (2024–2025). PI Eveliina Heino (HU), PI 2 Anne-Mari Jaakola (TY). Forskningsgrupp: Tanja Koskinen (HU), Maija Kalm-Akubardia (HU), Annamari Kangas-Kalinen (TY), Iida Sarin, (TY), Tuuli Lamponen (TAU). Finansiering: Statsunderstöd, SHM.
 • MultiPrax - Vardagseffekter i systemisk praktik: en multifallstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster (2022–2024). PI Ilse Julkunen (HU). Forskningsgrupp: Tobias Pötzsch (HU), Laszlo Vincze (HU), Jenny Nylund (HU), Leo Larjanko (HU), Siv Kola (HU), Ida NIkula (HU) Camilla Granholm (TY), Ann Backman (NOVIA), Torbjörn Stoor (FSKC). Finansiering: Statsunderstöd, SHM.
 • REjustice - Linguistic justice, global migration and the Nordic welfare state [Språklig rättvisa, global migration och den nordiska välfärdstaten] (2023–2027). PI Gustafsson, Kristina (Linné­universitetet, Sverige). Forskningsgrupp: Kara, Hanna (UH), Nikolaidou, Zoe (Södertörns högskola, Sverige). Nordberg, Camilla (ÅA), Tolvanen, Eveliina (UTU), Åberg, Linnéa (Högskolan Väst, Sverige). Finansiering: Vetenskapsrådet.
 • RITA - Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palvelujen kehittäminen (2022–2024). PI Kuronen, Marjo (JY). Forskningsgrupp: Jutila, Elli (JY), Karttunen, Teija (HU), Piippo, Sisko (JY), Törölä, Miisa (HU & UEF), Salovaara, Ulla (LY). Finansiering: Statsunderstöd - SHM. 
 • SILE - Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: Riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin [Lagstiftningens inverkan på tysta aktörer: Från en otillräcklig kunskapsbas till lösningar som engagerar] (2020–2026). PI Rantala, Kati (HU). Forskningsgrupp: Alitalo, Oona, (UTU), Alvesalo-Kuusi, Anne (UTU), Hakkarainen, Pekka (THL), Harrikari, Timo (HU), Hautamäki, Lotta (HU), Helminen, Maija (HU), Huhta, Helena (UTU), Hämäläinen, Hanna (UTU), Hänninen, Laura (HU), Jalonen, Olli (UTU), Julin, Essi (HU), Kankainen, Veera (HU), Katainen, Anu (HU), Kupsala, Saara (HU), Laine, Ossi (UTU), Lehtimäki, Tomi (HU), Lundell, Susanna (UTU), Majamaa, Karoliina (HU), Peltoniemi, Nea (UTU), Salminen, Janne (UTU), Valros, Anna (HU), Vanto, Johanna (UTU), Sjölund, Marjaana (UTU), Warpenius, Katariina (THL). Finansiering: Rådet för strategisk forskning/Finlands Akademi.
 • Sosiaalityön väitöskirjatutkimus Suomessa vuosina 2007–2022 [Socialt arbetes doktorandforskning i Finland 2007–2022] (2022–). PI Puurunen, Piia (UEF). Forskningsgrupp: Kara, Hanna (HU), Sanna Lähteinen (LY), Mari Suonio (UEF). Finansiering: Ingen extern finansiering.
 • SUOJATIE - Rajat ylittävä lastensuojelu: tietoa ja palvelupolkuja (2022–2024). PI Hiitola, Johanna (UOULU). Forskningsgrupp: Jäppinen, Maija (HY), Kivioja, Noora (HY), Mustasaari, Sanna (UEF), Hersi, Rahma (UEF), Muthana, Fairuz (UOULU), Panic, Gorana (UOULU), Depo, Rima (UOULU), Tumaniyan, Marian (UOULU). Finansiering: Statsunderstöd - SHM.
 • SustAgeable - Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa [Economic and social sustainability across time and space in an ageing society] (2021–2024). PI Maria Vaalavuo (THL). Forskningsgrupp: Tuukka Holster, Timo Kauppinen, Joonas Ollonqvist, Paula Saikkonen, Jussi Tervola (THL); Ismo Linnosmaa, Mika Linden, Terhi Auvinen, Minna Kaarakainen, Mieke Rijken, Olli Salmensuu (UEF); Tiina Sihto, Minna Zechner (HU); Tomi Kyyrä, Teemu Lyytikäinen, Tuomas Matikka, Tuuli Paukkeri, Hanna Pesola, Sander Ramboer, Terhi Ravaska  (VATT); Ilari Ilmakunnas,  Noora Järnefelt, Ohto Kanninen, Kati Kuitto, Aart-Jan Riekhoff  (ETK); Toni Juuti, Hannu Karhunen (Labore); Marjo Honkaranta, Anssi Kumpula, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Iina Tunkkari (MDI). Finansiering: Rådet för strategisk forskning/Finlands Akademi.
 • TAITAVA - Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (2023–2024). PI Jäppinen, Maija (HY). Forskningsgrupp: Aaltio, Elina (HY), Isokuortti, Nanne (HY), Heino, Eveliina (HY), Lamponen, Tuuli (HY), Hankonen, Nelli (TUNI), Palsola, Minttu (TUNI), Renko, Elina (TUNI), Moilanen, Johanna (JYU), Tapola-Tuohikumpu, Sirpa (JYU), Mänttäri-van der Kuip, Maija (JYU), Donald Forrester (Cardiff University, UK). Finansiering: Statsunderstöd - SHM.
 • VALITSIJA - Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (2023–2025). PI Kallio, Johanna (UTU). Forskningsgrupp: Jaakola, Anne-Mari (UTU), Holappa, Johanna (UTU), Karttunen, Teija (UH), Kotisaari, Tuuli (UEF), Toikko Timo (vastuu UEF), projektitutkija (UEF). Finansiering: Statsunderstöd - SHM.
Stu­di­e­möj­lig­he­ter inom ve­ten­skaps­om­rå­det
Blog­gar, webb­plat­ser och ka­na­ler i so­ci­a­la me­di­er
Personer

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: professor Timo Harrikari

 

Show more info
Show more info
Show more info
Show more info
Show more info
Show more info
Show less info
Show less info
Show more info
Kontaktinformation

Post- och besöksadress

PB 54 (Unionsgatan 37)
00014 Helsingfors universitet

Information till media

Tjänster för press och media