Samhällspolitik

Samhällspolitik är en tillämpad samhällsvetenskap med fokus på välfärdsstaters uppbyggnad och verksamhet med tanke på sociala risker och miljörisker, såsom arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättningar, barnafödslar, hög ålder eller miljöförändringar. Samhällspolitiken intresserar sig för frågor kring hur välfärden fördelar sig och för samhällelig ojämlikhet.
Forskningsprofil

Inom samhällsvetenskapen utforskas frågor om ojämlikhet och välfärd, hur dessa fördelar sig och politiken kring dem. Dessutom studerar man hur välfärd och jämlikhet kan främjas. Till de viktiga forskningsobjekten på området hör bland annat socialpolitik, stadsforskning, miljöpolitik och forskning om åldrande.

Fokusområdena för forskningen är fattigdom och olika former av ojämlikhet, hållbar välfärd, arbetslöshet och sysselsättningshinder, hälsoskillnader, åldrande, samhällsvetenskaplig handikappforskning, miljöpolitik samt frågor om urbanisering och globalisering.

Utbildningsprogram med undervisning i samhällspolitik
Personer

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Kontaktinformation

Post- och besöksadress

PB 54 (Unionsgatan 37)
00014 Helsingfors universitet

Information för press och media

Tjänster för press och media