Kolla promotionståget!

I maj–juni erbjuds ett unikt tillfälle att följa fyra olika fakulteters promotionsprocessioner vid Helsingfors universitet. Klädseln och accessoarerna anger vilken roll varje deltagare spelar i processionen.

Helsingfors universitet firar i år promotionens jubelår, eftersom Filosofiska fakulteten ordnar sin hundrade promotion. Samtidigt är det 380 år sedan den första promotionen vid Kungliga Akademien i Åbo. I maj–juni ordnar allt som allt fyra fakulteter promotion: Veterinärmedicinska, Filosofiska, Juridiska och Teologiska.

Promotionen är en akademisk examensfest som pågår i flera dagar. Genom att delta i promotionen får magistrar rätt att använda magisterkrans och magisterring, och doktorer får rätt att använda doktorshatt och doktorsvärja. I promotionen deltar också fakultetens hedersdoktorer och även de som promoverats för 50 år sedan kan delta. De kallas för jubelmagistrar och jubeldoktorer. En del av promotionerna är avsedda endast för doktorer.

Av alla evenemang som ingår i promotionen är promotionståget det synligaste inslaget i gatubilden. I processionen deltar i regel flera hundra personer. Processionen tågar från Helsingfors universitets huvudbyggnad antingen till Domkyrkan eller till den konfessionslösa ceremonin och efter ceremonierna tillbaka till huvudbyggnaden.

Klädsel och accessoarer enligt roll

Den bästa platsen att följa processionen är Senatstorget, i synnerhet den sidan av torget som ligger mot Unionsgatan, för alla processioner kommer ut från huvudbyggnaden genom dörrarna som vetter mot torget.

När processionen kommer ut från huvudbyggnaden går ceremonimästaren i spetsen för tåget. Ceremonimästaren bär ett rött band. Efter ceremonimästaren kommer promotorn, som är promotionens högsta dignitär och i regel den till tjänsteåren äldsta professorn vid fakulteten. Därpå följer jubeldoktorerna, hedersdoktorerna och doktorerna, som alla bär doktorshatt och värja. Efter dem går jubelmagistrar och magistrar, som bär krans på huvudet.

Skillnaden mellan doktorer och magistrar som bär frack ligger i accessoarerna. Doktorer som bär klänning klär sig i svart, medan magistrar i klänning klär sig i vitt.

Universitetspersonalens del av processionen leds av två pedeller som är klädda i himmelsblå mantlar och bär på universitetets silverspiror. Efter dem kommer kanslern, rektorn i sin röda mantel, prorektorerna, ordförandena för universitetskollegiet och styrelsen, förvaltningsdirektören och fakulteternas dekaner.

De följs av medlemmarna av universitetets styrelse, de nuvarande professorerna, överbibliotekarierna och de pensionerade professorerna, Universitetsservicens sektordirektörer, docenterna och till sist den övriga personalen.

Den tredje delen av processionen leds av övermarskalken, som bär ett blått band. Övermarskalken följs av den allmänna kransbindaren och hens tidigare kolleger, som ofta bär på blommor. Därefter kommer jubelmagistrarnas kransbindare, kransbindarna samt jubeldoktorernas, hedersdoktorernas och doktorernas följeslagare. Sist i processionen tågar de inbjudna gästerna och den övriga festpubliken. 

Du kan läsa mer om de olika personernas roller och om ritualerna på universitetets webbplats (på finska).

Välkommen att följa promotionståget!

Tidsschema för promotionsakterna

Promotionståget är en del av promotionsakten. Tidpunkten för när processionen avgår från universitetets huvudbyggnad beror på hur länge ceremonin i Solennitetssalen räcker, och därför går det inte att ange ett exakt klockslag. Efter gudstjänsten eller den konfessionslösa ceremonin återvänder processionen till universitetet.

Tidsschemana för promotionsakterna uppdateras på respektive promotions webbplats.

Veterinärmedicinska fakultetens promotionsakt den 19 maj kl. 12

Processionen tågar cirka kl. 13.50–14.00 till Helsingfors domkyrka/Nationalbiblioteket och cirka kl. 15.00 tillbaka till universitetet.

Filosofiska fakultetens promotionsakt den 26 maj kl. 10

Processionen tågar till Helsingfors domkyrka/Riddarhuset efter kl. 13 så att lagerfesten och gudstjänsten börjar kl. 13.30. Den del av promotionsakten som äger rum i Helsingfors universitets solennitetssal streamas. 

Teologiska fakultetens promotionsakt den 9 juni kl. 12

Den del av promotionsakten som äger rum i Helsingfors universitets solennitetssal streamas. 

Juridiska fakultetens promotionsakt den 16 juni kl. 10

Promotionsgudstjänsten/den konfessionslösa ceremonin hålls i Helsingfors domkyrka/Nationalbiblioteket kl. 12–13.