Promotionsakt

Promotionsakt är den högtidligaste delen av promotionen. I ceremonin doktorerna promoveras till sin lärda grad i universitets solennitetssal. Veterinärmedicinska fakulteten firar promotionsakten fredag 19 maj 2023 kl. 12.00.

Ärade gäster och medlemmar av det veterinärmedicinska samfundet inbjudas till promotionsakten som publik. De blivande doktorerna kan också inbjuda deras anhöriga som gäster till akten.

Gästerna anmälning till promotionsakt slöt torsdag den 20. april.

Promotionsakt kostar ingenting till publiken, men det är viktigt att notera den strikta klädkoden som berör alla gäster.

Ingång till huvudbyggnaden och garderoben är på Alexandersgatans sida (Alexandersgatan 5). Tillgänglig ingång via portgången i Universitetsgatans sida (Universitetsgatan 2).

Anvisningar till publiken i promotionsakt

Promotionsakten är högtidlig och värdig. Det är inte tillåtet att komma in i solennitetssal försenad. Publiken skall vara på sina platser i salen kl. 11.45. Publiken är förutsatte att hålla tyst på sina platser igenom ceremonis längd. Därför tillfället passar inte för små barn. Salen kan lämnas i mitten av ceremonin endast i nödläge. Fotografering under promotionsakten är förbjuden. Endast promotionens officiella fotografer kan fotografera och filma vid akten.

Publiken följer de promoverade doktorerna från promotionsakten till Domkyrkan eller Nationalbiblioteket i procession. Gäster kan välja fritt mellan den ekumeniska gudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin. Efteråt återvänder alla till universitet i procession.

Publiken som deltar inte i promotionsakten i solennitetssal, kan komma vid Senatstorg och Unionsgatan och titta på processionen. Tidtabellen med de omkring tiderna finns på programsidan.

Promotionsaktens agenda

Processionerna tågar in

Tal av promotorn

Fakultetens fråga till primadoktorn, svar och godkännande

Promovering av jubeldoktorerna, hedersdoktorerna och doktorerna

Ultimadoktorns tal

Promotionskantat

Promotorns hälsning

Nationalsången

Processionerna går till kyrkan och biblioteket

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.