Evenemang

Promotionen börjar torsdagen den 15 juni 2023 och avslutas lördagen den 17 juni.

Se nedan för dagsprogrammet.

Seminariet för hedersdoktorer  

Seminariet anordnas för att lyfta fram hedersdoktorer och ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om dem och höra om deras forskning. Seminariet är öppet för studenter och personal.  

Aktövningen 

Aktövningen och kransbindningen ordnas samtidigt på eftermiddagen. Aktövningen är obligatorisk för alla promovender.  

Rektors mottagning 

Promovenderna  kommer att få  audiens hos rektor. Promovendens avec är välkommen att delta i audiensen.  

Svärdslipningsmiddag 

Efter aktövningen och rektors mottagning går promovenderna med sina avecer vidare till kvällens svärdslipningsmiddag. På programmet står tal och musik. 

Dagsprogram

kl 10 - 12.30    Seminarium för hedersdoktorer, Suomen Laki, Porthania (Universitetsgatan 3)

kl 15.30 - 16.45    Aktövningen (Unionsgatan 34)

kl 17 - 18         Rektors mottagning

kl 18.30 - 00    Svärdslipningsmiddag, Restaurang Sipuli (Kanalkajen 7)

Promotionsakten 

Promotionens huvudevenemang, promotionsakten, ordnas på fredag morgon i Helsingfors universitets festsal.  I promotionsakten får promovendi rätt att bära de akademiska insignier som hör till deras examina: doktorshatten och värjan. 

Ekumeniska gudstjänst eller konfessionslöst evenemang 

Efter akten går promovenderna i procession till antingen det konfessionslösa evenemanget i Nationalbiblioteket eller den ekumeniska gudstjänsten i domkyrkan.  

Efter promotionsakten kommer promovendi att lämna universitetets stora sal i procession. Processionendelas upp i två grupper beroende på om promovendi kommer att delta i den ekumeniska gudstjänsten eller i det konfessionslösa evenemanget. Processionerna fortsätter antingen till Helsingfors domkyrka eller till Nationalbiblioteket. De högtidliga processionerna är ett av de mest storslagna momenten under promotionen  och lockar publik till Senatstorget.  

Promotionsmiddag 

Dagen kulminerar i promotionsmiddagen som ordnas på kvällen på hotell/restaurang Hilton Kalastajatorppa. Kvällen kommer att innehålla tal och annan underhållning samt en sofistikerad femrättersmiddag som avslutning på en lång och minnesvärd dag.

Vid middagen deltar alla promovendi, deras sällskap och alla hedersgäster. 

Dagsprogram

kl 10 - 12    Promotionsakten (Unionsgatan 34)

kl 12 - 13    Ekumeniska gudstjänsten, Domkyrkan (Unionsgatan 29)
                      eller
                    Konfessionslöst evenemang, Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36)

kl 19 - 03    Promotionsmiddag, Hilton Kalastajatorppa (Fiskartorpsvägen 1)

Promotionsseglats 

På lördag middag åker man på promotionsseglats som startar från Salutorget klockan 12.  Kom ihåg att ta med dig din studentmössa! Båten kan inte vänta, så anländ i god tid.  Lunch serveras ombord. 

Dagsprogram

kl 12 - 15    Promotionsseglats och lunch

Båten avgår från och återvänder till Salutorget (Slottskajen 1, 00170 Helsinki).