Veterinärmedicinska fakultetens promotion

På de här sidorna finns information om allt som har att göra med promotionen, och sidorna uppdateras ända fram till promotionen.