Program

Promotionsfestligheterna pågår i tre dagar.
Programmet under de olika dagarna

Torsdag 8.6.2023 

16.00 Aktövning och rektorns mottagning 

Aktövningen ordnas i universitetets solennitetssal (universitetets huvudbyggnad, Unionsgatan 34). Ceremonimästaren instruerar promovenderna inför evenemangen nästa dag. Det är nödvändigt för promovenderna att delta i övningen. Efter aktövningen kl. 18.00 är promovenderna (med följeslagare) inbjudna till en mottagning som ordnas av universitetets rektor.  

Fredag 9.6.2023 

12.00 Promotionsakt samt promotionsgudstjänst eller konfessionslös ceremoni  

Den solenna doktorspromotionen hålls i universitetets solennitetssal (universitetets huvudbyggnad, Unionsgatan 34). Promotionsakten inleds med intåg i procession i Solennitetssalen. Akten varar cirka två timmar beroende på antalet promovender och avslutas med en procession till promotionsgudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin. Därefter återvänder processionen till universitetets huvudbyggnad där det bjuds på kaffeservering. 

19.00 Promotionsmiddag på Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3)  

Deltagande i promotionsmiddagen förutsätter att deltagaren har fått en inbjudan från fakulteten samt att hen har anmält sig och betalat supékortet. Ytterligare information till promovenderna finns på sidan ”Anmälan”. 

Lördag 10.6.2023 

Promotionsseglats   

Dagen efter promotionen ordnas en promotionsseglats för de nya doktorerna och hedersdoktorerna och deras följeslagare. Närmare information om seglatsen meddelas senare.