Roolit ja rituaalit

Promootiossa on näytelmä, jossa on tiukka roolijako. Maisteri on maisteri, vaikka voissa paistaisi!
Tiedätkö, keitä vihittävien eli promovendien lisäksi on promootiota valmistelemassa? Kuka sitä johtaa?
Vieritä sivua alaspäin nähdäksesi hengästyttävän historiallisen toimijalistan!

Mitä kaikkea promootiojuhlallisuudet sisältävät?


Rooleista promootiossa

Sanastoa

Absens

Latinaksi poissa olevaa tarkoittava sana. Promovendi joka osallistuu promootioon poissaolevana, eli hänen nimensä julkaistaan matrikkelissa ja sitä kautta hän saa oikeuden promootiossa myönnettyjen akateemisten arvonmerkkiensä käyttämiseen. 

Airut

lat. Designator

Airuet ovat nuoria ylioppilaita, jotka toimivat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisina. Airuiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen sekä kunniavartiona toimiminen. Airuen tunnistaa airutnauhasta ja ylioppilaslakista. Airuet kantavat Suomen eri maakuntia edustavien osakuntien ja eri tieteenaloja edustavien tiedekuntajärjestöjen värejä. Uusimpana promootioperinteenä on v. 2022 alkanut airuiden promovointi Barabbaksen ja Maccaronin jälkeen tanssiaisissa, missä heidät promovoidaan promootioairuiksi ja merkiksi tästä airuet saavat kaksi kullanväristä hakaneulaa ristikkäin ylioppilaslakkinsa mustaan nauhaan. Hakaneulat ovat yleensä samoja joita käytetään maisterien seppeleissä ja airuet saavat kaksi hakaneulaa odottamaan omaa maisterinseppeleensä sitomista. Ja koska airut on aina airut, on mukana tietysti myös varaneula jos joku sattuu hakaneulaa tarvitsemaan. Kaksi hakaneulaa tarvitaan myös yleensä airutnauhan kiinnittämiseen paikoilleen. 

Barabbas

Promootiotanssiaissa, kun promoottori on poistunut tohtorien muodostamaa miekkakujaa pitkin tilaisuudesta, huudahtaa yliairut kaikille airuille ja juhlaväelle "Barabbas on irti!". Tämän jälkeen kaikki airuet heittävät airutnauhansa yliairueen päälle ja tanssiaisten ja promootion virallinen osuus on päättynyt. Nauhojen heittämisen jälkeen airuet esittävät yliairuelle jonkin valitsemansa tai uudelleensanoittamansa laulun. Vapaamuotoisempi juhlinta voi tällöin alkaa ilman protokollaa. Nimitys Barabbas tulee Raamatun Uudesta Testamentista, missä pääsiäisen tapahtumissa Barabbas on ryöväri, jonka kansanjoukko huutaa Pontius Pilatusta armahtamaan ja vapauttamaan ennemmin kuin Jeesuksen. 'Barabbas on irti' -huuto tarkoittaa siis että kristillinen ja formaalin protokollan hillitsemä aika on päättynyt ja vapaampi "pakanallinen" juhlinta voi alkaa. 

Graafikko

lat. Graphicus/Graphica.

Promootiotoimikunta valitsee graafikon joka suunnittelee promootion visuaalisen ilmeen niin sähköisille alustoille kuin painotuotteisiinkin. 

Gratisti / Gratista

Gratisti (mies) / gratista (nainen) on promootiotoimikunnan keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Gratisti tulee latinan ilmaista tarkoittavasta sanasta. Promootion järjestelyistä vastasi alkujaan ultimusmaisteri, jonka osallistumisen muut promovendit maksoivat kiitoksena tästä työstä. Tämän takia tehtävään valittiin yleensä vähävaraisin maisteripromovendi. Järjestelyitä varten perustettiin erillinen gratistin tehtävä ja rooli vuonna 1815. 

Juhlamenojen ohjaaja

lat. Caerimoniis praeerit

Juhlamenojen ohjaaja sananmukaisesti ohjaa juhlamenoja eli huolehtii promootioaktin ja muiden tapahtumien seremoniallisesta sujuvuudesta. Juhlamenojen ohjaajaksi valitaan yleensä uransa keskivaiheilla oleva professori tiedekunnasta. Ensimmäisen kerran erityinen juhlamenojen ohjaaja valittiin vuonna 1869 esikuvana valtiopäivien maamarsalkka, jolta juhlamenojen ohjaaja on perinyt keisarillisen purppuraisen nauhansa. 

Juhlasaarnaaja

lat. Praedicator festii

Promootiojumalanpalveluksen saarnan pitäjäksi promootiotoimikunta kutsuu evankelis-luterilaisen kirkon piispan, teologisen tiedekunnan professorin tai muun pappisvihkimyksen omaavan henkilön pitämään juhlasaarnan promootion osallistujille ekumeenisessa juhlajumalanpalveluksessa. 

Kantaattirunoilija

lat. Poeta cantatae

Promootioaktissa esitettävän kantaatin sanojen kirjoittajaksi toimikunta voi kutsua runoilijan, jota kutsutaan kantaattirunoilijaksi. Kantaatin sanoina saatetaan myös käyttää jotakin aikaisempaa promootiorunoa tai muuta tekstiä.

Kantaattisäveltäjä

lat. Compositor cantatae

Promootioaktissa esitettävän kantaatin säveltäjäksi promootiotoimikunta tai yliopisto kutsuu säveltäjän, jota kutsutaan kantaattisäveltäjäksi. Kantaatin musiikkina voidaan myös käyttää jo olemassa olevia musiikkikappaleita. 

Kultaseppä

lat. Aurifex 

Yleinen seppeleensitoja saa seppeleensitojaisillallisilla kiitokseksi hyvin sujuneesta seppeleiden sitomisesta toimikunnan teettämän korun. Korun tekijäksi toimikunta valitsee kultasepän. 

Kunniakanto

lat. Sella honoris

Promootiotanssiaisten ohjelmanumerona on promootiotoimikunnan valitsemien henkilöiden kantaminen yliopiston kantotuolissa juhlasalia ympäri. Kunniakanto on yksi promootioissa jaettava kunnianosoitus ja toimikunta valitsee kannon aikana soitettavat musiikit. Yleisesti kannettavia ovat promoottori, yleinen seppeleensitoja, riemutohtori, riemumaisteri, kunniatohtori, riemuyleinenseppeleensitoja, rehtori ja kansleri. Vaihtelevasti kantajina ovat promovoidut maisterit tai tohtorit. Gratistia kantavat promootiotoimikunnan jäsenet ja usein airuet kantavat Barabbaksen lopuksi yliairutta kierroksen kantotuolissa. 

Kunniatohtori

lat. Doctor honoris causa

Promootiossa tiedekunta promovoi myös kunniatohtoreita. Tiedekunta voi myöntää kunniatohtorin arvon kenelle tahansa tarpeeksi ansioituneeksi katsomalleen henkilölle riippumatta tämän koulutustaustasta. Ensimmäiset kunniatohtorit vihittiin vuonna 1840 yliopiston juhliessa 200-vuotisjuhliaan neljän promootion sarjalla. 

Miekanhioja

lat. Acutor/Acutrix gladii

Tohtoripromovendin seuralainen. Nimityksestään huolimatta miekanhioja ei joudu hiomatehtäviin.

Officiantti

Tiedekunnan valitsema promootion toimihenkilö. Officiantteja ovat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Parnasso

lat. Parnassus

Yliopiston juhlasalin koristeellista kateederia kutsutaan Parnassoksi Kreikan saman nimisen vuoren mukaan. Kreikkalaisessa mytologiassa Parnassos oli yksi Apollonin pyhistä vuorista ja Muusien eli tieteiden ja taiteiden suojelusjumalattarien asunipaikka. Maisterien ja tohtorien nouseminen Parnassolle saamaansa arvonsa merkit rinnastuu kiipeämiseen tiedon ja totuuden jumalan pyhälle vuorelle. 

Pedelli

lat. Bedellus

Yliopiston kulkueosaston edellä kulkee aktissa kaksi yliopiston pedelliä sinisissä viitoissa kantaen hopeisia valtikoita. Pedellit kulkevat rehtorin ja kanslerin edellä symbolisoimassa rehtorin edustamaa yliopiston suvereniteettia ja akateemisen yhteisön valtaa. 

Prima-/primusmaisteri ja prima-/primustohtori

lat. Magister primus/Magistra prima, Doctor primus/Doctrix prima

Parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan primamaisteriksi (nainen) tai primusmaisteriksi (mies), tohtoreita vastaavasti primatohtoriksi tai primustohtoriksi. Nimitys tulee latinan ensimmäistä tarkoittavasta sanasta, koska primus-paikan haltija vihitään ensimmäisenä promootioaktissa. 

Promootioakti

lat. Actus promotionis

Promovendit promovoidaan yliopiston juhlasalissa juhlavassa promootioaktissa, joka on promootion päätapahtuma.

Promootiolupa

lat. Venia promovendi

Promootioaktin alussa promoottori pyytää yliopiston kanslerin edustajaa lukemaan ääneen kanslerin myöntämän luvan promootion järjestämiseen. Vain kanslerin myöntämällä luvalla pidetty promootio on laillinen ja pätevä promootio. Promootiolupa on ollut osa promootioita jo vuodesta 1219 alkaen, jolloin paavi Honorius III määräsi bullassaan Cum Sepe Contingat että Bolognan yliopistossa olivat kelpoisia opettamaan vain kanslerina toimivalta katedraalin arkkidiakonilta lisenssin eli opetusluvan saaneet maisterit. Uusien yliopistojen saadessa statuutit nimitettiin niiden kanslereiksi paikallisia piispoja tai muita valtakunnan mahtimiehiä valvomaan yliopistoa hallitsijan edustajana. 

Promootiorunoilija

lat. Poeta promotionis

Promootiotoimikunta kutsuu runoilijan laatimaan onnittelurunon promovoiduille maistereille ja tohtoreille. Tätä sanaseppoa kutsutaan promootiorunoilijaksi. Alkujaan runo oli latinankielinen, sittemmin 1700-luvulla ruotsinkieli tuli vallitsevaksi. 1800-luvun lopulta alkaen suomenkieli on myös saanut sijansa runoissa ja 1900-luvulla kielikompromissina siirryttiin kahteen runoon, yksi suomeksi ja yksi ruotsiksi. Alkujaan runo esitettiin promootioaktissa, nykyisin runon esitys tapahtuu yleensä promootiopäivällisillä. 

Promootiosihteeri

lat. Secretarius promotionis

Promootiokansliaa ja erilaisia juoksevia asioita hoitamaan yliopisto palkkaa määräaikaisen promootiosihteerin. Promootiosihteeri on usein eri henkilö kuin promootiotoimikunnan sihteeri. 

Promootioskandaali

lat. Scandalum promotionis

Jokaisella promootiolla on omat skandaalinsa, ja skandaalit vaihtelevat promootioittain. Skandaaleja voi olla yksi tai useampia per promootio ja usein riippuu keneltä asiaa kysytään, että mikä nimetään promootion skandaaliksi. Promootioskandaali on humoristinen tapa nostaa esiin sitä tosielämän seikkaa, että aina kaikki ei suju niin kuin on suunniteltu ja olisi tarkoitus. Ja isolla joukolla tehtäessä aina sattuu ja tapahtuu, mutta kaikesta kyllä selvitään.

Promootiotoimikunta

lat. Concilium promotionis

Maisteripromootioissa promootion järjestämisestä vastaa vapaaehtoistyön periaatteella toimiva toimikunta, joka muodostuu maisteri- ja tohtoripromovendeista. Tohtoripromootioissa promootiotoimikunnassa on yleensä vahva tiedekunnan edustus ja muutama tohtoripromovendi edustettuina. Lisäksi saatetaan asettaa erillinen promovenditoimikunta.

Promoottori

lat. Promotor et Brabeuta/Promotrix

Promoottori promovoi eli vihkii promootioaktissa promovendit akateemiseen oppiarvoonsa, ja on promootion korkein arvohenkilö. Promoottoriksi valitaan yleensä tiedekunnan virkaiältään vanhin professori.

Promovendi

lat. Promovendus/Promovenda

Promootiossa promovoitava eli oppiarvoonsa vihittävä maisteri tai tohtori. Nimitys tarkoittaa latinaksi "häntä-joka-tullaan-promovoimaan".

Riemumaisterit ja riemutohtorit

lat. Magister semisaecularis/Magistra semisaecularis, Doctor semisaecularis/Doctrix semisaecularis

Promootiossa 50 vuotta sitten promovoidut maisterit ja tohtorit vihitään riemumaistereiksi ja -tohtoreiksi. Ensimmäiset riemumaisterit vihittiin Turussa vuonna 1819 ja ensimmäiset riemutohtorit vuonna 1882 Helsingissä.

Riemuseppeleensitoja

lat. Nectendarius semisaecularis/Nectendarix semisaecularis

Promootiossa 50 vuotta sitten yleisenä seppeleensitojana ollut henkilö, joka juhlii riemuvuotta yhdessä saman promootion riemujen kanssa. Tarkoittaa myös riemumaisterin ja -tohtorin omaa henkilökohtaista seppeleensitojaa, jos tämä on sama henkilö kuin joka sitoi hänen seppeleensä 50 vuotta aiemmin. 

Seppeleensitoja

lat. Nectendarius/Nectendarix

Maisteripromovendin seuralainen. Seppeleensitoja sitoo maisterin laakeriseppeleen lehvät seppelepohjaan eli karkaasiin yleisen seppeleensitojan opastuksella seppeleensitojaisissa. Yksin saapuville maisteripromovendeille seppeleen sitoo yleinen seppeleensitoja apulaisineen.

Tanssimestari

lat. Informator saltatores

Promootiotanssiaisia ja etenkin maisteripromovendien franseesia varten kevään aikana harjoitellaan akateemisia juhlatansseja promootiotoimikunnan palkkaaman tanssimestarin johdolla. Alkujaan tanssimestari oli yksi yliopiston harjoitusmestareista, mutta jo 1800-luvulla tanssien opettaminen yhdistyi miekkailunopettajan työsarkaan. 1900-luvulla tuli tavaksi että toimikunta palkkasi erikseen promootioita varten tanssimestarin. 

Tiedekunnan kysymys

lat. Quaestio Facultatis

Ennen maisterien tai tohtorien promovointia primusmaisteri tai -tohtori vastaa tiedekunnan edustajan esittämään kysymykseen. Tiedekunnan edustajan hyväksyttyä vastauksen promovointi voi alkaa. Kysymys on aktin alkuperäisiä keskiaikaisia osia, sillä mestarien ja opettajien joukkoon pyrkivän kandidaatin tuli osoittaa tuleville kollegoilleen olevansa mestarin arvoon korottamisen arvoinen tietojensa ja taitojensa puolesta. Yleensä kysymys liittyy primuksen opinnäytteen aihepiiriin ja usein kysyjänä on hänen ohjaajansa. 

Ultima-/ultimusmaisteri ja ultima-/ultimustohtori

lat. Magister ultimus/Magistra ultima, Doctor ultimus/Doctrix ultima

Toiseksi parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan ultimamaisteriksi (nainen) tai ultimusmaisteriksi (mies), tohtoreita vastaavasti ultimatohtoriksi tai ultimustohtoriksi. Nimitys tulee latinan viimeistä tarkoittavasta sanasta, koska ultimus-paikan haltija promovoidaan viimeisenä. Yleensä ultimuksen tehtävänä on pitää puhe aktin päätökseksi. 

Yleinen seppeleensitoja

lat. Virgo clarissima/Iuvens clarissimus

Floran päivänä eli 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat aamulla Vanhalle ylioppilastalolle tai yliopiston kampukselle valitsemaan promootiolle yleistä seppeleensitojaa. Yleisen seppeleensitojan tehtäviin kuuluu muun muassa maisterinseppeleiden valmistuksen valvominen. Yleiseksi seppeleensitojaksi voidaan valita tiedekunnan professorin tai muun arvostetun henkilön lapsi. Seppeleensitoja symboloi kevättä, nuoruutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Yliairut

lat. Summus designator

Yliairut huolehtii promootiotapahtumien sujuvuudesta yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa ja toimii promootion airuiden johtajana. Yliairueksi valitaan yleensä tiedekunnan dosenttitasoinen tutkija tai yliopistonlehtori. Ensimmäinen erillinen yliairut valittiin juhlamenojen ohjaajan apulaiseksi vuonna 1873 ja hänen nauhansa on filosofian sininen. 

Yökulkue

lat. Pompa nocturna

Promootiotanssiaisten jälkeen osassa promootioita lähdetään yöllisenä kulkueena tanssiaispaikalta vaeltamaan kaupungin halki kohti Senaatintoria, minkä aikana pidetään puheita ja lauletaan eri patsailla matkan varrella. Yökulkue päättyy puheeseen nousevalle auringolle yliopiston päärakennuksen parvekkeelta tai vaihtoehtoisesti jonkin muun rakennuksen parvekkeelta tai jonkin patsaan luona. 

Rituaalit promootiossa

Kolme päivää juhlaa

Maisteripromootioiden juhlallisuudet alkavat Floran päivänä 13.5. yleisen seppeleensitojan valinnalla, joka tapahtuu maisteripromovendien latinankielisessä kokouksessa. Yleinen seppeleensitoja on jonkun yliopiston professorin tai muun merkkihenkilön lapsi, ja valinnalla promovendit haluavat kunnioittaa ko. professoria. Valintaa seuraa yleisen seppeleensitojan kosinta, ja tämän annettua suostumuksensa tehtävään siirrytään kulkueessa Kumtähden kentälle ylioppilaiden kevätjuhlaan muistamaan Maamme-laulun ensiesitystä. Lopuksi nautitaan puheiden ryydittämä juhlallinen lounas.

Varsinainen promootio kestää kolme päivää touko-kesäkuun vaihteessa. Sen pukeutumissäännöt ovat hyvin tarkat, ja suurimpaan osaan tilaisuuksista pukeudutaan frakkiin ja iltapukuun. Ensimmäisenä päivänä eli torstaina valmistaudutaan promootioaktiin sitomalla maisteripromovendien laakeriseppeleet ja hiomalla symbolisesti tohtorien miekat. Ilta päättyy seppeleensitojais- ja miekanhiojaisillallisiin, joilla kuullaan useita puheita pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Valmistellut monikieliset puheet voivat käsitellä esim. puhujan edustamaa tieteenalaa tai jotain yhteiskunnallista kysymystä ja ovat oleellinen osa promootioperinnettä.

Promootioakti on päätilaisuus

Keskimmäisenä päivänä eli perjantaina on vuorossa promootion päätilaisuus eli promootioakti, joka järjestetään yliopiston juhlasalissa. Akti on kuin harjoiteltu näytelmä, jossa tarkkaa koreografiaa noudattaen vihitään promovendit maistereiksi ja tohtoreiksi ja luovutetaan heille tutkintonsa symbolit. Ensin promovendit, heidän seuralaisensa ja yliopiston edustajat saapuvat saliin tarkasti järjestettyinä kulkueina. Promoottorin puheen jälkeen priimusmaisterille ja -tohtorille esitetään omaan oppialaan liittyvä kysymys, johon heidän on vastattava. Kun vastaus on hyväksytty, voidaan promovointi aloittaa. Promovendit nousevat tarkan koreografian mukaisesti kukin vuorollaan parnassolle vastaanottamaan akateemiset arvonmerkkinsä: promoottori painaa laakeriseppeleet maisterien päähän ja kultaiset maisterinsormukset heidän sormeensa sekä antaa tohtoreille miekan ja tohtorinhatun. Promovoinnin ajan soitetaan yleensä kotimaista klassista musiikkia, minkä lisäksi musiikki on aktissa muutenkin tärkeässä roolissa: perinteinen ohjelmisto sisältää ainakin Sibeliuksen Promootiomarssin ja Andante Festivon. Usein promootioon myös tilataan uusia sävellyksiä (perinteisimmin promootiokantaatti), jotka kantaesitetään promootioaktissa.

Promootioakti päättyy ultimusmaisterin puheeseen isänmaalle, jonka jälkeen siirrytään kulkueena yliopiston juhlasalista Tuomiokirkkoon promootiojumalanpalvelukseen tai vaihtoehtoisesti tunnustuksettomaan tilaisuuteen (laakerijuhlaan). Kulkueet ovat perinteinen osa akateemisia juhlia, ja yleensä kulkuetta kokoontuu seuraamaan Senaatintorille myös jonkin verran yleisöä. Perjantai-iltana vietetään vielä promootiopäivällisiä, joilla mm. esitetään erikseen tilatut promootiorunot (usein yksi suomen- ja yksi ruotsinkielinen) tai muuta varta vasten tilattua taiteellista ohjelmaa. Promootiopäivällisillä kuullaan jälleen myös puheita, joista tärkeimpänä puhe yliopistolle, johon yliopiston rehtori vastaa.

Retkipäivä ja tanssiaiset huipentavat lauantain

Kolmas päivä eli lauantai alkaa retkellä, joka on tyypillisesti purjehdus johonkin lähisaareen tai kierros Helsingin edustalla. Retki on promootion epämuodollisin tilaisuus, ja sen aikana nautitaan myös lounas. Lauantai ja koko maisteripromootio päättyy tanssiaisiin Vanhalla ylioppilastalolla, jossa tanssitaan perinteisiä akateemisia juhlatansseja sekä mm. huolella etukäteen harjoiteltu maisterifranseesi. Tanssiaisiin liittyy myös paljon muita vakiintuneita elementtejä, kuten promootion keskeisten hahmojen kunnioittaminen kantamalla heitä kantotuolissa. Tanssiaisten päätteeksi järjestäydytään öiseen kulkueeseen, joka kulkee keskustan katuja ja puistoja pitkin. Matkan varrella pysähdytään patsaiden kohdalla pitämään puheita ja laulamaan perinteisiä ylioppilaslauluja. Aamun sarastaessa kulkue päättyy puheeseen nousevalle auringolle, tiedekunnasta riippuen joko Senaatintorilla tai Tähtitorninmäellä. Tohtoripromootioissa akateemiset juhlatanssit tanssitaan yleensä promootiopäivällisten lopuksi.

Filosofisen tiedekunnan promootio kautta aikojen

Promoottorit:

1643 Simon Kexlerus, matematiikan professori
1647 Michael Wexionius, myöh. aateloituna Gyldenstolpe, moraalin, politiikan ja historian professori
1650 Nicolaus Nycopensis, logiikan ja kaunopuheisuuden professori
1653 Michael Gyldenstolpe, moraalin, politiikan ja historian professori
1656 Abraham Thauvonius, fysiikan ja kasvitieteen professori
1661 Simon Kexlerus, matematiikan professori
1664 Petrus Bergius, pyhien kielten professori
1667 Axel Kempe, moraalin, politiikan ja historian professori
1672 Martin Miltopaeus, kaunopuheisuuden professori
1677 Anders Petraeus, fysiikan professori
1679 Johan Flachsenius, logiikan ja metafysiikan professori
1682 Petrus Laurbecchius, runouden professori
1685 Johan Flachsenius, matematiikan professori
1688 Daniel Achrelius, matematiikan professori
1691 Simon Tolpo, logiikan ja metafysiikan professori
1694 Petter Hahn, fysiikan professori
1697 David Lund, pyhien kielten professori
1700 Torsten Rudeen, runouden professori
1703 Christiern Alander, kaunopuheisuuden professori
1707 Johan Munster, moraalin, politiikan ja historian professori
1712 Lars Tammelin, matematiikan professori
1726 Anders Pryss nuor., runouden professori
1729 Johan Thorwöste, fysiikan professori
1732 Algoth Scarin, moraalin, politiikan ja historian professori
1735 Nils Hasselbom, matematiikan professori
1738 Henrik Hassel, kaunopuheisuuden professori
1741 Johan Browallius, fysiikan professori
1745 Georg Stenman, pyhien kielten professori
1748 Carl Fredrik Mennander, fysiikan professori
1751 Carl Mesterton, logiikan ja metafysiikan professori
1754 Carl Abraham Clewberg, pyhien kielten professori.
1757 Pehr Kalm, taloustieteen professori
1760 Jakob Gadolin, fysiikan professori
1763 Isak Ross, pyhien kielten professori
1766 Martin Johan Wallenius, matematiikan professori
1769 Pehr Adrian Gadd, kemian professori
1772 Wilhelm Robert Nääf, logiikan ja metafysiikan professori
1775 Johan Bilmark, moraalin, politiikan ja historian professori
1778 Anders Planman, fysiikan professori
1782 Lars Leffrén, pyhien kielten professori
1786 Henrik Gabriel Porthan, kaunopuheisuuden professori
1789 Olof Schalberg, logiikan ja metafysiikan professori
1792 Salomon Kreander, taloustieteen professori
1795 Carl Niclas Hellenius, taloustieteen professori
1798 Carl Niclas Hellenius, taloustieteen professori
1802 Johan Gadolin, kemian professori
1805 Johan Gadolin, kemian professori
1810 Frans Michael Franzén, moraalin, politiikan ja historian professori
1815 Gustaf Gabriel Hällström, fysiikan professori
1819 Johan Fredrik Wallenius, kaunopuheisuuden professori
1823 Anders Johan Lagus, käytännöllisen filosofian professori
1827 Hans Henrik Fattenborg, Itämaiden kirjallisuuden professori
1832 Fredrik Wilhelm Pipping, oppihistorian professori
1836 Fredrik Wilhelm Pipping, oppihistorian professori
1840 Carl Reinhold Sahlberg, eläin- ja kasvitieteen professori
1844 Nathanael Gerhard af Schultén, matematiikan professori
1847 Johan Jakob Tengström, filosofian professori
1850 Gabriel Rein, historian professori
1853 Fredrik Woldstedt, tähtitieteen professori
1857 Nils Abraham Gyldén, Kreikan kirjallisuuden professori & Adolf Edvard Arppe, kemian professori
1860 Edvard Jonas Wilhelm af Brunér, Rooman kirjallisuuden professori & Adolf Moberg, fysiikan professori
1864 Adolf Moberg, fysiikan professori
1869 Jakob Johan Wilhelm Lagus, Kreikan kirjallisuuden professori
1873 Lorenz Leonard Lindelöf, matematiikan professori
1877 Zachris Topelius, yleisen historian professori
1882 Sextus Otto Lindberg, kasvitieteen professori
1886 Karl August Engelbrekt Ahlqvist, suomen kielen ja kirjallisuuden professori
1890 Karl Selim Lemström, fysiikan professori
1894 Carl Gustaf Estlander, estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professori
1897 Edvard Immanuel Hjelt, kemian professori
1900 Karl Gabriel Thiodolf Rein, filosofian professori
1907 Fridolf Vladimir Gustafsson, Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori
1910 Fredrik Emil Wolmar Elfving, kasvitieteen professori
1914 Ivar August Heikel, Kreikan kirjallisuuden professori
1919 Viktor Theodor Homén, sovelletun fysiikan professori
1923 Waldemar Ruin, kasvatus- ja opetusopin professori
1927 Wilhelm Ramsay, geologian ja mineralogian professori
1932 Knut Leonard Tallqvist, Itämaiden kirjallisuuden professori
1936 Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, fysiikan professori
1938 Arthur Isak Edvard Långfors, romaanisen filologian professori, kunniatohtoripromootio.
1950 Edwin Johan Hildegard Linkomies, Rooman kirjallisuuden professori
1952 Pentti Eelis Eskola, geologian ja mineralogian professori, kunniatohtoripromootio.
1957 Pontus Palmgren, eläintieteen professori
1960 Kaarlo Rafael Koskimies, estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori
1964 Paavo Suomalainen, eläintieteen professori
1969 Ole Roger Reuter, englantilaisen filologian professori
1973 Erik Gustav Elfving, matematiikan professori
1977 Arvi Antti Ilmari Sovijärvi, fonetiikan professori
1982 Olli Erkki Lehto, matematiikan professori
1986 Kaj Brynolf Lindgren, germaanisen filologian professori
1990 Lauri Juhana Myrberg, matematiikan professori
1994 Johan Otto Wilhelm Wrede af Elimä, ruotsinkielisen kirjallisuuden professori
1997 Kalevi Vilho Rikkinen, kulttuurimaantieteen professori
2000 Maarit Kaimio, os. Vuorenjuuri, Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori
2003 Sören Arnold Illman, matematiikan professori
2007 Mirja Helena Saari, pohjoismaisten kielten professori
2010 Carl Gustav Gahmberg, biokemian professori
2014 Arto Samuel Mustajoki, venäläisen kirjallisuuden professori
2017 Patrik Scheinin, kasvatustieteen professori
2019 Marja-Liisa Riekkola, analyyttisen kemian professori
2022 Carl Henrik Meinander, historian professori
2023 Jouni Hirvonen, farmasian teknologian professori

Kun alun perin promoottoriksi valittu virkaiältään vanhin professori estyi hoitamasta kunniatehtäväänsä sairauden tai muun syyn takia, valitsi Filosofisen tiedekunta hänen tilalleen virkaiältään seuraavaksi vanhimman professorin. Vanhin professori siirtyi tällöin varapromoottorin rooliin. 

Varapromoottorit:

1798 Johan Henrik Lindquist, matematiikan professori.
1805 Gustaf Gadolin, pyhien kielten professori.
1832 Johan Henrik Avellan, historian professori, jonka tyttären promovendit valitsivat ensimmäiseksi yleiseksi seppeleensitojattareksi. Tällä valinnalla promovendit halusivat kunnioittaa suosittua professoria, joka oli terveydentilansa takia estynyt toimimasta promoottorina.

 

Primusmaisterit:

1643 Samuel Hartman
1647 Michael Jurvelius 
1650 Jonas Betulander
1653 Henrik Carstenius
1656 Anders Petraeus
1661 Petrus Laurbecchius
1664 Benjamin Krook
1667 Nils Ljungbergius
1672 Magnus Brochius
1677 Anders Hasselqvist
1679 Anders Wanochius
1682 Isak Pihlman
1685 Carl Rimmius
1688 Johan Munsterus
1691 Johan Rungius
1694 Lars Tammelin
1697 Wilhelm Wargentin
1700 Johan Wickelgren
1703 Daniel Juslenius
1707 Anders Höök
1712 Erik Asplund
1726 Johan Nylander
1729 Esaias Fellman
1732 Anders Pryss nuor.
1735 Lars Stenbäck
1738 Mikael Lithovius
1741 Johan Kraftman
1748 Johan Borgström
1751 Christian Björklund
1754 Johan Bilmark
1757 Johan Browallius
1760 Fredrik Pryss
1763 Johan Snellman
1766 Karl Krogius
1769 Johan Henrik Lindqvist
1772 Nathanael Gerhard Schultén
1775 Johan Kreander
1778 Isak Nordberg
1782 Carl Fredrik Meinander
1786 Johan Gustaf Justander
1789 Gustaf Gadolin
1792 Pehr Johan Alopaeus
1795 Samuel Vilhelm Heurlin
1798 Gabriel Palander
1802 Carl Reinhold Sahlberg
1805 Johan Gustaf Rancken
1810 Fredrik Bergbom
1815 Johan Matthias Sundvall
1819 Lars Sacklén
1823 Carl Gustaf Sjöstedt
1827 Johan Jakob Nervander
1832 Alexander Fredrik Laurell
1836 Anders Cajander
1840 Adolf Edvard Arppe
1844 Julius Efraim Bergroth
1847 Sven August Ferdinand Strandberg
1850 Robert Erik Lagus 
1853 Karl Gabriel Leinberg
1857 Carl Gustaf Estlander & Nils Adolf Erik Nordenskiöld
1860 Karl Gabriel Thiodolf Rein & Anders Johan Malmgren
1864 Johan Julius Frithiof Perander
1869 Alexander Homén
1873 Gustaf Valfrid Vasenius
1877 Fredrik Emil Wolmar Elfving
1882 Sten Edvard Stenij
1886 Emil Nestor Setälä
1890 August Wilhelm Blomqvist
1894 Karl Julius Hidén
1897 Kyösti Nestori Järvinen
1900 Julius Edvard Ailio
1907 Toivo Torsten Kaila
1910 Otto Bruun
1914 Karl Reinhold (Kai) Donner
1919 Veikko Aleksanteri Heiskanen
1923 Björn Erik Karsten
1927 Torsten Holger Klingstedt
1932 Bengt Gösta Englund
1936 Max Ferdinand Söderman
1950 Rolf Rainer Otto Robert Westman
1957 Juhani Päiviö Tommila
1960 Olli Kalervo Jussila
1964 Kirsti Eva-Maria Mäkinen
1969 Matti Johannes Järvinen
1973 Juhani Kaarlonpoika Piilonen
1977 Hannu Ilmari Harjunmaa
1982 Outi Kaija Olivia Merisalo
1986 Malla Kuosmanen
1990 Outi Päivänsalo
1994 Patrick May
1997 Sirke Happonen
2000 Kati Renvall
2003 Taru Jokinen
2007 Tua Henriksson
2010 Mira Strandberg
2014 Sandra Söderholm
2017 T.I. Kahma
2019 Madeleine Ekblom
2022 Sasu Karttunen 
2023 Anniina Honka

Ultimusmaisterit:

1643 Petter Torpensis
1647 Anders Ulstadius 
1650 Isaak Birger Rothovius nuor.
1653 Nils Lindormi
1656 Anders Elmegren
1661 Anders Heinricius
1664 Joakim Nycopensis
1667 Olof Wallinus
1672 Magnus Echman
1677 Simon Tolpo
1679 Henrik Winter
1682 Abraham Thauvonius nuor.
1685 Elias Woivalenius
1688 Johan Forthelius
1691 Georg Ståhlberg
1694 Johan Helinus
1697 Daniel Sirenius
1700 Anders Hasselqvist
1703 Samuel Kiellinus
1707 Johan Haartman vanh. 
1712 Salomon Alanus
1726 Gabriel Fortelius
1729 Johan Welin
1732 Petter Folin
1735 David Starck
1738 Erik Renström
1741 Johan Abraham Alanus
1745 Petter Bonsdorff
1748 Gustaf Bång
1751 Erik Appellöf
1754 Matias Rennerus
1757 Henrik Tocklin
1760 Gabriel Enckell
1763 Carl Avellan
1766 Fredrik Collin
1769 Bengt Jacob Ignatius
1772 Simon Ringbom
1775 Johan Magnus Jung
1778 Johan Kerchström
1782 Alexander Ingman
1786 Adam Johan Tamelander
1789 Jakob Lindebäck
1792 Fredrik Juvelius
1795 Henrik Wörlund
1798 Carl Johan Grevillius
1802 Gustaf Nils Molin
1805 Axel Josias Flodberg
1810 Josef August Höckert
1815 Johan Magnus af Tengström
1819 Alexander Blomqvist
1823 Johan Tennberg
1827 Carl Henrik Ahlqvist
1832 Evert Julius Bonsdorff
1836 Adolf Moberg
1840 Samuel Johan Gustaf Smalén
1844 Jakob Johan Wilhelm Lagus
1847 Ernst Fredrik Theodor Strandberg
1850 Frans Severin Palmros
1853 Samuel Werner von Troil
1857 Nestor Järvinen & Johan Elias Strömborg
1860 Oskar August Frithiof Blomstedt & Bernhard Viktor Theodor Selling
1864 Bernhard Fredrik Godenhjelm
1869 Sakari Levänen
1873 Albert Hjalmar Hjelt
1877 Nils Robert af Ursin
1882 Johan Emil Sourander
1886 Kaarle Leopold Krohn
1890 Gunnar Gabriel Geitlin
1894 Ernst Gustaf Tegengren
1897 Karl Frithiof Sundman
1900 Gustaf Otto Mattsson
1907 Hugo Karsten
1910 Martti Harmaja
1914 Eino Välikangas
1919 Henrik "Heikki" Konrad Paloheimo
1923 Sten Edvard Stenij
1927 Elsa Fredrika Puuska
1932 Ohto Antero Kaarle Oksala  
1936 Erkki Aukusti Laurila
1950 Eero Sakari Avela
1957 Raimo Armas Lehti
1960 Matti Klinge
1964 Pentti Urpo Mälkki
1969 Juhani Urmas Eerikki Lehtonen
1973 Sirkka Sinikka Friström
1977 Panu Johannes Rajala
1982 Jouko Kalevi Nuorteva
1986 Heikki Hurtta
1990 Eila Nuorteva
1994 Anne Kolehmainen
1997 Juhani Bonsdorff
2000 Tino Johansson
2003 Sari Karjalainen
2007 Kjell Knapas
2010 Jussi Laherto
2014 Harri Waltari
2017 Rasmus Firon
2019 Tapani Tamminen
2022 Silvija Milosavljevic
2023 Antti Hippeläinen   

Gratistit:

1815 Henrik Johan Wahlbeck
1819 Alexander Blomqvist, ultimus-gratisti yhdistelmä viimeisen kerran, tämän jälkeen gratistin tehtävä erkani ultimuksen kunniasijasta.
1823 Henrik Tallqvist
1827 Nils Abraham Gyldén
1832 Henrik Heikel
1836 Johan Edvard Öhman
1840 Gabriel Mauritz Waenerberg
1844 Johan Wilhelm Pesonius
1847 Henrik Wilhelm Johan Zilliacus
1850 Karl Collan
1853 Lars Berndt Olsoni
1857 Anders Wilhelm Floman
1860 Georg Asp
1864 Gustaf Rancken
1869 Uno Alexander Kurtén
1873 Carl Probus Solitander
1877 Johan Edvard Juslin
1882 Maximus Widekind af Schultén
1886 Valter August Collan
1890 Werner Elias Meurman
1894 Gustaf Arthur Wittfooth
1897 Paavo Eemil Snellman  
1900 Oskari Mantere
1907 Arne Skjold Raahauge Jörgensen
1910 Arno Rafael Cederberg
1914 Väinö Kokko
1919 Väinö Albert Nuorteva
1923 Arne Gabriel Waronen 
1927 Yrjö Aarne Jäntti
1932 Lauri Aadolf Puntila
1936 Osmo Lennart Orkomies
1950 Eino Johannes Tuokkola
1957 Jorma Juhani Ahvenainen
1960 Ilkka Matti Tapani Hakalehto
1964 Jussi Heikki Kaarle Olli Ojanen
1969 Kari (Arno Henrik) Selén
1973 Matti Ruohtula
1977 Ilpo Kaarlo Kalervo Tiitinen
1982 Stig-Björn Nyberg
1986 Alexandra Ramsay
1990 Tapio Ilmari Kontio
1994 Annette Forsén
1997 Hanna Korsberg
2000 Tero Halonen
2003 Pia Österman (Widén)
2007 Ville Sinnemäki
2010 Mirja Komulainen
2014 Emma Ronkainen
2017 Mari Lehtoruusu (Kyllönen)
2019 Margareta Ronkainen
2022 Anna-Liisa Koskinen
2023 Timo Kalliokoski
 

Yleiset seppeleensitojat:

1832 Ida Matilda Avellan myöh. Aminoff 24.10.1817-13.6.1859, puoliso eversti Berndt Adolf Carl Gregori Aminoff
1836 Hedvig Sofia Sahlberg 23.2.1817-21.12.1899, naimaton.
1840 Sofia Rosina von Haartman, myöh. Lavonius. 27.6.1821-11.1.1890. Puoliso Alexander Lavonius.
1844 Anna Sofia Tengström, myöh. Kellgren. 3.9.1826-21.3.1906, puoliso Herman Kellgren.
1847 Augusta Matilda Nervander myöh. Borenius , 1825-1909, puoliso Henrik Gustav Borenius.
1850 Johanna Sofia Gabriela Rein 23.6.1830-1901. naimaton. 
1853 Agatha Olivia Törnroth 1832-1888, naimaton.
1857 Josefina Maria Laurell myöh. Tawaststjerna, 6.8.1838-2.5.1904. Puoliso kenraalimajuri Fritiof Alarik Tawaststjerna.
1860 Sofia Alfhild Ilmoni, myöh. Blomqvist. 9.4.1841-6.9.1901. Puoliso Evon metsäopiston johtaja Anton Gabriel Blomqvist.
1864 Aina Sofia Topelius, myöh. Nyberg. 5.10.1846-15.12.1916. Puoliso Berndt Axel Nyberg.
1869 Wilhelmina Sofia Charlotta "Minette" Munck, myöh. Donner. 25.7.1848-10.4.1922. Puoliso professori Otto Donner.
1873 Göthilda Fredrika Elisabet Granfelt, myöh. Solitander. 28.9.1849-2.10.1921. Puoliso Teollisuushallituksen intendentti Carl Probus Solitander.
1877 Anna Ottilia Schauman, myöh. Nohrström. 9.6.1854-13.11.1939. Puoliso Savonlinnan pormestari Arndt Wilhelm Nohrström.
1882 Alice von Willebrand, myöh. Fahlbeck. 26.8.1860-11.2.1929, puoliso Lundin yliopiston professori Pontus Fahlbeck.
1886 Hedvig Maria Estlander, 23.5.1865-18.4.1946. Opettaja ja rehtori, naimaton. 
1890 Alma Cecilia "Cely" Mechelin, 12.8.1866-30.7.1950. Sokeainkirjaston perustaja, naiskagaalin perustaja, Suomen Martta-yhdistyksen puheenjohtaja 1901-1902. yms.
1894 Gertrud Maria Saelan, myöh. Blomstedt. 26.6.1875-1.8.1911, puoliso Väinö Alfred Blomstedt.
1897 Ester Elisabet Lindelöf, myöh. af Björkesten. 15.3.1879-11.11.1954. Puoliso Mäntymäen sairaalan omistaja Sigurd Waldemar af Björkesten.
1900 Katri Danielson-Kalmari, myöh. Lehtonen. 12.9.1879-5.12.1941. Puoliso professori Uno Ludvig Lehtonen.
1907 Ingrid af Schultén, 2.10.1889-12.7.1970. Kirjailija, opettaja ja kirjallisuudentutkija.
1910 Herta Emilia Vasenius, myöh. Luther. 27.10.1887-6.5.1989. Puoliso Alexander Ferdinand Luther.
1914 Margareta von Bonsdorff, myöh. Donner. 6.9.1890-17.3.1955. Puoliso professori Karl Reinhold "Kai" Donner. Otto Donnerin ja Minette Munckin poika. 
1919 Sofia "Sophie" Mannerheim nuorempi, 7.7.1895-8.2.1963. Organisoi avustuskampanjan Suomelle Ranskassa talvisodan aikana. 
1923 Elli Ståhlberg, myöh. Schauman. 31.10.1898-5.11.1985. Lääkäri. Puoliso lääkintöneuvos Erik Rafael Schauman.
1927 Hilkka Margareta Suolahti, myöh. Linkola. 6.1.1907-24.10.2001. Sairaalalaborantti. Puoliso professori Kaarlo Linkola.
1932 Vera Helena Brotherus, myöh. Palas. 3.9.1910-2012. FM, opettaja ja diplomaattien lasten koulun johtaja. Puoliso Suomen Kanadan suurlähettiläs Reino Sven Palas.
1936 Irma Gertrud Wichmann, 12.3.1918-31.12.2014. Puoliso lääketieteen professori Veikko Ilmari Kahanpää.
1950 Sinikka Linkomies, myöh. Linkomies-Pohjala 13.11.1929-27.1.2000. FM, lehtori, Kokoomuksen kansanedustaja. Puolisot Kai Karhuvaara, Toivo T. Pohjala.
1957 Anna-Leena Margareta Melander, myöh. Virva.  
1960 Salme Ravila, myöh. Kurki. 
1964 Hanna Maria von Fieandt. 
1969 Kersti Anna Linnea Juva, kääntäjä, tunnetuimpana Taru Sormusten Herrasta. 
1973 Outi Kuusi, myöh. Lauhakangas. VTT, Sananparsitutkija ja tietokirjailija. 
1977 Salla Kekkonen 
1982 Gunilla Donner, kirjailija.
1986 Matilda Wrede, myöh. Wrede-Jäntti, Sosiaalityön yliopistonlehtori, HY.
1990 Leena Tommila, myöh. Hukka.
1994 Tanja Mustajoki
1997 Iris Kaimio, Eläinlääketieteen lisensiaatti.  
2000 Laura Hautamäki, Erityisopettaja, Opettajainkoulutuslaitos, HY. 
2003 Maria Nuorteva, myöh. Nuottokari.
2007 Pia-Maria Niemi, myöh. Koirikivi, FT, luennoitsija kasvatustieteellisessä, HY. 
2010 Ilmo Korhonen
2014 Tii Pylvänäinen, komedianäyttelijä, mm. Jättekiva (2018) ja Aallonmurtaja (2017).
2017 Jemina Kauristie, pohjoismaisten kielten yo, Tampereen yliopisto. 
2019 Liisa Lavonen, väitöskirjatutkija, HY. 
2022 Ann-Mari Yliperttula, kemian yo, Turun yliopisto. 
2023 Vilma Toivonen 

Primustohtorit:

1840 Adolf Moberg
1844 Carl Wilhelm Törnegren
1847 Edvard Jonas Wilhelm af Brunér
1850 Fabian Collan
1853 Robert Erik Lagus
1857 Oskar August Toppelius & Lorenz Leonard Lindelöf
1860 Karl August Engelbrekt Ahlqvist
1864 - ei promovoitu ainuttakaan tohtoria.
1869 Karl Gabriel Thiodolf Rein
1873 - ei promovoitu ainuttakaan tohtoria.
1877 August Fredrik Sundell
1882 Runar Freyvid Rancken
1886 Ivar August Heikel
1890 Emil Nestor Setälä
1894 Heikki Paasonen
1897 Enzio Rafael Reuter
1900 Ivan Uschakoff
1907 Toivo Ilmari Bonsdorff
1910 Arthur Isak Edvard Långfors
1914 Harri Gustaf Holma
1919 Lars Olaf Homén
1923 Yrjö Väisälä
1927 Gustaf Adolf Alfons Takolander
1932 Yrjö Henrik Toivonen
1936 Gunnar Mickwitz
1950 Lauri Albert Posti
1957 Veikko Oma Toivo Okko
1960 Pentti Lieto Hillevi Tilvis
1964 Juhani Päiviö Tommila
1969 Tuomo Antero Pekkanen
1973 Osvi Aatos Lahtinen
1977 Ohto Heikki Sulevi Manninen
1982 Mikko Esa Paavo Jokinen
1986 Pekka Tammi
1990 Heimo Olavi Haikala
1994 Pia Vuorela
1997 Antti Arjava
2000 Katariina Öörni
2003 Tuomas Heikkilä
2007 Pia Bäckström
2010 Ilona Riipinen
2014 Tytti Tuominen-Soini
2017 Åsa Hirvonen
2019 Harri Mäcklin
2022 Sanna Oinas
2023 Alexandra Jurgilevich

Ultimustohtorit:

1840 Fredrik Hertzberg
1844 Matthias Alexander Castrén
1847 Jakob Johan Wilhelm Lagus
1850 Abraham Herman August Kellgren
1853 Johan Oskar Immanuel Rancken
1857 Johan Gustaf Frosterus & Nils Adolf Erik Nordenskiöld
1860 Johan Gabriel Geitlin
1864 - ei promovoitu ainuttakaan tohtoria.
1869 Carl Synnerberg
1873 - ei promovoitu ainuttakaan tohtoria.
1877 Johannes Reinhold Aspelin
1882 August Ramsay
1886 Viktor Theodor Homén
1890 Axel Henrik Hjalmar Tallqvist
1894 Uno Alfons Saxén
1897 Yrjö Jooseppi Wichmann
1900 Viktor Axel Hackman
1907 Heikki Ojansuu
1910 Viljo Johannes Mansikka
1914 Toivo Henrik Järvi
1919 Kaarlo Linkola
1923 Karl Reinhold (Kai) Donner
1927 Veikko Aleksanteri Heiskanen
1932 Leo Eino Aario
1936 Kustaa Gideon Vilkuna
1950 Kari Onni Uolevi Karhunen
1957 Ilmari Kohtamäki
1960 Lauri Olavi Honko
1964 Helena Maria Lehtonen
1969 Liisa Kaarina Simola
1973 Heikki Juhani Hakkarainen
1977 Olli Juhani Lokki
1982 Juhani Kaarlonpoika Piilonen
1986 Eeva-Liisa Poutanen
1990 Ulla-Maija Kulonen, myöh. Forsberg.
1994 Kirsi Saarikangas
1997 Hannu Tiitinen
2000 Päivi Pahta
2003 Timo Sajavaara
2007 Eetu-Pekka Räsänen
2010 Tiina Sikanen
2014 Merja Voutilainen
2017 Inkeri Koskinen
2019 Liubov Vetoshkina
2022 Otto Kari
2023 Anna Rawlings

1840 prof. Johan Jacob Nervander 
1844 prof. Nils Abraham Gyldén
1847 adjunkti Carl Wilhelm Törnegren
1850 adjunkti Carl Wilhelm Törnegren
1853 dos. Fredrik Berndtson
1857 hist. fil. prof. Zacharias Topelius, fys. math. prof. Henrik Gustaf Borenius
1860 historian dos. Johan Gustaf Frosterus
1864 - ei promovoitu yhtäkään tohtoria
1869 prof. Johan Gustaf Frosterus
1873 - ei promovoitu yhtäkään tohtoria
1877 prof. Fredrik Johan Wiik
1882 dos. Anders Severin Donner 
1886 prof. Oskar Emil Tudeer
1890 prof. Otto Donner 
1894 prof. Eemil Nestori Setälä
1897 dos. Kaarlo Mainio Levander
1900 prof. Jarl Werner Söderhjelm
1907 prof. Anders Severin Donner 
1910 prof. Axel Wallenskiöld
1914 prof. Knut Leonard Tallqvist
1919 dos. Gunnar Castrén
1923 prof. Hjalmar Tallqvist
1927 prof. Albert Lilius
1932 prof. Artturi Kannisto
1936 prof. Edvin Linkomies 
1950 prof. Martti Rapola
1957 prof. Leo Aario
1960 prof. Matti Kuusi
1964 prof. Eino Jutikkala
1969 prof. Pentti Aalto
1973 prof. Lauri Myrberg
1977 prof. Päiviö Tommila
1982 prof. Carl-Gustav Gahmberg
1986 prof. Maija Lehtonen
1990 prof. Liisa Ahtee
1994 prof. Raimo Hiltunen
1997 prof. Heikki Solin
2000 prof. Carl G. Gahmberg
2003 prof. Erkki Kouri
2007 prof. Carl G. Gahmberg
2010 prof. Markku Kulmala
2014 prof. Markku Niemivirta
2017 prof. Mats Gyllenberg
2019 prof. Arto Haapala
2022 prof. Risto Hotulainen
2023 prof. Sirkku Juhola

Maisterikysymyksen esittäjät vuodesta 1775 alkaen.

1775 dos. Matthias Calonius 
1778 dos. Johan Henrik Lindquist
1782 filosofian adjunkti Gabriel Tidgren
1786 filosofian adjunkti Anders Röring
1789 Matematiikan dos. Isak Nordberg
1792 astronomian dos. Adam Johan Tammelander
1795 dos. Johan Lundvall
1798 Matematiikan dos. Anders Johan Mether 
1802 dos. Hans Henrik Fattenborg 
1805 Historian ja luonnonoikeuden adjunkti Hans Henrik Fattenborg 
1810 Filosofian adjunkti Johan Henrik Avellan
1815 Filosofian adjunkti Bergbom
1819 Rooman kirjallisuuden adjunkti Johan Gabriel Linsén
1823 Kreikan kirjallisuuden adjunkti Carl Gustaf Nykopp
1827 varakirjastonhoitaja Johan Jacob Tengström
1832 Historian vt. prof. Reinhold von Becker 
1836 kirjallisuushistorian adjunkti Alexander Blomqvist
1840 eläintieteen ja botaniikan adjunkti Johan Magnus af Tengström
1844 Fysiikan ja matematiikan adjunkti, prof. Johan Jacob Nervander 
1847 Filosofian prof. Germund Fredrik Aminoff
1850 prof. & yliopiston rehtori Fredrik Cygnaeus
1853 Historian dos. Jacob Edward August Grönblad
1857 hist. fil. historian vt. prof. Karl Konstantin Tigerstedt, fys. math. matematiikan dos. Wilhelm Neovius.
1860 hist.fil. saksan kielen lehtori Carl Collan, fys. math. prof. Fredrik Wilhelm Mäklin
1864 filosofian dos. Karl Gabriel Thiodolf Rein
1869 dos. Axel Olof Freudenthal
1873 prof. Fredrik Julius Petersen
1877 eläintieteen dos. Johan Axel Palmén
1882 prof. Johan Julius Frithiof Perander 
1886 prof. Julius Leopold Fredrik Krohn
1890 prof. Fridolf Vladimir Gustafsson
1894 prof. Osker Emil Tudeer
1897 dos. Edvard Alexander Westermarck
1900 prof. Carl Gabriel von Bonsdorff
1907 prof. Arvi Grotenfelt
1910 prof. Juho Heikki Vennola
1914 prof. Yrjö Wichmann
1919 prof. Karl Frithiof Sundman
1923 prof. Arvi Grotenfelt
1927 prof. Harry Federley
1932 prof. Kaarlo Linkola
1936 prof. Eino Kaila
1950 prof. Henrik Zilliacus
1957 prof. Eino Jutikkala 
1960 prof. Gustaf Järnefelt
1964 prof. Matti Kuusi
1969 vt. prof. Kaarle Kurki-Suonio
1973 prof. Eino Jutikkala
1977 prof. Folke Stenman
1982 prof. Olli Välikangas 
1986 prof. Olli Halkka
1990 vt. prof. Markku Moilanen
1994 prof. Göte Nyman
1997 prof. Pertti Kansanen
2000 prof. Anu Klippi
2003 prof. Patrik Scheinin
2007 prof. Anu Klippi
2010 prof. Hanna Lehti-Eklund
2014 prof. Dennis Bamford
2017 dos. Jouni Lehtoranta
2019 prof. Timo Vesala
2022 prof. Leena Järvi
2023 apulaisprof. Anu Lahtinen

Filosofisen tiedekunnan promootiorunoilijat vuodesta 1726 alkaen, ennen tätä useampi runoilija kirjoitti eri maistereille useitakin onnittelurunoja eli gratulaatioita. 

1726 lat. Abraham Achrenius - Votivi flores, viridi de stipite fontis Castalii...
1729 lat. Zacharias Michaelis Dahl - Carmen votivum, cum laurum pieriam..., ruots. Matthias Hallenius - Wälment fägne-skrifft, då med hans kongl. maj:ts...
1732 lat. Zacharias Michaelis Dahl - Carmen eteosticho-votivum, qvum indultu..., ruots. Johan Forstein & Gregorius Hallenius - Fägne-dicht, då med hans kongl. maj:ts...
1735 lat. Jacob Krook - Carmen votivum, cum indultu illustrissimi..., ruots. N. P. Blidberg - När Mars med vapenbrak kringvandar vida jorden...
1738 lat. Erik Renström - Vindiciae ingeniorum svethicorum.
1741 ruots. Erik Renström - Då Hans Kongl. Majt:s...
1745 ruots. C. F. Mennander - Lärdomens nytta och belöning.
1748 ruots. Erik Appellöf - Wishetens tredubbla skänck.
1751 ruots. G. A. S. Aspegren - Svensk Lyck-Önskan och Fägnad.
1754 ruots. Pehr Adrian Gadd - Nyttan af Lärdoms uppmuntran och belöning i samhällen.
1757 ruots. Pehr Adrian Gadd - Fägne-Runor.
1760 ruots. L. O. Leffrén - När wishet smak och tycke leder på då öfwas dygd och winnes heder...
1763 ruots. David H. Deutsch - Vetenskapernas Bidragande till Sedernas Förbättring
1766 ruots. Henrik Gabriel Porthan - När glada åkerfällt kring bygdens hyddor lysa...
1769 ruots. Henrik Gabriel Porthan - Hvi sker, at Sannings bild vår siäl så kraftigt retar...
1772 ruots. Henrik Gabriel Porthan - Et haf sig för min syn ses ut i rymden sträcka...
1775 ruots. A. N. Clewberg - Tankar om svårigheten att finna sanningen.
1778 ruots. Jakob Tengström - Så fordom Svea folk af krigisk vildhet fordes...
1782 ruots. Gabriel Tidgren - Förrn dagens stjerna bröt ut Chaos fångelse fram...
1786 ruots. A. Ingman - Ibland de ädle värf, som Menskjo-slägtet vördat...
1789 ruots. A. Ingman - Om der verkningar, som tidernas omväxling hafva på snillet...
1792 ruots. F. M. Franzen - Tyst smög sig sömnen bärt, som mina ögon stängde...
1795 ruots. C. B. Rutström - Hör den slagna malmens ljud...
1798 ruots. F. M. Franzen - Öfver Philosophien af det adertonde seklet
1802 ruots. Michael Choraeus - Menniskans värde
1805 ruots. G. I. Hartman - Den tredje odlingen
1810 ruots. J. H. Avellan - Känslan, såsom upphof till ondt och godt
1815 ruots. J. G. Linsén - Ungdoms-idealen
1819 ruots. Axel Gabriel Sjöström - Oskulden
1823 ruots. Axel Gabriel Sjöström - Skyddsgudinnorna
1827 ruots. Axel Gabriel Sjöström - Hjertats hemlighet
1832 ruots. Johan Jakob Nervander - Den höga acten redan gått förbi...
1836 ruots. Johan Jakob Nervander - Tiden tvenne sekler räknar...
1840 ruots. Fredrik Cygnaeus - Det var en sabbatsafton Junisolen...
1844 ruots. Zacharias Topelius - Vid fjärran stranden af enslig insjö bölja...
1847 ruots. Fredrik Berndtson - Kunskap, visdom går ju ut att spana...
1850 ruots. Fredrik Cygnaeus - Porthan sig reste upp och talte detta...
1853 ruots. Zacharias Topelius - Har vetenskapen ett fädernesland?
1857 ruots. C. W. Törnegren - Det varde ljus! - I Världens ursprungstimma...
1860 ruots. Zacharias Topelius - Striden om ljuset
1864 ruots. Fredrik Cygnaeus - Alla fåglar, som från Suomi flyttat...
1869 suom. A. Oksanen - Käy sisään vaan, sä Suomen runotarkin...
1873 suom. Julius Krohn - Nuoruus, kultainen aik', oi ihmisen autuas aamu! 
1877 ruots. Gabriel Lagus - Helsning. Och våren återkommit på lätta skyars ljus...
1882 ruots. Theodor Lindh - Helsning.Min hand var full med gröna blad och blommor...
1886 ruots. Gabriel Lagus - Bland allt det mägtiga här på jord...
1890 suom. Paavo Cajander - Sanotaan, että muinoin, ruots. riemujen tervehdyksena Z. Topelius - Helsning från 1840
1894 ruots. Zacharias Topelius - Sanningen i går, i dag och i morgon, Gratulaationa: Fredrik Cygnaeus - Helsning. 
1897 suom. A. Jännes - Toukokuun-lauluja
1900 suom. A. V. Forsman - Hyvästi, ajan lapsi harmaapäinen...
1907 suom. Eino Leino - Henki.
1910 ruots. Hjalmar Runeberg - Sanning, eviga makt, som byggt det strålande kosmos...
1914 suom. V. A. Koskenniemi - Planeettain laulu.
1919 - ei runoja. 
1923 suom. V. A. Koskenniemi - Toukokuun lauluja.
1927 ruots. Hjalmar Procope - Morgonstrofer.
1932 suom. Uuno Kailas - Aika, ruots. Örnulf Tigerstedt - Vetenskapen till forskaren
1936 suom. A. Kivimaa - Valo ja ihminen, ruots. J. Rundt - Unga vandrare.
1950 suom. Aale Tynni - Metsässä tuulee, ruots. Emil Zilliacus - Apollon talar.
1957 suom. Viljo Kajava - Yhä henki luo, ruots. Bo Carpelan - Ordet. 
1960 suom. P. Mustapää - Apollonin syntymä, ruots. Ole Torvalds - Hälsning från Delphi
1964 suom. Tuomas Anhava - Toukokuu 1964, ruots, Lars Hulden - Relation. 
1969 suom. Pertti Nieminen - Näinä päivinä, ruots. P-H. Påvals - Torso.
1973 - Ei runoja. 
1977 suom. Pekka Suhonen - Valon empire, ruots. Bo Carpelan - Forska, leva.
1982 suom. Leena Krohn - Kysymysten kuvastimia, ruots. Lars Hulden - Synpunkter.
1986 suom. Kirsti Simonsuuri - Runo Helsingin yliopiston..., ruots. Ralf Nordgren - Tiden är nu vår vän.
1990 suom. Heidi Liehu - Syntymä, ruots. Leif Salmén - En snok löper fri.
1994 suom. Tiina Kaila - Tervehdys, ruots. Martin Enckell - Hälsning
1997 suom. Ilpo Tiihonen - Tervehdys, ruots. Agneta Ara - Hälsning.
2000 suom. Jusa Peltoniemi - Täältä, missä taloissa on kestävät savupiiput, ruots. Agneta Enckell - (eva talar till adam).
2003 suom. Olli Heikkonen - Niin ihminen syntyy, ruots. Carina Nynäs - Forskarens A-B- och C-D-lära.
2007 suom. Sanna Karlström - Promootioruno, ruots. Lars Hulden - Körsbärsträdet. Ode till Universitetet.
2010 suom. Vesa Haapala - Ihminen, ihmisapinoiden heimoa, nykyisistä kädellisistä laajimmalle levinnyt..., ruots. Hannele Mikaela Taivassalo - Hjärtat har långa korridorer.
2014 suom. Henriikka Tavi - Juhlaruno, ruots. Tomas Bäck - Promotionsdikt 23 maj 2014.
2017 suom. Matti Kangaskoski - Mikä mahdollistaa, ruots. nimimerkki C. B.:n Liksåsom molnen glants af Solens strålar brar... runo v. 1757 promootiosta uudelleen esitys, lausujana laulaja Emma Salokoski.
2019 suom. uudelleen esitys A. Oksasen onnittelurunosta Tervehdyssanoja v. 1869, lausujana näyttelijä Eero Ojala, ruots. Tatjana Brandt - På den här sidan av mörkret: en lyrisk essä.
2022 lat. Samuel Hartmanin Votiva Clausulan v. 1643 uudelleen esitys, latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori Anneli Luhtala lausui runon promootiopäivällisillä.
2023 suom. V. A. Koskenniemen Toukokuun lauluja v. 1923 ja ruots. Axel Gabriel Sjöströmin Skyddsgudinnor v. 1823 runojen uudelleenesitykset promootiopäivällisillä. 

Filosofisen tiedekunnan promootioiden jumalanpalvelusten juhlasaarnaajat vuodesta 1810 alkaen.

1810 Pedagogisen seminaarin lehtori Henrik Snellman
1815 Teologian pappisseminaarin pastori, rovasti Alexander Lauraeus
1819 Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen Johan Grönlund
1823 Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen Carl Fredrik Lindevall
1827 Mietoisten kappalainen Engelbrekt Rancken
1832 Teoreettisen filosofian dosentti Axel Adolf Laurell
1836 Hauhon kirkkoherra, rovasti Carl Elias Alopaeus
1840 Viipurin kirkkoherra Johan Gabriel Norring
1844 Porvoon kimnaasin lehtori Gabriel Mauritz Waenerberg
1847 Teologian professori Frans Ludvig Schauman
1850 Helsingin vt. kappalainen Karl Edvard Aspelund
1853 Dogmatiikan ja siveysopin vt. professori Axel Fredrik Granfelt
1857 Käytännöllisen teologian professori Frans Ludvig Schauman
1860 Käytännöllisen teologian professori Frans Ludvig Schauman
1864 Käytännöllisen teologian professori Frans Ludvig Schauman
1869 Käytännöllisen teologian professori Carl Gustaf von Essen
1873 Dogmatiikan ja siveysopin professori Axel Fredrik Granfelt
1877 Dogmatiikan ja siveysopin professori Gustaf Johansson
1882 Kirkkohistorian professori Herman Råbergh
1886 Kirkkohistorian professori Herman Råbergh
1890 pastori Karl Adolf Appelberg
1894 Kuopion piispa Gustaf Johansson
1897 Porvoon piispa Herman Råbergh
1900 Porvoon piispa Herman Råbergh
1907 kirkkohistorian professori Jaakko Gummerus
1910 teologian tohtori Erkki Kaila
1914 riemumaisteri, Porvoon piispa Herman Råbergh
1919 riemumaisteri, arkkipiispa Gustaf Johansson 
1923 Tampereen piispa Jaakko Gummerus
1927 riemumaisteri, seminaarinjohtaja emeritus Zacharias Schalin
1932 Viipurin piispa Erkki Kaila
1936 Tampereen piispa Aleksi Lehtonen
1950 Tampereen piispa Eelis Gideon Gulin
1957 Uuden Testamentin eksegetiikan professori Aimo Tauno Nikolainen
1960 Helsingin piispa Martti Simojoki
1964 Vanhan Testamentin eksegetiikan professori Leevi Aarre Samuel Lauha
1969 pastori Seppo Arne Kjellberg
1973 Dogmatiikan professori Seppo Antero Teinonen
1977 Porvoon piispa Karl-Erik Forssell
1982 Helsingin piispa Aimo Tauno Nikolainen
1986 Helsingin piispa Samuel Lehtonen
1990 Raamatun alkukielten apulaisprofessori Raija Sollamo
1994 Porvoon piispa Erik Vikström
1997 Helsingin tuomiorovasti Mikko Heikka
2000 riemutohtori, arkkipiispa Mikko Juva
2003 Helsingin piispa Eero Huovinen
2007 Helsingin tuomiorovasti Matti Poutiainen
2010 Porvoon piispa Björn Vikström
2014 arkkipiispa Kari Mäkinen
2017 Vanhan Testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen
2019 Vanhan Testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen
2022 Espoon piispa Kaisamari Hintikka
2023 Helsingin piispa Teemu Laajasalo

Filosofisen tiedekunnan promootioiden juhlamenojen ohjaajat

1869 dos. Johan Jakob Chydenius
1873 dos. Karl Selim Lemström
1877 dos. Mathias Stenbäck
1882 dos. Mathias Stenbäck
1886 prof. Mathias Stenbäck, promovendit valitsivat.
1890 dos. Aug. af Schultén
1894 dos. Werner Söderhjelm
1897 prof. Werner Söderhjelm
1900 dos. Axel Wallensköld
1907 prof. Hugo Pipping
1910 prof. J. Mikkola
1914 prof. Hugo Suolahti
1919 prof. Ernst Lindelöf
1923 prof. U. T. Sirelius
1927 prof. Kaarlo Linkola 
1932 prof. Arthur Edv. I. Långfors
1936 prof. Eino Kaila
1950 prof. Antti Sovijärvi
1957 prof. Ernst Philip Palmén
1960 prof. Lauri Vuorela
1964 prof. Niilo Eemil Tapio Valonen
1969 prof. Martti Johannes Tienari
1973 prof. Antti Siivola
1977 prof. Matti Klinge
1982 prof. Henrik Wallgren
1986 prof. Paul Fogelberg
1990 prof. Arto Mustajoki
1994 prof. Martti T. Kuikka
1997 apulaisprof. Terttu Tuomi-Gröhn
2000 prof. Heimo Saarikko
2003 prof. Ulla-Maija Kulonen
2007 prof. Keijo Hämäläinen
2010 prof. Sari Lindblom-Ylänne
2014 prof. Kaarle Hämeri
2017 prof. Jouko Rikkinen
2019 prof. Hanna Korsberg
2022 prof. Minna Palmroth
2023 prof. Jaakko Leino

Filosofisen tiedekunnan promootioiden yliairuet

1873 dos. Fredrik Saltzman
1877 dos. Fredrik Saltzman
1882 lkt. tri M. W. af Schultén
1886 dos. vapaaherra A. af Schultén
1890 dos. J. J. Tikkanen
1894 dos. A. Wallenskiöld
1897 dos. C. von Bonsdorff
1900 tri Yrjö Wichmann
1907 tri Renvall
1910 tri L. Öholm
1914 tohtori Fredrik Saltzman
1919 Harri Holma
1923 dos. C. A. Nordman
1927 dos. Erik Kihlman
1932 tri H. Petersen-Dyggve
1936 Eino Jutikkala
1950 tri. Eino E. Suolahti
1957 dos. Berndt Holger Thesleff
1960 dos. fil. tri Kai Otto Donner. 
1964 dos. Lars Henrik Wallgren
1969 dos. Johan Henrik Lilius
1973 dos. Matti Klinge
1977 dos. Anto Leikola
1982 dos. Paavo Hohti
1986 apulaisprofessori Veijo Meisalo
1990 dos. Juhani Lokki
1994 dos. Laura Kolbe
1997 dos. Hannu Heikkilä
2000 dos. Matti Meri
2003 dos. Päivi Palojoki
2007 dos. Leena Peltonen
2010 dos. Tuomas Heikkilä
2014 dos. Tiina Sikanen
2017 dos. Outi Salminen
2019 dos. Mikko Airavaara
2022 dos. Jonna Kulmuni
2023 dos. Anu Laine
 

1840 
Paul Heinrich Fuss, matemaatikko, Pietarin keisarillinen tiedeakatemia. 
Leonard Gyllenhaal, Ruotsi. Upseeri ja hyönteistutkija. 
Lars Gabriel von Haartman, Suomen suuriruhtinaskunnan senaatin talousosaston varapuheenjohtaja.
Israel Hwasser, Ruotsi. Turun Akatemian lääketieteen professori emeritus, muuttanut Ruotsiin. 
Jacob Judén, suomalainen kirjailija nimellä Jaakko Juteini.
Emil Lentz, Pietari. Keisarillisen tiedeakatemian akateemikko, Pietarin yliopiston professori. 
Peter von Köppen, Keisarillisen tiedeakatemian apulainen, Pietari. 
Nils Gustav Nordenskiöld, mineralogi ja valtioneuvos.
Mihail Ostrogradsky, Pietari. 
P. Pletneff, Pietari. Akateemikko ja Pietarin keisarillisen yliopiston professori ja v.t. rehtori.
Carl August Ramsay, senaattori ja salaneuvos.
Robert Henrik Rehbinder, kreivi, Suomen asiain ministerivaltiosihteeri.
Vasili Shukovski, runoilija ja  Venäjän keisarillisen akatemian jäsen, Pietari.
Christian von Steven, Pietari. Haminassa syntynyt ja uran Venäjällä tehnyt kasvitieteilijä ja entomologi.
Johan Agapetus Törngren, lääketieteen professori ja arkkiatri.

1860
Matthias Akiander, Venäjän kielen professori ja Suomen historian tutkija.
Stepan Baranovski, Venäjän kielen professori, Helsinki.
Fredrik Cygnaeus, estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori, Helsinki.
Sven Gabriel Elmgren, yliopiston kirjaston varakirjastonhoitaja.
Elias Lönnrot, suomen kielen professori, Kalevalan kokoaja.
Johan Wilhelm Snellman, siveysopin ja tieteellisten järjestelmien professori, filosofi, sanomalehtimies ja valtiovaraintoimituskunnan päällikkö.

1869
Alexander Armfelt, kreivi ja Suomen asiain ministerivaltiosihteeri Pietarissa.

1877
Fredrik Pacius, yliopiston musiikinopettaja ja säveltäjä, suomalaisen musiikin isä.
Fredrik Julius Petersen, roomalaisen kirjallisuuden professori, Helsinki.
Robert Alfred Renvall, SKS:n kirjastonhoitaja, matrikkeleiden kokoaja.

1882
Eduard Viktor Eugène Hisinger, Fagervikin ruukinpatruuna, vapaaherra, valtiopäivämies ja kasvitieteilijä.
Julius Leopold Fredrik Krohn, yliopiston suomen kielen lehtori, kansanrunouden tutkija, ensimmäisen suomenkielisen pro gradu -tutkielman kirjoittaja.

1897
Emanuel Wilhelm Bergman, Kuninkaallisen Valtionarkiston arkistonhoitaja, Ruotsi.
Anton Gabriel Blomqvist, Evon metsäopiston johtaja, Suomen metsänhoidon isä.
Artur Edvard von Bonsdorff, lääkäri ja valtiopäivämies.
Karl Gabriel Leinberg, opettaja ja koulu- ja kirkkohistorian tutkija, Jyväskylän opettajaseminaarin johtaja.
William Nylander, kasvitieteilijä ja etenkin jäkälien tutkija.

1907
Juhani Aho, kirjailija ja lehtimies.
Paavo Emil Cajander, runoilija ja kääntäjä.
Josef E. Mandelstam, Venäjän kielen professori.
Walter Magnus Runeberg, kuvanveistäjä.
Anders Thiodolf Saelan, lääkäri, kasvitieteilijä ja Lapinlahden mielisairaalan ylilääkäri.
Robert Adolf Armand Tigerstedt, fysiologian tutkija ja lääkäri.

1914
Jean Sibelius, säveltäjä.

1919
Carl Gustaf Emil Mannerheim, valtionhoitaja, kenraali ja Valkoisen Suomen armeijan ylipäällikkö.
Pehr Evind Svinhufvud, valtionhoitaja-emeritus, senaatin johtaja, juristi ja itsenäisyysaktivisti.

1923
Akseli Waldemar Gallen-Kallela, taiteilija.
Mauritz Emil Fredrik Hallberg, valtiopäivämies.
Robert Fredrik Hermansson, valtio-oikeuden professori, oikeusoppinut ja valtiopäivämies.
Erik "Eero" Nikolai Järnefelt, yliopiston piirustussalin piirustuksen opettaja.
Axel August Lähteenkorva, kansanperinteen tutkija ja kerääjä.
Rabbe Axel Wrede, siviilioikeuden professori, valtiopäivämies, oikeusoppinut.

1927
Matthias Johann Eisen, kansanrunouden professori, Tarton yliopisto, Viro.
Bernhard Rudolf Estlander, opettaja ja historioitsija.
V. A. Koskenniemi, runoilija, Turun yliopiston rehtori.
Otto Manninen, runoilija.
Johan Magnus Salenius, opettaja ja historioitsija.
Otto Alexander Paul Trüstedt, kaivosinsinööri ja geologi, Outokummun kaivoksen löytäjä.
Emma Irene Åström, opettaja ja ensimmäinen maisteriksi promovoitu nainen Suomessa.

1932
Bertel Johan Sebastian Gripenberg, runoilija.
Robert Kajanus, säveltäjä, kapellimestari ja yliopiston musiikin opettaja.
Gottlieb Eliel Saarinen, arkkitehti.

1936
Tor Harald Carpelan, sukututkija ja yliopiston sihteeri.
Heikki Valentin Klemetti, säveltäjä, sovittaja ja kuoronjohtaja.
Frans Emil Sillanpää, kirjailija.
Wanold Wrydon Wilkman, valtiongeologi.

1938
Herbert Hoover, Yhdysvaltain emeritus-presidentti.

1950
Wäinö Waldemar Aaltonen, kuvanveistäjä.
Rolf L. Grönblad, hammaslääkäri ja levätutkija.
Eirik Mikael Hornborg, historioitsija ja kansanedustaja.
Eino Armas Kalima, teatterinjohtaja ja ohjaaja.
Aina Johanna Lähteenoja, historian tutkija ja kansanedustaja.
Vilho Petter Nenonen, Suomen armeijan tykistökenraali.
Selim Palmgren, säveltäjä.
Maila Talvio (oik. Mikkola), kirjailija.
Harald Öhquist, kenraaliluutnantti ja jääkäri.

1952
Kustaa VI Aadolf, Ruotsin kuningas.

1957
Axel Erik Heinrichs, Suomen armeijan jalkaväenkenraali ja jääkäri.
Wolter Edvard Hellén, Luonnontieteellisen museon entomologisten kokoelmien kustos.
Alfons Hällström, insinööri ja keksijä, jonka keksintö on mm. mäntysuopa.
Armas Järnefelt, säveltäjä ja professori.
Ilmari Kianto, kirjailija.
Lauri Johannes Kuusanmäki, opettaja, historioitsija ja kansatieteilijä.
Kaarlo Matti Marjanen, yliopiston puhetekniikan lehtori, lausuja, kirjailija ja runoilija.

1960
Erik Alfred Torbjörn "Björn" Collinder, suomalais-ugrilaisten kielten professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.
Rabbe Arnfinn Enckell, kirjailija, runoilija ja taidemaalari.
Juho Kujola, lyydin ja karjalan kielen tutkija.
Toini Ida Elise Melander, kirjastonhoitaja ja kirjahistorian tutkija.
Yrjö Reenpää, filosofi ja fysiologi.
Tyyni Maria Tuulio, kirjailija, kirjallisuudentutkija ja suomentaja.

1964
Urho Kaleva Kekkonen, Suomen tasavallan presidentti.
Martti Eero Kaila, mielitautiopin professori ja Lapinlahden mielisairaalan ylilääkäri.
Otto Toivo Lyy, runoilija ja kääntäjä.
Swan Ohto Antero Manninen, hallintovirkamies, suomentaja ja tietokirjailija.
Akseli Aapeli Saarisalo, Itämaisen kirjallisuuden professori emeritus.
Karl Henrik Sten Stockmann, Stockmannin tavaratalon johtaja.
Margareta Lovisa von Frenckell-Thesleff, kirjallisuudentutkija ja kirjailija.
Bengt Axel von Törne, säveltäjä ja tietokirjailija.

1969
Paul Ariste, kielitietelijä, Tarton yliopisto, Viro.
Torsten Valdemar Gustafsson, teoreettisen fysiikan professori, Lundin yliopisto, Ruotsi.
Paavo Juhani Haavikko, kirjailija.
Marta Hirn, historioitsija ja Kansallismuseon kuvakokoelmien hoitaja.
Pentti Emerik Valdemar Järvi, Jokioisten observatorion johtaja.
Erkki Oskari Kivinen, yliopiston rehtori.
Eino Aulis Leskinen, kielitieteilijä ja karjalaismurteiden sanakirjan toimittaja.
Francis Peabody Magoun, englannin kielen professori, Harvardin yliopisto, Cambridge, Massachusetts, Yhdysvallat.
William Richard Mead, maantieteen professori, Lontoon yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Atli Hagar Olsson, kirjailija ja kirjallisuuskriitikko.
John Wilhelm Ryselin, yli-insinööri, kuparin liekkisulatusmenetelmän toinen kehittäjä.
Yrjö Petteri Sivola, insinööri, sulfiittiselluloosan keitto- ja keittokemikalioiden talteenottomenetelmän kehittäjä.
Carl Eric Sonck, ihotautien professori ja kasvitieteilijä.
Erik Thuneberg, lääkäri ja kasvitieteilijä.
Elias Gustaf Adolf Wessén, pohjoismaisten kielten professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.

1973
Lauri Emil Aho, ylipormestari ja Helsingin kaupunginjohtaja.
Tauno Pietari Angervo, Pohjola-yhtiöiden toimitusjohtaja.
Nikolai Nikolaivitsh Bogoljubov, teoreettinen fysiikka, Neuvostoliiton tiedeakatemia, Neuvostoliitto.
Henrik V. Grönroos, yliopiston kirjaston amanuenssi. Vastasi kirjaston kokoelmien evakuoinnista sodan aikana.
Louis Leonor Hammerich, germaanisen filologian professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.
Armas K. E. Holmio, professori, Finlandia College, Hancock, Michigan, Yhdysvallat
Arvi J. Huuskonen, lääkintöneuvos.
Kaarlo Arvi Kivimaa, kirjailija, runoilija ja teatterinohjaaja.
Erik Johan Ragnar Kreuger, teollisuusneuvos ja lintuharrastaja.
Keijo Johannes Mikola, Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen johtaja.
Gyula Ortutay, etnografi, Budapest
Vilho Suonio Setälä, valokuvaaja, toimittaja ja tietokirjailija.
Arvo Albin Turtiainen, runoilija ja suomentaja.
Atos K. Wirtanen, kirjailija

1977
Arne W. Appelgren, FK, Pohjanmaan museon intendentti.
Arno A. Bellack, kasvatustieteen professori, Columbian yliopisto, New York, Yhdysvallat.
Anna Karolina Bondestam, kirjailija, kääntäjä ja historioitsija.
Torbjörn Oskar Caspersson, lääketieteen ja biofysiikan professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.
Fedot Petrovitsh Filini, Leningrad
Frederick William Gehring, matematiikan professori, Michiganin yliopisto, Ann Arbor, Michigan, Yhdysvallat.
Geza Képes, kirjailija, Unkari
Jorma P. E. Kinnunen, FM.
Helmut Klein, Berliini
Sten Hjalmar Lindroth, aatehistorian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.
Martti Olavi Talvela, oopperalaulaja.
Aale Maria Tynni, runoilija ja olympiavoittaja.
Léon Charles Prudent Van Hove, teoreettisen fysiikan professori, Utrechtin yliopisto, Alankomaat.

1982
Erik Valdemar Bergman, säveltäjä, akateemikko, säveltämisen professori emeritus, Sibelius-Akatemia.
Knut Bergsland, fennougristiikan professori, Oslon yliopisto, Norja.
Gerald E. Brown, teoreettisen fysiikan professori, Stony Brookin yliopisto, New York, Yhdysvallat.
Lennart Axel Edvard Carleson, matematiikan professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.
Nils Thorsten Elias Fries, fysiologian ja anatomian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.
Ragnar Arthur Granit, fysiologian professori, lääketieteen nobelisti, Karoliininen Instituutti, Tukholma, Ruotsi.
Heikki Hugo Herlin, vuorineuvos.
Marie-Louise van Herreweghe, psykologisen kasvatuksen professori, Ghentin yliopisto, Belgia.
Herbert Hunger, bysantinistiikan professori, Wienin yliopisto, Itävalta.
Eeva Elisabeth Joenpelto, kirjailija
Heino Liimets, pedagogiikan professori, Tallinnan pedagoginen laitos, Viro.
Bengt G. Rånby, polymeerikemian professori, Kuninkaallinen Teknillinen Korkeakoulu, Tukholma, Ruotsi.
Aleksandr Vasilijevitsh Sidorenko, geologian ministeri, Moskova, Neuvostoliitto. post mortem
Thomas Henry Warburton, kirjailija ja kääntäjä.
Ants Viires, Eestin Neuvostotasavallan Tiedeakatemian vanhempi tutkija, kansatiede, Tallinna, Viro.

1986
Alfred V. Aho, Bell Telephone Laboratories tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja, New Jersey
Gösta Berg, professori, Nordiska Museetin emeritus johtaja, Tukholma
Staffan Helmfrid, kulttuurimaantieteen professori ja Tukholman yliopiston rehtori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.
David E. Hunt, Toronton yliopisto, The Ontario Institute for Studies in Education,
Mauri Kalervo Korhonen, valokuvaaja, tietokirjailija, sienitutkija ja yliopiston Kasvimuseon apulaiskonservaattori.
Lennart Georg Meri, virolainen kirjailija, myöhemmin jälleen itsenäistyneen Viron ensimmäinen presidentti.
John A. Niemi, aikuiskasvatustieteen professori, Northern Illinois University, Illinois, Yhdysvallat. 
Marja Annikki Niiniluoto, toimittaja ja suomentaja.
Lauri (Lassi) Juhani Yrjönpoika Nummi, kirjailija ja kääntäjä.
Richard W. Ojakangas, geologian professori, Minnesotan yliopisto, Minnesota, Yhdysvallat.
Els Oksaar, yleisen ja vertailevan kielitieteen professori, Hampurin yliopisto, Saksan liittotasavalta.
Jean C. Perrot, fennougristiikan professori, Centre d'Etudes Finno-Ougriennes Pariisi
Solveig Margareta von Shoultz, kirjailija ja lyyrikko.
Kurt Strebel, matematiikan professori, Zürichin yliopisto, Sveitsi.
Yrjö I. Toivola, diplomi-insinööri, teollisuusneuvos.

1990
Mauno Koivisto, Suomen Tasavallan presidentti.
Ritva Ahonen-Mäkelä, lausuntataiteilija ja HY:n puheopin lehtori.
Sir Michael Atiyah, matematiikan professori, Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Arvid Carlsson, neurobiologian ja farmakologian professori, Göteborgin yliopisto, Ruotsi.
Elias James Corey, orgaanisen synteettisen kemian professori, Harvardin yliopisto, Cambridge, Massachusetts, Yhdysvallat.
Albert Lange Fliflet, magister artes, kääntäjä, kääntänyt mm. Kalevalan ja Kantelettaren norjaksi.
Brian Groombridge, aikuiskasvatustieteen professori, Lontoon yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Jaakko Itälä, MLL:n pääsihteeri, ent. opetusministeri, peruskoulu-uudistuksen vaikuttaja.
Juri Karaulov, venäjän kielen professori, Neuvostoliiton tiedeakatemia.
Eero Kataja, Sodankylän geofysiikan observatorion johtaja.
Jaan Kross, virolainen kirjailija.
Rafael Lapesa, akateemikko, Espanjan kuninkaallisen akatemian johtaja, Madrid, Espanja.
Charles Letteri, pedagogiikan professori, Vermontin yliopisto, Burlington, Vermont, Yhdysvallat.
A. A. Logunov, akateemikko, Moskovan valtionyliopiston johtaja, Moskova, Neuvostoliitto.
Olli V. Lounasmaa, matalien lämpötilojen fysiikan tutkimusprofessori, TKK.
Marc Van Montagu, geeniteknologian professori, Ghentin yliopisto, Belgia.
Daniel H. Norris, bryologian professori, Humboldt-valtionyliopisto, Arcata, Kalifornia, Yhdysvallat.
Jaakko Numminen, opetusministeriön kansliapäällikkö.
Thomas Radil, neurofysiologian laitoksen johtaja, Tsekkoslovakian tiedeakatemia, Praha, Tsekkoslovakia.
Pirkko-Liisa Rausmaa, FL, satujen ja kansantanssien tutkija.
Johannes Salminen, kirjailija.
George C. Schoolfield, Saksan ja Skandinavian kirjallisuuden professori, Yalen yliopisto, New Haven, Connecticut, Yhdysvallat.
Ilmari Soisalon-Soininen, Vanhan Testamentin eksegetiikan emeritusprofessori, HY.
Stig Strömholm, Uppsalan yliopiston rehtori, Ruotsi.

1994
Paul-Johannes Alvre, suomalais-ugrilaisten kielten professori, Tarton yliopisto, Viro.
Robert Austerlitz, yleisen kielitieteen ja uralistiikan professori, Columbian yliopisto, New York, Yhdysvallat.
Erwin Bertaut, Grenoblen ydinfysiikan tutkimuskeskuksen johtaja, Grenoble, Ranska.
Rut Bryk, keramiikkataiteilija.
Christina Enroth-Cugell, neurobiologian professori, Northwestern Yliopisto, Illinois, Yhdysvallat.
Sen-Itiroh Hakomori, Washingtonin yliopisto, Seattle, Washington, Yhdysvallat.
Wilfried Hartman, kasvatustieteen professori, Hampurin yliopisto, Saksa.
Veli Matti Tapani Huurre, arkeologi.
Bruce A. Jeans, psykologian professori.
Joseph Zalman Margolis, filosofian professori, Columbian yliopisto, New York, Yhdysvallat.
Fergus Millar, Rooman historian professori, Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Lennart Paalzow, biofarmasian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.
Oscar Parland, suomenruotsalainen kirjailija ja kääntäjä.
Aulis Sallinen, säveltäjä ja taiteilijaprofessori.
Tauno Ulvinen, FL, kasvien ja sienten nimistön kehittäjä, Oulun yliopiston kasvimuseon perustaja.
Esteri Vapaa-Jää, FM, pukuhistorioitsija.

1997
Martti Ahtisaari, Suomen tasavallan presidentti
Doris R. Badir, kotitaloustieteen professori, University of Alberta, Kanada.
Outi Heiskanen, taidegraafikko ja kuvataiteilija.
Marja Itkonen-Kaila, FK ja kääntäjä.
Peter Jarvis, aikuiskasvatuksen professori, University of Surrey, Yhdistynyt kuningaskunta.
Sir Harold W. Kroto, kemian professori, University of Sussex, Yhdistynyt kuningaskunta. Vuoden 1996 kemian nobelisti fullereenin löytämisestä.
Ott Kurs, maantieteen professori, Tarton yliopisto, Viro.
Kazuhiko Nishijima, teoreettisen fysiikan professori, University of Kyoto, Japani.
Randolph Quirk, englantilaisen filologian professori, University College of London, Yhdistynyt kuningaskunta.
Thomas A. Sebeok, semiotiikan professori, Indiana University, Yhdysvallat.
Quentin Skinner, poliittisen ajattelun historian professori, University of Cambridge, Yhdistynyt kuningaskunta.
Hildebert Wagner, farmakognosian professori, Münchenin yliopisto, Saksa.

2000
Frank Achtenhagen, pedagogiikan professori, Göttingenin yliopisto, Saksa.
Ugo Amaldi, ydinfysiikan professori, Milanon yliopisto, Italia.
Hans-Herbert Brintzinger, metalliorgaanisen kemian professori, Konstanzin yliopisto, Saksa.
Michael Cole, psykologian professori, Kalifornian yliopisto, San Diego, Yhdysvallat.
Martti Kahla, FL, suomalais-ugrilaisten kielten tutkija ja kirjastoalan kehittäjä.
Per Lundberg, teoreettisen ekologian professori, Lundin yliopisto, Ruotsi.
J. Ross Mackay, geologian professori, Brittiläisen Kolumbian yliopisto, Vancouver, Kanada.
Herwig Maehler, Kreikan kielen ja kreikkalaisen papyrologian professori, University College London, Yhdistynyt kuningaskunta.
Mirkka Rekola, runoilija.
Jan Svartvik, englannin kielen professori, Lundin yliopisto, Ruotsi.
Linus Torvalds, FM, tietoteknisten järjestelmien kehittäjä.
Anthony F. Upton, Suomen ja Ruotsin historian professori, St. Andrewsin yliopisto, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

2003
Peter Buser, matematiikan professori, Sveitsin liittovaltion teknillinen korkeakoulu, Lausanne, Sveitsi.
Nelson Cowan, psykologian professori, Missourin yliopisto, Columbia, Missouri, Yhdysvallat.
Östen Dahl, yleisen kielitieteen professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.
James S. Farris, biologian, ekologian ja evolutiikan professori, New Yorkin osavaltion yliopisto, Stony Brook, New York, Yhdysvallat.
Peter Haggett, maantieteen professori, Bristolin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Henry Heikkinen, kemian didaktiikan professori, Pohjois-Coloradon yliopisto, Greeley, Colorado, Yhdysvallat.
Juhani Kuusi, TkT, Tekesin pääjohtaja & Nokian tutkimuskeskuksen johtaja.
Klaus Peter Lieb, ydinfysiikan professori, Göttingenin yliopisto, Saksa.
Christiane Marchello-Nizia, ranskan kielen ja keskiajan kirjallisuuden professori, École Normale Superieure de Lyon, Ranska.
Ference Marton, kasvatustieteen professori, Göteborgin yliopisto, Ruotsi.
Kaija Saariaho, säveltäjä.
Richard Stites, Venäjän tutkimuksen professori, Georgetownin yliopisto, Washington DC, Yhdysvallat.

2007
Marianne Bakró-Nagy, suomalais-ugrilaisten kielten professori, Szegedin yliopisto, Unkari.
Mats Björklund, eläinekologian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.
Rosi Braidotti, naistutkimuksen professori, Utrechtin yliopisto, Alankomaat.
Paul Drew, kielitieteen professori, Yorkin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Paul R. Ehrlich, suojelubiologian professori, Stanfordin yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat.
Harry Halén, FL, Aasian ja Afrikan kulttuurien tutkimuksen laitoksen amanuenssi, Helsingin yliopisto, Suomi.
Tadeusz Iwaniec, matematiikan professori, Syracusen yliopisto, New Yorkin osavaltio, Yhdysvallat.
Randy Katz, tietojenkäsittelytieteen professori, Berkeleyn yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat.
Helena Kekkonen, TkL, rauhankasvatustyön merkkitekijä ja UNESCOn rauhankasvatuspalkinnon saaja.
Karen A. Matthews, terveyspsykologian professori, Pittsburghin yliopisto, Pennsylvania, Yhdysvallat.
Andrei Podolski, kehityspsykologian professori, Moskovan yliopisto, Venäjä.
Thomas S. Popkewitz, kasvatussosiologian professori, Wisconsinin yliopisto, Madison, Wisconsin, Yhdysvallat.
Bernhard Rieger, kemian professori, Münchenin teknillinen yliopisto, Saksa.
John P. Smol, ympäristönmuutoksen tutkimuksen professori, Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada.
Paul E. Wagner, aerosolifysiikan professori, Wienin yliopisto, Itävalta.
Peter York, fysikaalisen farmasian professori, Bradfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

2010
Tarja Halonen, Suomen Tasavallan presidentti.
Jacobus Jan Boomsma, evoluutiobiologian professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.
Anne Edwards, kasvatustieteen professori, Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Philip L. Gibbard, kvartäärikauden paleoympäristöjen professori, Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Kim D. Janda, kemiallisen biologian ja immunologian professori, The Scripps Research Institute, La Jolla, Kalifornia, Yhdysvallat.
Rainer Knapas, fil. lis, kulttuurihistorioitsija, Helsingin yliopisto, Suomi.
Matti Morottaja, inarinsaamen lehtori ja elvyttäjä.
Albert de Roeck, hiukkasfysiikan professori, Antwerpenin yliopisto, Belgia.
Karl Sigmund, matematiikan professori, Wienin yliopisto, Itävalta.
David I. Stuart, rakennebiologian professori, Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Elizabeth Closs Traugott, kielitieteen ja englannin kielen emeritaprofessori, Berkeleyn yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat.
David L. Woods, kognitiotieteiden professori, Davisin yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat.

2014
Stanley David Brunn, maantieteen emeritus-professori, Kentuckyn yliopisto, Yhdysvallat.
Wah Chiu, molekyylibiologian professori, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Yhdysvallat.
Maxime Crochemore, tietojenkäsittelytieteen professori, King's College London, Yhdistynyt kuningaskunta.
Linda Darling-Hammond, opettajankoulutuksen professori, Stanfordin yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat.
Geoffrey Gareth Jones, taloushistorian professori, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, Yhdysvallat.
Jindrich Henry Kopecek, biokemian professori, Utahin yliopisto, Yhdysvallat.
Per Linell, viestintätieteiden professori, Göteborgin yliopisto, Ruotsi.
Mauri Antero Numminen, muusikko, säveltäjä ja runoilija.
Per-Edvin Persson, tiedekeskus Heurekan emeritus-johtaja.
Friedemann Pulvermüller, neurobiologian professori, Freie Universität Berlin, Saksa.
Janelle Reinelt, teatteritieteen emerita-professori, Warwickin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Christian David Thomas, biologian professori, Leedsin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Jürgen Troe, Biofysikaalisen kemian emeritus-professori, Göttingenin yliopisto, Saksa.

2017
Tom H. Andersen, geokemian professori, Oslon yliopisto, Norja.
Elizabeth Couper-Kuhlen, modernin englanninkielen emerita-professori, Helsingin yliopisto, Helsinki.
Barry Joel Hoffer, neurokirurgian apulaisprofessori, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio, Yhdysvallat.
Robert Daniel Holt, ekologian professori, Floridan yliopisto, Yhdysvallat.
Peggy Levitt, sosiologian professori, Wellesley College, Massachusetts, Yhdysvallat.
Peter Howard McMurry, mekaniikan professori, Minnesotan yliopisto, Yhdysvallat.
Angela Dorothea Merkel, Saksan liittokansleri ja fysiikan tohtori, Saksa.
Jens Ejnar Olesen, Skandinavian ja Suomen historian professori, Greifswaldin yliopisto, Saksa.
Helen Ruth Saibil, rakennebiologian professori, Lontoon yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Barbara Schneider, sosiologian ja kasvatustieteen professori, Michiganin osavaltion yliopisto, Yhdysvallat.
Jonathan Robert Seckl, molekyylilääketieteen professori, Edinburghin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.
Touko Siltala, kustantaja.
Stanislav Konstantinovitsh Smirnov, matematiikan professori, Geneven yliopisto, Sveitsi.

2019
Peter Auer, germaanisen filologian professori, Freiburgin yliopisto, Saksa.
Mieke Bal, kirjallisuusteorian emerita-professori, Amsterdamin yliopisto, Alankomaat.
Rudolf Bauer, farmasian professori, Karl-Franzenin yliopisto, Graz, Itävalta.
Beno Csapo, kasvatustieteiden professori, Szegedin yliopisto, Unkari.
Bruce Dickinson, Iron Maiden -rockyhtyeen solisti.
Bengt Holmström, taloustieteen professori, MIT, Yhdysvallat.
Anders Lindroth, mikrometeorologian emeritus-professori, Lundin yliopisto, Ruotsi.
Minna Pyykkö, suomalainen luontotoimittaja ja taidemaalari.
Vaclav Smil, ympäristötieteiden emeritusprofessori, Manitoban yliopisto, Kanada.

2022
Mika Anttonen, St1 Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Barbara Rosemary Grant, evoluutiobiologi, Princetonin yliopisto, Yhdysvallat.
Jaana Kapari-Jatta, kääntäjä, tunnettu etenkin J. K. Rowlingin Harry Potter-kirjojen suomentajana.
Herbert Warren Marsh, kasvatuspsykologian professori, Australian Catholic University, Australia.
Thomas Rades, farmaseuttisen suunnittelun professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.
Antti Tuuri, suomalainen kirjailija.
Gunther Alberto Arancibia Uhlmann, matematiikan professori, Hong Kongin tiede- ja tekniikkayliopisto, Kiina.

 

2023
Sauli Niinistö, Suomen Tasavallan presidentti.
Fabiola Gianotti, CERNin pääjohtaja, Sveitsi.
Ole Johansson, Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön hallituksen puheenjohtaja.
Jyrki Lappi-Seppälä, lingvisti ja kääntäjä.
Minna Lindgren, journalisti ja kirjailija. Alan Lyles, terveyshallinnon järjestelmien professori, Baltimoren yliopisto, Maryland, Yhdysvallat.
Lorenza Mondada, ranskan ja yleisen kielitieteen professori, Baselin yliopisto, Sveitsi.
Madis Noppel, aerosolifysiikan asiantuntija, Tarton yliopisto, Viro.
Kimmo Pietiläinen, tietokirjailija, kääntäjä, julkaisija.
Krista Varantola, englannin kielen professori emerita, kansleri emerita, Tampereen yliopisto.
Detlef Weigel, kehitysbiologian johtaja, Max Planck -instituutti, Tübingen, Saksa.

 

 

Teologisen tiedekunnan promootio kautta aikojen

Promoottorit:

1648 Eskill Petraeus, teologian I professori

1660 Johannes Elai Terserus, Turun piispa ja Akatemian varakansleri

1661 Georg Alanus, teologian I professori

1665 Johannes Gezelius vanhempi, Turun piispa ja Akatemian varakansleri

1666 Enevaldus Svenonius, teologian I professori

1676 Petrus Bång, teologian II professori

1689 Johannes Gezelius vanhempi, Turun piispa ja Akatemian varakansleri

1690 Jakob Flachsenius, teologian I professori

1693 Petrus Laurbecchius, teologian II professori

1702 Johan Flachsenius, teologian I professori

1703 David Lund, teologian II professori

1733 Lars Tammelin nuorempi, Turun piispa ja Akatemian varakansleri

1740 Jonas Fahlenius, Turun piispa ja Akatemian varakansleri

1818 Jacob Tengström, Turun ja Suomen arkkipiispa

1827 Jacob Tengström, Turun ja Suomen arkkipiispa

1832 Jacob Tengström, Turun ja Suomen arkkipiispa

1840 Gustaf Gadolin, teologian I professori emeritus, kanslerin määräyksellä

1856 Carl Gustaf Ottelin, Porvoon piispa

1857 Bengt Olof Lille, kirkkohistorian professori

1857 Frans Ludvig Schauman, käytännöllisen teologian professori

1864 Edvard Bergenheim, Turun ja Suomen arkkipiispa

1907 Georg Gustaf Rosenqvist, dogmatiikan ja siveysopin professori

1908 Georg Gustaf Rosenqvist, dogmatiikan ja siveysopin professori

1910 Georg Gustaf Rosenqvist, dogmatiikan ja siveysopin professori

1919 Jaakko Gummerus, kirkkohistorian professori

1923 Sten Edvard Stenij, Uuden Testamentin eksegetiikan professori

1940 Antti Filemon Puukko, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori

1942 Antti Filemon Puukko, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori

1948 Yrjö Jaakko Edvin Alanen, teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori

1955 Yrjö Jaakko Edvin Alanen, teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori

1957 Osmo Antero Tiililä, dogmatiikan professori

1963 Leevi Aarre Samuel Lauha, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori

1967 Aimo Tauno Nikolainen, Uuden Testamentin eksegetiikan professori

1973 Lauri Robert Haikola, teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori

1976 Kauko Antero Pirinen, kirkkohistorian professori

1980 Kaarlo Osmo Ilmari Soisalon-Soininen, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori

1983 Martti Parvio, käytännöllisen teologian professori

1990 Kalevi Reino Tamminen, käytännöllisen teologian, erityisesti uskonnonpedagogiikan professori

1997 Simo Kaarle Matias Heininen, yleisen kirkkohistorian professori

2000 Heikki Martti Räisänen, Uuden Testamentin eksegetiikan professori

2005 Simo Jussi Iisakki Knuuttila, teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori

2011 Markku Kaarlo Juhani Heikkilä, käytännöllisen teologian professori

2017 Aila Marjatta Lauha, os. Koivisto, kirkkohistorian professori

2023 Martti Heikki Nissinen, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori

1648 Johannes Elai Terserus

1660 Georg Alanus

1661 Enevaldus Svenonius

1665 Abraham Thauvonius

1666 Petrus Bång

1676 Johannes Gezelius nuorempi

1689 Jakob Flachsenius

1690 Jakob Lang

1693 Johan Flachsenius

1702 David Lund

1703 Johannes Rungius

1733 Anders Bergius

1740 Johan Wallenius

1818 Gustaf Gadolin

1840 Benjamin Frosterus

1857 Axel Fredrik Granfelt

1907 Jaakko Gummerus

1923 Max Oskar von Bonsdorff

1955 Mikko Juva

1963 Pentti Lempiäinen

1967 Kauko Tamminen

1980 Raija Tellervo Sollamo

1990 Risto Saarinen

1997 Ismo Dunderberg

2000 Jussi Nuorteva

2005 Anne Pessi

2011 Minna Hietamäki

2017 Aappo Laitinen

2023 Tero Alstola

1689 Petrus Laurbecchius

1740 Johan Browallius

1818 Jacob Bonsdorff

1840 Robert Waldemar Frosterus

1857 Samuel Johan Gustaf Smalén

1907 Arthur Ludvig Mikael Hjelt

1923 Aleksi Lehtonen

1955 Yrjö Massa

1963 Ivar Pöhl

1967 Lauri Koskenniemi

1980 Seppo Salminen

1990 Kari Syreeni

1997 Jaana Hallamaa

2000 Tapio Luoma

2005 Kalle Kukkonen

2011 Valdemar Kallunki

2017 Nina Nikki

2023 Petra Kuivala

 

1818 Johan Adam Edman, teologisen seminaarin pastori ja teologian apulainen.

1840 Germund Fredrik Aminoff, Teoreettisen ja käytännöllisen filosofian adjunkti.

1857 Bengt Olof Lille, promoottori, kirkkohistorian professori. 

1907 Karl Adolf Appelberg, käytännöllisen teologian professori.

1923 Martti Ruuth, kirkkohistorian professori. 

1980 Eero Repo, eksegetiikan vs. professori.

1990 Tuomo Mannermaa, ekumeniikan professori.

1997 Heikki Räisänen, Uuden Testamentin eksegetiikan professori.

2000 Simo Heininen. yleisen kirkkohistorian professori

2005 Eila Helander, kirkkososiologian professori.

2011 Risto Saarinen, ekumeniikan professori.

2017 Mikko Ketola, kirkkohistorian dosentti.

2023 Jutta Jokiranta, Vanhan Testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori

 

1955 Erkki Kansanaho, käytännöllisen teologian vt. professori

1963 tri Martti Parvio, Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian dosentti.

1980 Pentti Laasonen, vt. kirkkohistorian professori 

1990 Eero Huovinen, dogmatiikan professori

1997 Eeva Martikainen, uusimman ajan teologian henk. koht. professori

2000 Aila Lauha, kirkkohistorian professori

2005 Ismo Dunderberg, Uuden Testamentin eksegetiikan vs. professori

2011 Anne Birgitta Pessi, kirkkososiologian dosentti. 

2017 Outi Lehtipuu, Uuden Testamentin eksegetiikan dosentti.

2023 Tuomas Heikkilä, kirkkohistorian professori.

1963 Yrjö Massa TT, Ilmavoimien sotilaspastori.

1980 Pekka Halmesmaa, kirkkohistorian dosentti.

1983 Eero Huovinen, dogmatiikan apulaisprofessori 

1990 Eeva Martikainen, ekumeniikan dosentti.

1997 Markku Pyysiäinen, uskonnonpedagogiikan yliopistonlehtori.

2000 Hannu Mustakallio, kirkkohistorian dosentti. 

2005 Virpi Mäkinen, systemaattisen teologian dosentti.

2011 Mikko Ketola, yleisen kirkkohistorian dosentti.

2017 Heikki Pesonen, uskontotieteen yliopistonlehtori.

2023 Auli Vähäkangas, TT, pastoraaliteologian professori.

1840 Fredrik Joakim Ekman, FT, Viipurin kimnaasin Rooman kielen ja kirjallisuuden yliopettaja

1857 Frans Ludvig Schauman, käytännöllisen teologian professori.

1955 Osmo Tiililä, dogmatiikan professori

1963 Erkki Kansanaho, käytännöllisen teologian professori

1980 Martti Simojoki, Turun ja Suomen arkkipiispa.

1990 Mikko Juva, Turun ja Suomen arkkipiispa.

1997 Eero Huovinen, Helsingin piispa. 

2000 Jukka Paarma, Turun ja Suomen arkkipiispa.

2005 Eero Huovinen, Helsingin piispa.

2011 Simo Peura, Lapuan piispa. 

2017 Kari Mäkinen, Turun ja Suomen arkkipiispa

2023 Tapio Luoma, Turun ja Suomen arkkipiispa

1857 kantaattina aktissa esitettiin: Sigismund von Neukomm - Te Deum.

1990 Harri Viitanen - Jaakobin uni.

Vuonna 1907 teologinen tiedekunta nimitti ensi kerran uusien sääntöjen myötä erikseen kunniatohtoreita, tätä ennen vastaavanlaisena kunnianosoituksena olivat olleet keisarin ja tiedekunnan myöntämät teologian tohtorin arvot ilman väitöskirjaa.

30.5.1907

Johan Antero Cederberg, Tohmajärven kirkkoherra, lääninrovasti.

Johannes Gottfried Glöckner, FT, Helsingin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra.

Juuso Hedberg, Turun tuomiorovasti.

Vilhelm Teodor Rosenqvist, kouluneuvos, Helsingin ruotsalaisen normaalilyseon rehtori.

Johannes Schwartzberg, Kuopion tuomiorovasti.

Sten Edvard Stenij, FT, Uuden Testamentin eksegetiikan professori. 

31.5.1923

Isak August Björklund, Mustasaaren kirkkoherra, lääninrovasti, kirjailija.

Kustavi Grotenfelt, FT, Pohjoismaiden historian ylim. professori.

Lauri Arvid Itkonen, Vihdin kirkkoherra, rovasti.

Juho Abraham Mannermaa, Oulun piispa.

Aukusti Alfred Oravala, Vihdin kirkkoherra, kirjailija.

Lars Hugo Sandelin, Aitolahden kirkkoherra, Porin lyseon rehtori.

10.10.1925 

Toivo Kustaa Waltari, pappi, kirjailija ja Merimieslähetyksen johtaja.

Martti Rautanen, lähetyssaarnaaja Namibiassa.

15.7.1927

Sigfrid Selim Sigismund Sirenius, pappi, Suomen Setlementtiliikkeen perustaja ja Teollisuusseutujen Evankelioimisseuran johtaja

31.10.1932

Matti Tarkkanen, pappi, Suomen Lähetysseuran lähetysjohtaja.

31.10.1942

Otto Manninen, yliopistonlehtori, FT h.c., professori.

Kaarle Jalmari Jaakkola, FT, Suomen historian professori.

Aarno Henrik Maliniemi, FT, Kirkkohistorian professori.

Antti William Kuusisto, Savonlinnan tuomiorovasti, Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra.

Kaarle Heikki Seppälä, Tampereen tuomiorovasti.

Kaarlo Olavi Kares, Kuopion piispa.

Kaarlo Edward Österbladh, FT, Turun maakunta-arkiston hoitaja, Turun yliopiston dosentti.

10.10.1945

Edvin Johannes Wirén, pappi ja kirjailija, Diakonissalaitoksen johtaja.

Väinö Rafael Malmivaara, Oulun piispa.

14.2.1947

Heikki Valentin Klemetti, säveltäjä ja suomalaisen kuoromusiikin kehittäjä.

14.10.1948

Isaac David Bien, Göteborgin Christinan seurakunnan kirkkoherra, hovisaarnaaja, Ruotsi.

Carl Olof Jonatan Norborg, Munkedalin kirkkoherra, Ruotsi.  

Lorentz Peter Fabricius, Charlottenlundin kirkkoherra, Tanska.

Alfred Theodor Jörgensen, TT, Kööpenhamina, Tanska.

17.5.1955

Eino Johannes Ahla, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.

Väinö Ilmari Forsman, TL, Töölön kirkkoherra, rovasti.

Leo Benedict Gummerus, Lappeen kirkkoherra, lääninrovasti.

Olavi Konstantin Heliövaara, Oulun piispa.

Aapeli Erhard Jokipii, Rauman kirkkoherra, lääninrovasti.

Bengt Ivar Johannes Jonzon, Luulajan piispa, Ruotsi.

Taito Almar Kantonen, Systemaattisen teologian professori, Springfield, Ohio, Yhdysvallat.

Ilmari Henrik Reinhold Krohn, musiikkitieteen ylim. professori.

Hjalmar Abraham Paunu, Jyväskylän kirkkoherra, lääninrovasti.

Hilding Athanasius Pleijel, Kirkkohistorian professori, Lund, Ruotsi.

Lauri Henrik Pohjanpää, lehtori, rovasti, kirjailija ja runoilija. 

29.7.1963

Franklin Clark Fry, kirkkopresidentti, Lutheran Church in America, Yhdysvallat.

Jan Kiivit vanh., Viron evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa, Tallinna, Viro.

Friedrich-Wilhelm Krummacher, Pommerin evankelisen kirkon piispa, Greifswald, Saksa.

Hanns Lilje, Hannoverin maapiispa, Saksa.

Anders Theodor Samuel Nygren, Systemaattisen teologian professori, Lundin yliopisto, Lundin piispa, Ruotsi.

Kauko Antero Pirinen, FT, Yleisen kirkkohistorian professori.

Kristen Ejner Skydsgaard, Dogmatiikan professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.

Leonard Pietari (Pekka) Tapaninen, Oulun piispa.

Zoltán György Túróczy, luterilainen piispa, Unkari.

Raymond Waldemar Wargelin, Suomi-synodin esimies, Lutheran Church in American aluesihteeri.

Henrik Erland Sihvonen, rovasti, Shekoun pappisseminaarin johtaja, Kiina.

2.11.1967

Leonard Auala, Ambo-Kavangon evankelis-luterilaisen kirkon piispa, Namibia.

Tuomo Antero Itkonen, FT h.c., Saamelaisten kristillisen kansanopiston johtaja, rovasti.

Matti Heikki Sakari Joensuu, Kirkon perheasiain toimikunnan johtava sihteeri, rovasti.

Chitose Kishi, Japanin evankelis-luterilaisen kirkon johtaja, Japani.

Sven Gottlieb Kjöllerström, käytännöllisen teologian professori, Lundin yliopisto, Ruotsi.

Emil Koren, Budapestin Fasorin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti.

Taneli Kuusisto, professori, Sibelius-Akatemian rehtori.

Eero Johannes Lehtinen, TL, Lapuan piispa.

arkkipiispa Paavali, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa.

Martti Olavi Rapola, FT, suomen kielen professori.

Wolfgnag Trillhaas, Systemaattisen teologian professori, Göttingenin yliopisto, Saksa.

Heikki Tapio Waris, FT, Sosiaalipolitiikan professori, akateemikko. 

17.12.1973

Jussi Taneli Aro, seemiläisten kielen professori.

Jaakko Antero Haavio, Maarian kirkkoherra, rovasti, runoilija.

Aili Lemmikki Havas, Suomen Lähetysseuran Israelin kentän esimies.

Olli Heilimo, Hämeenlinnan kirkkoherra, lääninrovasti.

André Marcel Pierre Lemaire, TL, O.P., luostarin priori, Pariisi, Ranska.

Niilo Viktor Syvänne, Helsingin seurakuntien johtava sairaalapastori, rovasti.

2.11.1976

Sven Lucien Marcel Gustav Göransson, Kirkkohistorian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Mauno Olavi Karttunen, Kouluhallituksen kouluneuvos.

Irja Inkeri Kilpeläinen, Helsingin sairaalasielunhoidon työnohjaaja, kirjailija.

Yrjö Johannes Knuuttila, TL, Käytännöllisen teologian lehtori.

Heikki Kustaa Johannes Koskenniemi, FT, Turun yliopiston klassillisen filologian professori.

Toivo Ilmari Palo, TL, Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan johtava sihteeri.

31.10.1980

Åke Andrén, Käytännöllisen teologian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Haralds Teodors Biezais, Uskonnonhistorian professori, Åbo Akademi.

Gert Haendler, Kirkkohistorian professori, Rostockin yliopisto, Saksa.

Robert Erich Hanhart, Eksegetiikan professori, Göttingenin yliopisto, Saksa.

Kustaa Aleksi Samuel Lehtonen, TL, Helsingin piispa.

Anna-Maija Nieminen, os. Raittila, TK, kirjailija.

Erkki Olavi Niinivaara, TL, professori, Meilahden seurakunnan kirkkoherra.

Regin Prenter, Dogmatiikan professori, Aarhusin yliopisto, Tanska.

Lars Erik Taxell, OT, Oikeustieteen professori, Åbo Akademi. 

11.11.1983

Edgar Hark, Viron arkkipiispa, Tallinna, Viro.

Ernst-Rüdiger Ludwig Helmut Kiesow, Käytännöllisen teologian professori, Rostockin yliopiston vararehtori, Saksa.

Peter Manns, Euroopan historian instituutin johtaja, Mainz, Saksa.

Väinö Juhani (Jukka) Malmivaara, everstiluutnantti, Kuopion piispa.

Tove Riska, FK, Museoviraston tutkija.

16.11.1990

Kleopas Dumeni, Namibian evankelis-luterilaisen kirkon piispa, Namibia.

Leif Grane, Kirkkohistorian ja dogmihistorian professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.

Joachim Heubach, Schaumburg-Lippen maapiispa, Saksa.

Esko Antero Häkli, HY:n kirjaston ylikirjastonhoitaja, professori.

Joonas Kokkonen, säveltäjä, FT h.c., professori, Suomen Akatemian jäsen.

Fairy von Lilienfeld, Idän kirkkojen ja teologian professori, Erlangenin yliopisto, Saksa.

Karl Ernst Nipkow, FT, Käytännöllisen teologian (Uskonnonpedagogiikan) professori, Tübingenin yliopisto, Saksa.

Lothar Perlitt, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori, Göttingenin yliopisto, Saksa.

Lars Karl Johan Pettersson, FT, Taidehistorian professori, Helsingin yliopisto.

Ed Parish Sanders, Eksegetiikan professori, Yhdysvallat.

Bengt Sundkler, Kirkkohistorian ynnä lähetyshistorian professori, piispa, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Juho (Jussi) Alfred Tenkku, FT, Käytännöllisen filosofian professori, Helsingin yliopisto.

Jacobus Diederik Jan Waardenburg, Uskontotieteen professori, Lausannen yliopisto, Sveitsi.

Johannes Wallman, Kirkkohistorian professori, Bochumin yliopisto, Saksa.

23.5.1997

James Barr, Heprean professori emeritus, Edinburghin yliopisto, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Antoinette (Anne) Fried, kirjailija, New York, Yhdysvallat.

Åke Gunnar Birger Hultkrantz, uskonnonhistorian professori, Yhdysvallat ja Etelä-Afrikka.

Aune Eeva Hildur Jääskinen, taidehistorian dosentti, HY, professori.

Jaan Kiivit nuor., Viron arkkipiispa, Tallinna, Viro.

Ingun Margaretha Montgomery, Kirkkohistorian professori, Oslon yliopisto, Norja.

Paavo Olavi Rintala, kirjailija.

Horst Schwebel, Käytännöllisen teologian professori, Marburgin yliopisto, Saksa.

19.5.2000

Pilar María Aquino Vargas, professori, San Diegon yliopisto, Yhdysvallat.

Inga-Brita Ulrika Elisabet Castrén, Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri.

David Martin, professori emeritus, London School of Economics, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta.

Lauri (Lassi) Juhani Yrjönpoika Nummi, kirjailija ja runoilija.

Krister Stendahl, professori emeritus Harvardin yliopisto, Yhdysvallat, Tukholman piispa emeritus, Ruotsi.

13.5.2005

Anna Marie Aagaard, professori emerita, Aarhusin yliopisto, Tanska.

Stephen F. Brown, professori, Boston College, Yhdysvallat.

Walter Dietrich, Vanhan Testamentin professori, Bernin yliopisto, Sveitsi.

Juha Ilmari Leiviskä, arkkitehti, akateemikko.

Fritz Oser, pedagogiikan professori, Fribourgin yliopisto, Sveitsi.

Heikki Väinö Kaleva Palva, arabian kielen professori emeritus, HY.

Anna Helena Perälä, Svenska litteratursällskapet i Finland -seuran kirjastonhoitaja.

Michael Pye, uskontotieteen professori, Marburgin yliopisto, Saksa.

Shengjie Cao, Kiinan kristillisen neuvoston presidentti, Kiina. 

27.5.2011 

Metropoliitta Ambrosius, Suomen ortodoksinen kirkko.

Seikko Aarne Väinämö Eskola, yleisen historian apulaisprofessori, Tampereen yliopisto. Kirkkohallituksen varapuheenjohtaja.

Lars Hartman, Uuden Testamentin eksegetiikan professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Danièle Hervieu-Léger, uskonnonsosiologian tutkija, École des hautes études en sciences sociales -korkeakoulun johtaja, Ranska. 

Soile Isokoski, kamarilaulajatar, oopperalaulaja. 

Morny Joy, klassisen filologian ja uskontotieteen professori, Calgaryn yliopisto, Kanada. 

Karen L. King, kirkkohistorian professori, Harvardin yliopisto, Yhdysvallat. 

Gordon W. Lathrop, liturgiikan professori, Yalen yliopisto, Yhdysvallat.

Alex Malasusa, Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon piispa, tohtori. 

John Marenbon, tohtori, keskiajan filosofian ja teologian tutkija, Trinity College, Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

9.6.2017

Irja Askola, Helsingin piispa, kirjailija.

Christine Helmer, saksan professori, Northwestern university, Yhdysvallat.

Kim Knott, uskontotieteen professori, Lancasterin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

Hartmut Lehmann, modernin Saksan historian professori, Kielin yliopisto, Saksa.

Christoph Levin, Vanhan Testamentin teologian professori, Ludwig-Maximilian yliopisto, München, Saksa.

Vello Salo, eksegetiikan professori, Tarton yliopisto, Viro.

Friedrich Schweitzer, käytännöllisen teologian ja uskonnonpedagogiikan professori, Tübingenin yliopisto, Saksa.

9.6.2023

Riho Altnurme, kirkkohistorian professori, Tarton yliopisto, Viro.

Annabel Brett, poliittisen ajattelun ja historian professori, Cambridgen yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Grace Davie, sosiologian professori emerita, Exterin yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Philip Esler, Uuden Testamentin eksegetiikan professori, Gloucestershiren yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Maria Immonen, Luterilaisen maailmanliiton maailmanpalvelun johtaja.

Mia Lövheim, uskonnonsosiologian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Greta Thunberg, mielipidevaikuttaja ja ilmastoaktivisti, Ruotsi.

Munib Younan, Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilaisen kirkon piispa emeritus. 

Vuonna 1964 oli asetusmuutoksella tehty mahdolliseksi teologian maisterin arvojen myöntäminen teologisessa tiedekunnassa. Tämän myötä tiedekunnasta saattoi valmistua suoraan maisteriksi aiemman lisensiaatin sijaan. Teologian maisterien tunnukseksi tuli teologinsormus filosofian maisterien esikuvan mukaisesti, mutta laakeriseppelettä, pakanallisen klassisen kulttuurin tuotetta, ei teologian maistereille otettu käyttöön. Vuoden 1967 teologian promootiossa järjestettiin erillisenä osuutena teologinsormusten jakaminen teologian maistereille. Filosofisen tiedekunnan promootiossa maisteripromovendien valitseman yleisen seppeleensitojan vastineeksi teologian maisteripromovendit valitsivat tiedekunnan professorin tyttären sormusneidoksi. Sormusneitoja oli jo aiemmin ollut kauppatieteen ja metsätieteiden promootioissa. Teologisessa tiedekunnassa vuosi 1967 jäi toistaiseksi ainoaksi maisterien sormusten jaoksi, kun 1970-luvun perinnekriittinen ajanjakso ajoi promootioperinteen ahtaalle yliopistoissa. 

1967 Lea Nikolainen

1600-luvulla oli tapana että useampi henkiö yhdessä kirjoitti onnittelurunoja erikielillä promovendille, jotka sitten painettiin koottuina samassa gratulaatiovihkosessa. Toisinaan gratulaatiot olivat kaikki samassa vihkossa, toisinaan taas eri kirjoittajaryhmät julkaisivat kukin omat vihkonsa. Teologian tohtoripromootiot Turussa ja gratulaatiorunous eivät selviytyneet Suuren Pohjan sodan ja Isonvihan aikaisesta akatemian evakosta Tukholmassa, vaan molemmissa koettiin pitkä katkos 1700-luvulla. 

 

1648 Gratulationes viro plurimum reverendo [et] clarissimo... Koko Akatemian henkilökunnan yhteinen gratulaatio Johannes Elai Terserukselle. 

1660 Votivae congratulationes... Johannes Georgii Alanuksen, Edvardus Andreae Razeliuksen, Christophorus Georgii Alanuksen ja Nils Göransson Alanuksen gratulaatio Georg Alanukselle.
1660 Votivae congratulationes, quibus... Petrus Andreae Bergiuksen, Michael Olai Gyldenstolpen, Martinus Henrici Stodiuksen, Simon Svenonis Kexleruksen, Abrahamus Georgii Thauvoniuksen, Enevaldus Svenonis Svenoniuksen et al. Akatemian henkilökunnan gratulaatio Georgius Christophorus Alanukselle.
1660 Plausus pierius in laurum doctoratus... Henrik Johansson Jäherhornin, Johan Johansson Jägerhornin ja Johan Flachseniuksen gratulaatio Georgius Alanukselle. 

1689 Vera gloria radices agit... Daniel Jonae Millbergin, Peter Simonsson Jobbin ja Gabriel Henriksson Brennerin gratulaatio Petrus Laurbecchiukselle.
1689 Honoris trophaeum, dum promotore... Magnus Caroli Almin ja Sveno Olai Roosbergin gratulaatio Petrus Laurbecchiukselle.
1689 Monumentum in pindo... Nils Nilsson Höökin gratulaatio Petrus Laurbecchiukselle.
1689 Den Önskelige heela Finlandz glädie-dagh... Lorentz Lorentzson Creutzin gratulaatio Jacob Flachseniukselle.
1689 Bellaria, sive deliciae quantium dum... Henningus Henningi Fuldhan ja Henricus Henrici Florinuksen gratulaatio Jacob Flachseniukselle.
1689 Majus redivivus altero se... Nicolaus Limatiuksen, Johannes Gustavi Lithoviuksen, Johannes Isaaci Falanderin, Olaus Johannis Wendeliuksen, Johannes Matthiae Mathesiuksen ja Nicolaus Petri Pictoriuksen gratulaatio Jacob Flachseniukselle.
1689 Majus virescens, circa solennem... Johannes Israëlis Rogbergiuksen, Daniel Jonae Millbergin ja Jonas Mollinin gratulaatio Jacob Flachseniukselle.
1689 Finibus in Boreae gelido sub Parrhasis axe exultans... Severinus Johannis Riisbergin gratulaatio Jacob Flachseniukselle.
1689 Glädie-liud hördt och kringspridt... Joachimus Bartholdi Caloanderin, Nicolaus Limatiuksen, Johannes Gustavi Lithoviuksen, Johannes Isaaci Falanderin, Olaus Johannis Wendeliuksen ja Johannes Matthiae Mathesiuksen gratulaatio Jacob Flachseniukselle.

1690 Plausus pierius, in festivitatem... Olaus Johannis Flachseniuksen gratulaatio veljelleen Jacob Flachseniukselle.
1690 In solennem promotionis doctoralis... Laurentius Gabrielis Tammelinin gratulaatio Narvan superintendentille Jacob Langille.
1690 Ingermannia virescens circa... Johannes Johannis Metherin gratulaatio Jacob Flachseniukselle.

1693 Solennitas doctoralis, anno jubilaeo... Petrus Laurbecchiuksen gratulaatio Johan Flachseniukselle.
1693 Cum divina disponenta providentia... Gregorius Gabrielis Arctopolitanuksen gratulaatio Johan Flachseniukselle.

1702 Cum maxime reverendus... Daniel Jusleniuksen gratulaatio David Lundille.

Oikeustieteellisen tiedekunnan promootiot kautta aikojen

1650 Pehr Brahe, kansleri, kreivi ja valtaneuvos.

1660 Johannes Elai Terserus, Turun piispa ja Akatemian varakansleri.

1840 Wilhelm Gabriel Lagus, yleisen lainopin professori.

1860 Johan Philip Palmén, siviililainopin ja roomalaisen oikeuden professori

1948 Veli Kaarlo Merikoski, hallinto-oikeuden professori

1955 Tyyko Aarne Johannes Rekola, finanssioikeuden professori.

1963 Erik Johannes Sakari Castrén, kansainvälisen ja valtiosääntöoikeuden professori

1972 Tauno Kaarlo Ellilä, prosessioikeuden professori.

1980 Edward Andersson, julkisoikeuden professori sv. 

1990 Bengt Henry Gabriel Arne Broms, kansainvälisen ja valtiosääntöoikeuden professori.

2000 Mikael Hidén, valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori.

2010 Urpo Kangas, siviilioikeuden professori.

2017 Olli Mäenpää, hallinto-oikeuden professori.

2023 Marjaana Helminen, vertailevan vero-oikeuden professori. 

1650 Michael Wexionius, myöh. aateloituna Gyldenstolpe

1660 Olof Wexionius

1840 Carl Evert Ekelund

1860 Axel Wilhelm Liljenstrand

1955 Jorma Heikki Elias Vuorio

1963 Antti Suviranta

1990 Pia Letto-Vanamo

2000 Heikki Halila

2010 Sakari Melander

2017 Martti Häkkänen

2023 Heikki Marjosola

1650 Johannes Gartzius

1660 Claudius Johannis Agraeus, poistui Ruotsiin ennen promovointia. 

1840 Johan Jacob Nordström

1860 Henrik Wilhelm Johan Zilliacus

1955 Reino Erma

1963 Jaakko Uotila

1990 Dan Frände

2000 Kirsti Kurki-Suonio

2010 Salla Lötjönen

2017 Toni Malminen

2023 Hanna Lukkari

1955 Arvo Sipilä

1963 Paavo Kastari

1990 prof. Heikki Ylikangas

2000 Erkki Aurejärvi

2010 Raimo Lahti

2017 Jarno Tepora, prof. emeritus

2023 Seppo Villa, prof.

 

1955 Bo Gustaf Palmgren

1963 Inkeri Anttila

1990 Tore Modeen

2000 Lena Sisula-Tulokas

2010 Jaana Norio-Timonen

2017 Päivi Korpisaari

2023 Susanna Lindroos-Hovinheimo

1955 Niilo Voipio 

1963 Olli Ikkala, vt. professori. 

1990 Urpo Kangas, apulaisprofessori

2000 Vesa Majamaa

2010 Heikki Pihlajamäki

2017 Sakari Melander, apulaisprofessori

2023 Toomas Kotkas

1955 Ilmari Salomies, arkkipiispa

1963 Martti Simojoki, piispa

1990 Aimo Tauno Nikolainen, Helsingin piispa.

2000 Eero Huovinen, Helsingin piispa.

2010 Eero Huovinen, Helsingin piispa

2017 Martti Nissinen, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori.

2023 Kaisamari Hintikka, Espoon piispa.

1660 Acclamationes votivae, ad... Gratulaatio, kirj. Michael Olai Gyldenstolpe, Henrik Johansson Jägerhorn, Daniel Michaelsson Gyldenstolpe, Jakob Flachsenius, Claudius Johannis Agraeus, Petrus Laurentii Laurbecchius, Samuel Eskilsson Petraeus, Johannes Johannis Meisnerus. Gratulaatio Olaus Wexioniukselle. 

1955 Arvo Sipilä - Justitia

1963 Mikko Kilpi - Jus Septemtrionale

1990 H. T. Klami - Universitas et vita

2000 Jukka Kemppinen - Lain laulu

2010 Jarkko Tontti - Lain laita

2017 Mikaela Strömberg-Schalin - Promootiosonetti

2023 ei runoa, sen sijaan aktissa esitettiin promootion riemuvuoden kantaatti: säv. Cecilia Damström ja san. Cia Rinne - Science Frictions.

1789

R. W. Stiernwald, oikeustieteen tohtorin arvo akatemian konsistorin päätöksellä ilman seremonioita, ns. promulgaatio-promootio. 

 

17.7.1840

Axel Gustaf Mellin, vapaaherra, Senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja, todellinen salaneuvos.

Carl Johan Walleen, vapaaherra, Senaatin talousosaston jäsen, prokuraattori, salaneuvos.

Carl Adam Adlerstjerna, Vaasan hovioikeuden presidentti.

Carl Gustaf Mannerheim, kreivi, Viipurin hovioikeuden presidentti.

Carl Fredric Richter, Turun hovioikeuden presidentti, Senaatin oikeusosaston jäsen.

Gustaf von Kothen, vapaaherra, Senaatin talousosaston jäsen, oikeusosaston jäsen. todellinen salaneuvos.

Carl Gerhard Hising, Senaatin oikeusosaston jäsen, Karjalan laamannikunnan laamanni, todellinen salaneuvos.

Albrecht Fredrik De la Chapelle, vapaaherra, Senaatin oikeusosaston jäsen, Vaasan laamannikunnan laamanni, todellinen salaneuvos.

 

14.12.1948 tiedekunnan juhlaistunto

Frans Albert Pehkonen, Korkeimman oikeuden presidentti.

Urho Jonas Castrén, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.

Nils Hjalmar Neovius, Korkeimman oikeuden presidentti.

Oskar Möller, Korkeimman oikeuden presidentti.

 

14.12.1955

Paal Olav Berg, Norjan valtakunnan työriitojen sovittelija, Norja.

Lars Birger Ekeberg, Ruotsin valtakunnanmarsalkka, Svean hovioikeuden presidentti.

Frederik Vinding Kruse, Kööpenhaminan yliopiston oikeustieteen professori emeritus.

Ólafur Lárusson, Islannin yliopiston oikeushistorian ja siviilioikeuden professori.

Matti Aura, Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos.

Ernst Viktor Lorentz von Born, vapaaherra, oikeusministeri.

Paavo Päiviö Pajula, Lähetystöneuvos.

Väinö Alfred Tanner, Osuusliike Elannon toimitusjohtaja, valtiovarainministeri.

 

23.4.1963

Paavo Alkio, hovioikeudenneuvos 

Bror Clas Carlson, vanhempi oikeusneuvosmies

 Frede Castberg, Oikeustieteen professori, Oslon yliopisto, Norja.

Thórdur Eyjólfsson, Islannin yliopiston oikeustieteen professori ja Islannin korkeimman oikeuden tuomari

Nils Herlitz, Tukholman korkeakoulun valtio-, hallinto- ja kansainvälisen oikeuden professori.

Stephan Hurwitz. Tanskan kansankäräjäin oikeusasiamies

Juho Niilo Lehtinen, varatuomari, Työriitojen valtakunnansovittelija.

Edvin Linkomies, Helsingin yliopiston kansleri

Gunnar Nybergh, oikeusneuvos.

 

21.12.1972 tiedekunnan juhlaistunto

Aarne Nuorvala, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti. 

Voitto Saario, Helsingin hovioikeuden presidentti. 

 

26.9.1980 kunniatohtoripromootio

René David, professori emeritus, EUI Firenze, Ranska

Jan Hellner, professori, Tukholma, Ruotsi

Manfred Lachs, Haagin kansainvälisen tuomioistuimen tuomari, Puola & Alankomaat.

Risto Jalmari Leskinen, oikeuskansleri.

Martti Emil Miettinen, oikeusneuvos.

Esko Johannes Rekola, ministeri, valtioneuvoston kansliapäällikkö.

Folke Schmidt, professori emeritus, Tukholma, Ruotsi.

Helvi Linnea Sipilä, YK:n apulaispääsihteeri.

Ármann Snaevarr, professori ja tuomioistuimen presidentti, Reykjavik, Islanti. 

 

25.5.1990

Bertil Bengtsson, siviilioikeuden professori, Tukholman yliopisto, oikeusneuvos, Ruotsi.

Yrjö Blomstedt, Suomen ja Skandinavian historian professori, oikeushistorian professuurin hoitaja, HY. 

Veli-Heikki Eronen, vesiylituomari, korkeimman hallinto-oikeuden jäsen. 

Henrik Grönqvist, korkeimman oikeuden oikeusneuvos.

Jan-Magnus Jansson, yleisen valtio-opin professori, HY, päätoimittaja, kauppa- ja teollisuusministeri.

Vladimir Kudrjavtsev, Neuvostoliiton tiedeakatemia, Neuvostoliitto

Werner Krawietz, oikeusfilosofian professori, Münsterin yliopisto, Saksa.

Alvar Nelson, siviilioikeuden profesori, oikeusasiamies, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Maarit Saarni-Rytkölä, korkeimman oikeuden oikeusneuvos. 

Robert S. Summers, oikeushallinnon professori, Cornellin yliopisto, Ithaca, New York, Yhdysvallat. 

 

5.5.2000

Tarja Halonen, ulkoministeri

Paavo Nikula, oikeuskansleri.

Jukka Peltonen, asianajaja.

Erkki Rintala, hovioikeuden presidentti

Leif Sevón, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomari

Heikki Ylikangas, professori

Ernesto Garzón Valdés, professori, Bonnin yliopisto, Saksa.

Nils Jareborg, professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

Gustaf Lindencrona, professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.

Norbert Reich, professori, Hampurin yliopisto, Saksa.

Ditlev Tamm, professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.

 

14.5.2010

Christian von Bar, siviilioikeuden professori.

Hans Petter Graver, kilpailu- ja Eurooppaoikeuden professori

Vagn Greve, rikosoikeuden professori emeritus, Ruotsi.

Maarit Jänterä-Jareborg, perheoikeuden professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

David Kennedy, kansainvälisen oikeuden professori

Kjell Åke Modéer, oikeushistorian professori emeritus

Michael Stolleis, oikeushistorian professori emeritus.

Aarno Arvela, asianajaja

Olli-Pekka Kallasvuo, toimitusjohtaja

Pauliine Koskelo, Korkeimman oikeuden presidentti

Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamies emerita

Jacob Söderman, kansanedustaja

 

19.5.2017

Sauli Niinistö, Suomen Tasavallan presidentti, varatuomari. 

Anne Orford, kansainvälisen oikeuden professori, Melbournen yliopisto, Australia.

Tiina Astola, Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden osaston pääjohtaja

Hans Wolfgang Micklitz, yksityisoikeuden professori, EUI Firenze, Italia. 

Ulf Bernitz, Eurooppalaisen integraatio-oikeuden professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.

Gustaf Möller, korkeimman oikeuden oikeusneuvos.

 

16.6.2023

Reijo Aarnio, vanhempi neuvonantaja, Sitra.

Mads Bryde Andersen, yksityisoikeuden professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska. 

Joxerramon Bengoetxea, oikeustieteen professori, Baskimaan yliopisto, Espanja.

Riitta Leppiniemi, laamanni, varatuomari. 

Jo Shaw, Eurooppa-oikeuden professori, Edinburghin yliopisto, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Lauri Tarasti, ministeri, hallintoneuvos. 

 

 

Lääketieteellisen tiedekunnan promootiot kautta aikojen

1743 Herman Dietrich Spöring, promovointi poissaolevana kuninkaan käskystä. 

1781 Johan Haartman, lääketieteen professori.

1802 Gabriel Erik Haartman, anatomian, kirurgian ja eläinlääketieteen professori.

1817 Gabriel von Bonsdorff, anatomian ja fysiologian professori.

1832 Johan Agapetus Törngren, kirurgian ja synnytysopin professori.

1840 Nils Abraham af Ursin, anatomian ja fysiologian professori.

1847 Immanuel Ilmoni, teoreettisen ja käytännöllisen lääketieteen professori.

1860 Lars Henrik Törnroth, kirurgian ja lapsenpäästöopin professori emeritus, promulgaatio-promootio.

1882 Frans Josef von Becker, farmakologian ja farmasian professori, riemutohtorien promovointi.

1907 Ernst Alexander Homén, patologisen anatomian professori.

1917 Robert Tigerstedt, fysiologian professori, riemutohtorien promovointi. 

1919 Hjalmar Grönroos, anatomian professori.

1966 Martti Eero Kaila, mielitautiopin professori.

1981 Niilo Oskar Birger Hallman, lastentautiopin professori.

1990 Johan Järnefelt, lääketieteellisen kemian professori.

2000 Markku Seppälä, naistentauti- ja synnytysopin professori.

2010 Leif C. Andersson, patologisen anatomian professori. 

2016 Ari Harjula, sydänkirurgian professori. 

2022 Annamari Ranki, iho- ja sukupuolitautiopin professori.

1781 Gabriel Erik Haartman

1802 Jakob Edgren

1817 Nils Abraham Ursin

1832 Immanuel Ilmoni

1840 Evert Julius Bonsdorff

1847 Johan Wilhelm Engel

1907 Richard Faltin

1919 E. E. Enroth

1966 Reijo K. Vihko

1981 Kari K. Alitalo

1990 Juha K. Kere

2000 Erkki Kallio

2010 Pauliina Tuomikoski

2016 Riina Kandolin

2022 Markus Hyvärinen

 

1781 Emanuel Elfvenberg

1802 Jakob Lindebäck

1817 Carl Daniel von Haartman

1832 Carl Grönlund

1840 Erik Alexander Ingman

1847 Georg Wallgren

1907 Albert de la Chapelle

1919 Kaarlo Yrjö Agathon Meurman

1966 Kimmo Kalervo Mustakallio

1981 Jukka L. Rajantie

1990 Anne-Maria Suikkari

2000 Susanna Ranta 

2010 Johan Marjamaa

2016 Miia Lehtinen 

2022 

 

1781 

1802 Johan Fredrik Wallenius, lääketieteen adjunkti ja botaniikan demonstraattori.

1817 Jakob Sundius, kliinisen lääketieteen adjunkti.

1832 prof. af Tengström

1840 Sten Edvard Sjöman, lääketieteen adjunkti.

1847 Immanuel Ilmoni, promoottori.

1907 Hjalmar von Bonsdorff, vapaaherra, kirurgian ylim. professori.

1919 prof. W. Grönholm

1966 prof. Johan Järnefelt

1981 prof. Antti Vaheri

1990 prof. Ilkka Kaitila

2000 prof. Pekka Häyry

2010 dos. Tomi Mikkola

2016 dos. Jukka Lehtonen 

2022 akatemiaprofessori Kari Alitalo & apulaisprofessori Riikka Kivelä

1966 prof. Nils Oker-Blom

1981 prof. Keijo Mattila

1990 prof. Mårten Wikström 

2000 prof. Annamari Ranki

2010 prof. Elina Ikonen

2016 prof. Taina Autti

2022 prof. Kaija-Leena Kolho

1966 dos. Eero Ikkala

1981 dos. Kari Raivio

1990 dos. Tom Krusius

2000 dos. Ari Ristimäki

2010 dos. Mervi Halttunen-Nieminen

2016 dos. Tiina Heliö

2022 dos. Saku Sinkkonen 

1966 Helsingin piispa Aarre Lauha

1981 arkkipiispa Mikko Juva

1990 dos. Juhani Forsberg

2000

2010 Helsingin piispa Eero Huovinen

2016 Espoon piispa Tapio Luoma

2022 

1966 Lauri Viljanen - Kärsiväkasvoinen. 

1981 Einojuhani Rautavaara - Parantaja.

1.10.1743

Johannes Ekelund, promovoitiin poissaolevana kuninkaan käskystä. Ekelund oli siirtynyt pikkuvihan päättymisen jälkeen Venäjän sotajoukkojen mukana Pietariin maahospitaalin lääkäriksi, missä hän kuoli palaamatta koskaan Turkuun vastaanottamaan tohtorinarvoaan. Kuninkaan armosta tohtoriksi promovointi oli ylempien professionaalitiedekuntien piirissä statuuteissa säädettynä ainoa muoto saada tohtorinarvo kotimaassa ennen 1800-lukua. Käskykirjeellä promovointi rinnastuu nykyisiin kunniatohtorinarvoihin, sillä tohtorinarvoja ei saanut jakaa niitä tavoitteleville, vaan kiitoksena merkittävään asemaan nousseille henkilöille.

21.6.1781

Anders Johan Hagström, Tukholman kaupunginkirurgi,  promovoitiin in absentia kanslerin armosta. 

18.7.1840

Johan Gadolin, kemian professori, yttriumin ja gadoliniumin löytäjä. 

Lisäksi riemutohtoriksi promovoitiin Uppsalassa aikoinaan promovoitu Christian Aejmelaeus. 

31.5.1860 

Promulgaatio-promootio, jossa ei järjestetty seremoniaa, vaan promoottori julkaisi kanslerin hyväksynnällä promootiokirjan, jolla julisti nimetyt henkilöt lääketieteen ja kirurgian tohtoreiksi. 31 tohtoria. 

31.5.1882

Riemutohtorien promovointi v. 1832 promovoiduille ja kolmelle elossa olleille tohtoreille. Dekaani F. J. von Becker julkaisi promootiomatrikkelin promulgaatiopromootiota varten.

Ensimmäiset omat riemutohtorit yliopiston historiassa:

Wilhelm Granlund, s. 1795. Vaasa.

Fredrik Gabriel J. Sanmark, s. 1798. Turku.

Elias Lönnrot, s. 1802. Sammatti.

 

1.5.1917

Riemutohtorien promovointi v. 1860 promovoiduille ja vielä elossa olleille tohtoreille. Promoottorina prof. Robert Tigerstedt.

Lääketieteen ja kirurgian riemutohtorit:

Anders Thiodolf Saelan

Alexander Krogerus

Johan Nathanael Toppelius

Lorenzo Runeberg

 

31.5.1919

Frans Viktor Heikel, yliopiston voimistelunopettaja ja suomalaisen liikuntakasvatuksen pioneeri.

Edvard Immanuel Hjelt, orgaanisen kemian professori.

Matti Anselmi Äyräpää, suomalaisen hammaslääketieteen kehittäjä.

 

16.9.1966

Sergei Victorovitsh Anitshkov, farmakologian professori ja lääketieteen akatemian jäsen, Leningrad, Neuvostoliitto.

Franz Földvári, ihotautien professori, Budapest, Unkari.

Harald Gormsen, oikeuslääketieteen professori, Kööpenhamina, Tanska.

Sir Alexander Haddow, kokeellisen patologian professori, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta.

Johan Erik Jorpes, lääketieteellisen kemian professori, Karoliininen Insituutti, Tukholma, Ruotsi.

Eino Klemens Kaskimies, Helsingin Yliopiston kvestori.

Theodor Hermann Koller, synnytys- ja naistentautiopin professori, Basel, Sveitsi.

Gabriel Langfeldt, psykiatrian professori, Oslo, Norja.

Ernst Ragnar Lydén, kemian apulainen, Helsingin yliopisto.

Aimo Niilo Puolanne, aiem. Spolander, lääketieteellisen tiedekunnan notaari, Helsingin yliopisto.

Bror Anders Rexed, anatomian professori, Uppsala, Ruotsi.

Karl Albert Max Schuchardt, hammas-, suu ja leukalääketieteen professori, Hampuri, Saksa.

Sulo Ilmari Toivonen, kokeellisen eläintieteen professori, Helsingin Yliopisto.

Paul Alfred Weiss, kehitysbiologian professori emeritus, Rockefeller Instituutti, Yhdysvallat.

Carl Sölve Halvard Welin, radiologian professori, Lund, Ruotsi.

Helge Bertil Wulff, kirurgian professori, Lund, Ruotsi.

 

29.5.1981

Carl Gunnar Wilhelm Biörck, Tukholma, Ruotsi.

John Francis Fowler, Middlesex, Yhdistynyt kuningaskunta.

Sven Axel Högström, laamanni.

Leo Artur Kaprio, Kööpenhamina, Tanska.

Martti Juhani Karvonen, lääkintäkenraalimajuri, professori. 

Hilary Koprowski, Pennsylvania, Yhdysvallat.

Zbigniew J. Lipowski, Hanover, New Hampshire, Yhdysvallat.

Victor Almon McKusick, Johns Hopkins Hospital, Yhdysvallat.

Haakon Valde Natvig, Oslo, Norja.

Jens Jörgen Pindborg, Kööpenhamina, Tanska.

Atso Ilmari Soivio, SPR:n plastiikkasairaalan ylilääkäri.

Mitrofan J. Studenikin, vastasyntyneiden ja sosiaalisen lastenhoidon tason kohottamisen tutkija, Moskova, Neuvostoliitto.

Rudolf Zenker, kirurgian professori, München, Saksa.

 

8.6.1990

David Baltimore, Boston, Yhdysvallat.

Per-Ingvar Brånemark, Göteborg, Ruotsi.

Britton Chance, Philadelphia, Yhdysvallat.

Ihsan Dogramaci, Ankara, Turkki.

Torsten Gordh, Tukholma, Ruotsi.

Scott M. Grundy, Dallas, Yhdysvallat.

Heinrich Häfner, Mannheim, Saksa.

Esko Koivusalo, suomen kieli, Helsingin yliopisto.

Timo Nieminen, röntgen-laitteen keksijä.

Örjan Ouhcterlony, Göteborg, Ruotsi. Tehnyt avustustyötä Suomessa vv. 1939-1945.

Ruth Sanger, veriryhmätutkimuksen pioneeri, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta.

Nils-Erik Saris

Edward J. Walaszek, Kansas City, Yhdysvallat.

 

2000

Claes Andersson

C. Wayne Bardin

Elizabeth Barrett-Connor

Michael Bishop

Vittoria Defendi

Mahmoud Fathalla

Scott F. Gilbert

Lorne Golub

Ivor Kramer

Pierre Lefebvre

Olli Lounasmaa

Cèsar Milstein

Erna Möller

Svante Pääbo

Pertti Törmälä

John Widdicombie

 

2010

Elisabetta Dejana, yleisen patologian professori, molekulaarisen onkologian instituutti, Milano, Italia.

Raija Etelävuori, lääketieteellisen tiedekunnan hallintopäällikkö emerita, Helsingin yliopisto.

Carl-Henrik Heldin, molekyyli-solubiologian professori, Uppsala, Ruotsi.

King K. Holmes, lääketieteen professori, Washingtonin yliopisto, Seattle, Washington, Yhdysvallat.

Marilyn A. Huestis, kemian ja lääkemetabolian professori, Marylandin yliopisto, Maryland, Yhdysvallat.

Sir Alec Jeffreys, genetiikan professori, Leicesterin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

Sir Michael Marmot, epidemiologian ja kansanterveystieteen professori, University College London, Yhdistynyt kuningaskunta.

Douglas A. Melton, luonnontieteiden professori, Harvard, Yhdysvallat.

Erika von Mutius, lastentautien professori, Ludwig Maximilian yliopisto, München, Saksa.

Risto Näätänen, kognitiivisen neurotieteen professori, Tarton yliopisto, Viro.

Lars Peterson, ortopedian professori, Göteborgin yliopisto, Ruotsi.

Arvo Relander, sairaalaneuvos.

Sir Michael Rutter, kehityspsykopatologian professori, King's College London, Yhdistynyt kuningaskunta.

Alan L. Schwartz, lastentautiopin professori, Washingtonin lääketieteellinen yliopisto, St. Louis, Yhdysvallat.

Crispian Scully, suulääketieteen professori, Lontoon yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

Thorkild I. A. Sörensen, sisätautiopin professori, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska.

Robert A. Weinberg, syöpätutkimuksen professori, MIT, Yhdysvallat.

Hans Wigzell, immunologian professori emeritus, Karoliininen Instituutti, Tukholma, Ruotsi. 

 

2016

Philippe de Moerloose, sisäelinlääketieteen professori, Geneven yliopisto, Sveitsi.

Michel Eichelbaum, kliinisen farmakologian professori emeritus, Tübingenin yliopisto, Saksa.

Deborah Greenspan, orofacial sciences, suu- ja nenäsairausten professori, UCSF, Yhdysvallat.

Sten-Olof Hansén, kansainvälisen liiketalouden professori emeritus, Turun kauppakorkeakoulu.

Ari Helenius, biokemian professori, Zürichin teknillinen korkeakoulu, Sveitsi.

Aki Lindén, HUS:n toimitusjohtaja.

Päivi Sillanaukee, Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö

Karl Tryggvason, Diabetestutkimuksen professori, Singaporen kansallinen yliopisto, Singapore.

Andras Nagy, kehitysbiologian professori, Toronton yliopisto, Kanada

 

2022

Rinaldo Bellomo, intensiivisen hoidon professori, Melbournen yliopisto, Australia.

Dorret Boomsma, biologisen psykologian professori, Amsterdamin yliopisto, Alankomaat.

Ricardo Della Coletta, suupatologian ja genetiikan professori, Campinasin yliopisto, Brasilia.

Gordon H. Guyatt, terveystutkimuksen professori, McMaster yliopisto, Kanada.

Sir John Hardy, neurologisten sairauksien molekyylibiologian professori, University College London, Yhdistynyt kuningaskunta.

Risto Ilmoniemi, Teknillisen fysiikan Aalto-professori, Aalto-yliopisto.

Trudie Roberts, Lääketieteellisen koulutuksen professori emeritus, Leedsin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

Ulla-Marja Urho, MMM. HUS:n hallituksen puheenjohtaja emerita 2009-2021.

Dieter Wolke, psykologian professori, Warwickin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta.

Ramnik J. Xavier, lääketieteen Kurt Isselbacher professori, Harvardin lääketieteellinen yliopisto, Yhdysvallat.

Valtiotieteellisen tiedekunnan promootiot kautta aikojen

1950 Hugo Edvard Pipping, kansantaloustieteen professori.

1956 Bruno Kaarle Suviranta, kansantaloustieteen professori. 

1961 Matti Niilo Rafael Leppo, kansantaloustieteen, erityisesti finanssiopin professori.

1966 Heikki Tapio Waris, sosiaalipolitiikan professori.

1971 Lauri Aadolf Puntila, poliittisen historian professori.

1976 Lauri Olavi af Heurlin, kansantaloustieteen professori.

1981 Gösta Mickwitz, kansantaloustieteen professori.

1986 Kullervo Rainio, sosiaalipsykologian professori.

1990 Jouko Juhani Kyösti Paunio, kansantaloustieteen professori.

1995 Yrjö Vartia, kansantaloustieteen, erityisesti ekonometrian, professori.

2000 Hannu Niemi, tilastotieteen professori.

2006 Leif Åberg, organisaatioviestinnän professori.

2011 Seppo Hentilä, poliittisen historian professori.

2016 Jan Sundberg, yleisen valtio-opin professori.

2022 Anssi Peräkylä, sosiologian professori. 

 

1950 Veikko O. Lehtonen

1956 Klaus M. Törnudd

1961 Heimo J. Järvinen

1966 Arto O. Mansala

1971 Klaus E. Helkama

1976 Jarmo K. Viljakainen

1981 K. Peter Stenlund

1986 Timo K. Rajakangas

1990 Pekka J. Pere

1995 Piia Heinämäki

2000 Mari Soikkeli

2006 Maija Jäppinen

2011 Olli Hyvärinen

2016 Maarit Olkkola

2022 Elina Uutela

1950 Unto K. Partanen

1956 Elina Haavio

1961 V. Aarre M. Heikkilä

1966 E. J. V.  Kalle Lehtovuori

1971 Irja Eskola

1976 Voitto S. Huotari

1981 Tuulikki Sotamaa

1986 Marjo Riitta Manner

1990 Pekka T. Martikainen

1995 Heikki Hautsalo

2000 Laura Vartia

2006 Nelli Hankonen

2011 Salla-Maaria Laaksonen

2016 Hanna Buchwald

2022 Sini Järnström

1950 Veli Verkko, sosiologian professori.

1956 Jan-Magnus Jansson, yleisen valtio-opin professori.

1961 Pentti Pöyhönen, kansantaloustieteen professori.

1966 Lauri Aadolf Puntila, poliittisen historian professori.

1971 Kullervo Rainio, sosiaalipsykologian professori.

1976 Keijo Korhonen, poliittisen historian professori.

1981 Olavi Riihinen, sosiaalipolitiikan professori.

1986 Erkki Koskela, kansantaloustieteen, erityisesti finanssiopin, professori.

1990 Yrjö Vartia, kansantaloustieteen, erityisesti ekonometrian, professori.

1995 Pertti Tiihonen, joukkoviestinnän professori.

2000 Seppo Hentilä, poliittisen historian professori.

2006 Mirja Satka, sosiaalityön professori.

2011 Heikki Patomäki, maailmanpolitiikan professori.

2016 Sakari Saaritsa, sosiaalihistorian dosentti.

2022 Mervi Pantti, viestinnän professori. 

1950 Göran E. von Bonsdorff

1956 Armas V. Nieminen

1961 Pertti A. Pesonen

1966 E. Olavi Riihinen

1971 Valma Oili Marjatta Marin

1976 Asko J. Puumalainen

1981 Seppo M. S. Honkapohja

1986 Markku A. J. Rahiala

1990 Markku J. Kivinen

1995 Mika Widgrén

2000 Hannu Vartiainen

2006 Timo Vesala

2011 Inari Sakki

2016 Jyri Liukko

2022 Hannu Lahtinen

1950 - tässä promootiossa ei promovoitu kuin yksi valtiotieteen tohtori.

1956 Erik A. Allardt

1961 Kalevi T. M. Heinilä

1966 Olavi A. Borg

1971 R. Erkki O. Pihkala

1976 Juhani Laurinkari

1981 Jorma J. Miettinen

1986 Riitta Inkeri Jallinoja

1990 Eino J. E. Ketola

1995 Lennard Sillanpää

2000 Pekka Aula

2006 Susanna Fellman

2011 Hanna Wass

2016 Maija Jäppinen

2022 Haoxuan Sa

1950 Jussi Teljo, yleisen valtio-opin professori.

1956 Heikki Waris, sosiaalipolitiikan professori.

1961 Jan-Magnus Jansson, yleisen valtio-opin professori.

1966 Erik Allardt, sosiologian professori.

1971 Paavo Seppänen, sosiologian professori.

1976 Pertti Pesonen, yleisen valtio-opin professori.

1981 Ahti Molander, kansantaloustieteen, erityisesti ekonometrian, professori.

1986 Jouko Paunio, kansantaloustieteen professori.

1990 Elina Haavio-Mannila, sosiologian vs. professori.

1995 Seppo Honkapohja, kansantaloustieteen professori.

2000 Seppo Honkapohja, kansantaloustieteen professori

2006 Vesa Kanniainen, kansantaloustieteen professori

2011 Anna-Maija Pirttilä-Backman, sosiaalipsykologian professori.

2016 Ullamaija Seppälä, varadekaani, yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori.

2022 Hanna Wass, varadekaani, yleisen valtio-opin yliopistonlehtori.

1950 prof. Matti Leppo

1956 prof. L. A. Puntila

1961 prof. Jaakko Hintikka

1966 prof. Jouko Paunio

1971 apulaisprof. Elina Haavio-Mannila

1976 prof. Göran von Bonsdorff

1981 vt. prof. Martti Noponen

1986 prof. Hannu Niemi

1990 VTT Martti Turtola

1995 dos. Martti Häikiö

2000 prof. Leif Åberg

2006 prof. Riitta Jallinoja

2011 prof. Anne Haila

2016 prof. Sarah Green

2022 prof. Åsa von Schoultz

1950 tri. L. A. Puntila

1956 dos. Tuure Junnila

1961 tri. Jaakko Nousiainen

1966 tri. Kullervo Killinen

1971 vt. prof. Martti Noponen

1976 dos. Risto Seppälä

1981 dos. Martti Häikiö

1986 dos. Klaus Helkama

1990 dos. Riitta Jallinoja

1995 dos. Leif Åberg

2000 dos. Kaisa Kauppinen

2006 prof. Tuomas Forsberg

2011 yliopistonlehtori Ullamaija Seppälä

2016 dos. Nelli Hankonen

2022 apulaisprof. Maija Jäppinen

1950 Veikko H. Sjöblom

1956 Eero M. Häkli

1961 Risto S. Varjonen

1966 Mauri K. Elovainio

1971 Osmo J. Tuomala

1976 Tuula Maj-Lis Linnainmaa

1981 Timo T. Salo

1986 Raimo K. Oksa

1990 Arja Kosonen

1995 Sari Lehtiranta

2000 Janne Hirsto

2006 Arto Aniluoto

2011 Vilja Rydman

2016 Jussi Nuortimo

2022 Juuli Hilska, Laura Luoto & Rosa Salmivuori

1950 Leea Vannas

1956 Eva-Maija Kaila

1961 Sinikka Puntila

1966 Marja Anneli af Heurlin

1971 Eva von Bonsdorff

1976 Päivi Pesonen

1981 Pauline von Bonsdorff

1986 Marina Ekholm

1990 Maaria Helkama

1995 Laura Helkama

2000 Aino Honkapohja

2006 Laura Nordenstreng

2011 Paula Vartia

2016 Tuomas Lento-Hukkinen

2022 Maunu Aunesluoma

1950 F. E. Sillanpää - Maa ja ihminen ja yhteiskunta

1956 Lauri Viljanen - Laakerijuhla

1961 Aila Meriluoto - Homo Regens

1966 Lauri Nummi - Arpakuviot

1971 P. Mustapää - Corona Triumphalis

1976 Viljo Kajava - Vaeltajat

1981 Pentti Nieminen - Matkalla

1986 - Ei runoa.

1990 Arvo Salo - Euroopan viisas vuosi

1995 Jyrki Kiiskinen - Juhlaruno

2000 Kristina Carlson - St. Quentinin tie ja kolme välinäytöstä.

2006 Peter Mickwitz - Räkna rösternä. 

2011 Olli Sinivaara - Purkautuva satama.

2016 Ei varsinaista promootiorunoa, tunnustuksettomassa tilaisuudessa esitettiin Edith Södergranin runo Olemisen riemu ja yökulkueessa kuultiin Maarit Olkkolan uudelleensanoitus Promootiokaverit, joka pohjautuu Paula Vesalan kappaleeseen Kesäkaverit.

2022 - Ei runoa.

1950 Jean Sibelius - Vapautettu kuningatar, san. Paavo Cajander. Esitettiin vuoteen 1986 asti valtiotieteellisen promootiokantaattina.

1990 Ari Vakkilainen - Corona Triumphalis, san. P. Mustapään v. 1971 promootioruno. 

1995 Jouni Kaipainen - Matkalla, san. Pertti Niemisen promootioruno Matkalla v. 1981 promootiosta.

2000 Jukka Linkola - In Stadio Laboris, san. Lauri Otonkoski.

2006 Mikko Nisula - Myrsky, mukailtu Eino Leinon runosta.

2011 Verneri Pohjola - HUMN.

2016 Jean Sibelius - Vapautettu kuningatar, san. Paavo Cajander.

2022 - Ei kantaattia.

1950 Tampereen piispa Eelis Gulin

1956 Kuopion piispa Eino Sormunen

1961 Kenttäpiispa Toivo Laitinen

1966 kirkkohistorian professori Mikko Juva

1971 nykyaikaisen kirkkohistorian ja kirkkososiologian professori Paavo Kortekangas

1976 dos. Voitto Huotari

1981 pastori Jaakko Palomurto

1986 Porvoon piispa Erik Vikström

1990 Helsingin piispa Samuel Lehtonen

1995 kirkkososiologian professori Jouko Sihvo.

2000 Kuopion piispa Wille Riekkinen

2006 Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa

2011 Helsingin piispa Irja Askola

2016 Kallion seurakunnan kirkkoherra, asessori Teemu Laajasalo

2022 Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina

 

1949

Karl Robert Brotherus, valtio-opin professori ja yliopiston rehtori. Tiedekunnan istunto myönsi kunniatohtorin arvon ilman seremonioita, Brotherus kuoli pari kuukautta myöhemmin.

 

1950

Juho Kusti Paasikivi, Suomen Tasavallan presidentti.

 

1955

Hugo Edvard Pipping, kansantaloustieteen professori ja tiedekunnan ensimmäinen dekaani. Tiedekunnan juhlaistunto tiedekunnan 10-vuotisjuhlien kunniaksi.

 

1956 

Eino Jutikkala, Suomen ja Pohjoismaiden historian professori, HY.

Risto Ryti, presidentti.

Eino Kaila, professori.

Rickard Sandler, Ruotsin ulkoministeri emeritus, maaherra.

John Vuorinen, professori, Columbian yliopisto, New York, Yhdysvallat.

 

1961

Georg Gripenberg, suurlähettiläs.

Eino H. Laurila, FM, osastonjohtaja.

Torgny Segerstedt, professori, rehtori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi.

 

1966

Paavo Mustala, sosiaalineuvos.

Jan Tinbergen, professori, Alankomaat.

Georg Henrik von Wright, akateemikko.

 

1971

Gunnar Myrdal, professori, Ruotsi.

Carl Harald Cramer, professori, Ruotsi.

Stein Rokkan, professori, Norja.

Max Jakobsson, suurlähettiläs.

Mauno Heikki Rauramo, hallintojohtaja.

Leonid Vitaljevitsh Kantorovitsh, professori, Neuvostoliitto.

Heikki Waris, professori.

 

1976

James William Fulbright, senaattori emeritus, Yhdysvallat.

Inkeri Anttila, professori.

Kenneth J. Arrow, professori, Yhdysvallat.

Wolf. H. Halsti, eversti evp.

Sven Lindman, professori

Ernst Söderlund, professori, Tukholman yliopisto, Ruotsi.

 

1981

Alva Myrdal

Edmond Malinvaud

Lolo Krusius-Ahrenberg, professori.

Lauri Aadolf Puntila, professori.

Arvo Soininen, professori.

Kai Warras, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri.

 

1986

Mauno Koivisto, Suomen Tasavallan presidentti.

David Cox, professori, Lontoo, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

S. N. Eisenstadt, professori, Jerusalem, Israel.

Rom Harré, professori, Oxfordin yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Kurt Jansson, YK:n apulaispääsihteeri.

Georg F. Kennan, professori, Yhdysvallat.

György Rànki, professori, Unkari.

Magdalena Sokolowska, professori, Puola.

James Tobin, professori, Yhdysvallat.

 

1990

Jean-Baptiste Duroselle, professori, Pariisin I yliopisto, Ranska.

Robert M. Solow, professori, Yhdysvallat. Vuoden 1987 taloustieteen Nobel-palkinto.

Wlodzimierz Wesolowski, sosiologi, Puola.

Tatjana Zaslavskaja, Neuvostoliitto.

Rozanne Ridgeway, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs.

Pehr Gyllenhammar, Volvo-konsernin johtaja.

Veijo Meri, kirjailija.

Ensio Siilasvuo, kenraaliluutnantti.

 

1995

Robert Audi, professori, Nebraska, Yhdysvallat.

Aatos Juho Michel Erkko, Sanoma Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Vladimir Alexandrovitsh Jadov, Venäjän tiedeakatemian sosiologisen instituutin johtaja, Venäjä.

Rita Liljeström, professori, Göteborg, Ruotsi.

Assar Lindbeck, professori, Tukholma, Ruotsi.

James Thomas Lull, professori, San Josén yliopisto, Yhdysvallat.

Jorma Jaakko Ollila, Nokian varatoimitusjohtaja.

Antoni Rajkiewicz, Puolan tiedeakatemian jäsen, Puola.

Ene-Margit Tiit, Tarton yliopisto, Viro. 

 

2000

Galina M. Andrejeva

Brenda Dervin

Jaakko Iloniemi

Vytautas Landsbergis

Marja-Liisa Swantz

Martin Krister Wahlbäck

 

2006

Martti Ahtisaari, presidentti.

Willem Doise

Boris M. Firsov

Harri Holkeri

Aulikki Kananoja

Mervyn King

Olle Krantz

Marju Lauristin

Carole Pateman

Timo Relander

Nicholas Rescher

Dame Marilyn Strathern

 

2011

Heli Jeskanen-Sundström

Antti Karppinen

Paavo Lipponen

Hilkka Pietilä

Vappu Taipale

Thandika Mkandawire

Shalom Schwartz

Hans-Werner Sinn

Dora María Téllez

Göran Therborn

B. Vivekandan

Kari Waerness

 

2016

Ljudmila Aleksejeva

Mahzarin Banaji

Kenneth Binmore

Kalle Könkkölä

Douglas Maynard

Evert Vedung

 

2022

Jane Humphries, professori emerita, All Souls College, Oxfordin yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Nobuhiro Kiyotaki, professori, Princeton, Yhdysvallat.

Erkki Liikanen, VTM, Suomen Pankin pääjohtaja emeritus ja EU-komissaari emeritus.

Ann Pettifor, taloustieteilijä.

Laurent Thévenot, professori, L'école des hautes études en sciences sociales, Pariisi, Ranska.
 

 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootiot kautta aikojen

1934 Georg von Wendt, kotieläinopin professori, tiedekunnan juhlaistunto.

1955 Erkki Kivinen, maanviljelyskemian ja -fysiikan professori, tiedekunnan juhlaistunto

1956 Erkki Kivinen, maanviljelyskemian ja -fysiikan professori, tiedekunnan juhlaistunto.

1958 Lauri Ilmari Paloheimo, kotieläintieteen professori.

1977 Aarne Nyyssönen, metsänarvioimistieteen professori, tiedekunnan juhlaistunto.

1984 Leo Olavi Heikurainen, suometsätieteen professori.

1990 Päiviö Riihinen, kansantaloudellisen metsäekonomian professori.

1996 Peter M. A. Tigerstedt, kasvinjalostustieteen professori.

2002 Antti Ahlström, ravitsemustieteen professori.

2008 Eero Puolanne, lihateknologian professori.

2014 Hannu Salovaara, viljateknologian professori.

2022 Juha Helenius, agroekologian professori. 

 

1934 Erik Lönnroth

1958 Eino Oinonen

1984 Markku T. Simula

1990 Anna-Kristina Lindström

1996 Lauri Valsta

2002 Kaisa Immonen

2008 Yeshitila Degefu

2014 Saila Varis 

2022 Jonna Teikari

 

1934 Toivo Hintikka

1958 Jaakko Mukula

1984 Jouko J. Setälä

1990 Seppo Vehkamäki

1996 Jari Valkonen

2002 Asko Simojoki

2008 Miina Rautiainen

2014 Ndegwa Henry Maina

2022 Vesa-Pekka Parkatti

1958 Esko Kangas, maatalous- ja metsäeläintieteen professori.

1984 Päiviö Riihinen, kansantaloudellisen metsäekonomian professori.

1990 Seppo Niemelä, vt. professori, mikrobiologia.

1996 Simo Poso, metsänarvioimistieteen professori.

2002 Eero Puolanne, lihateknologian professori

2008 Minna Pirhonen, maataloustieteen yliopistonlehtori.

2014 Heljä-Sisko Helmisaari, metsämaatieteen professori.

2022 Kaarina Sivonen, mikrobiologian professori

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta aloitti maisterien promovoimisen vuonna 1984, jolloin tuli 50-vuotta täyteen vuoden 1934 tiedekunnan juhlaistunnosta. Vuonna 1990 promovoitiin vain tohtoreita. 

1984 Antti S. Pajunen

1996 Kirsti Stylman-Anttila

2002 Peter Tietz

2008 Anu Karhu

2014 Marjukka Lamminen

2022 Juho Niskala

 

Ensimmäinen maatalous-metsätieteellisen maisteripromootio pidettiin vuonna 1984 ja vuonna 1990 promovoitiin vain tohtoreita.

1984 Anna-Liisa Rauma

1996 Jyripekka Hiltunen

2002 Laura Suopas

2008 Marjukka Manninen 

2014 Silja Nousiainen

2022 Tiina Heikkinen

Ensimmäinen maatalous-metsätieteellisen maisteripromootio pidettiin 1984 ja vielä vuoden 1990 promootiossa promovoitiin vain tohtoreita.

1984 puutarhatieteen professori Erkki Kaukovirta.

1996 kodin teknologian vt. professori Marja Aulanko

2002 puumarkkinatieteen professori Heikki Juslin

2008 elintarviketieteen professori Christel Lamberg-Allardt

2014 kotieläintieteen professori Aila Vanhatalo

2022 geoinformatiikan professori Markus Holopainen

 

1958 prof. Nils Westermarck

1984 prof. Eeva Tapio

1990 prof. Antti Ahlström

1996 prof. Heikki Juslin

2002 prof. Erkki Koskinen

2008 prof. Lauri Valsta

2014 prof. Jari Valkonen

2022 prof. Annikki Mäkelä

1958 tri Lauri Heikinheimo

1984 prof. Rihko Haarlaa

1990 prof. Antti Jaakkola

1996 dos. Aino-Maija Evers

2002 dos. Liisa Pietola

2008 prof. Helinä Hartikainen

2014 akatemiatutkija Miina Rautiainen

2022 prof. Kirsi Mikkonen & yliopistonlehtori Hanna Koivula

Ensimmäinen maisteripromootio pidettiin Maatalous-Metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1984 ja vielä vuoden 1990 promootiossa promovoitiin vain tohtoreita.

 

1984 Antti Pekka Juhani Pätilä

1996 Peppi Laine

2002 Liisa Hemminki

2008 Maija Kallio

2014 Saara Pietilä

2022 Tiiti Kämäri

 

Ennen maisterien promovoinnin aloittamista tiedekunnassa metsänhoitajat valitsivat professorin tyttären sormusneidoksi jakamaan metsämaisterin, eli forstin, sormukset valmistuneille metsätieteen maistereille. Vuodesta 1984 alkaen sormusneidon sijaan tuli Filosofisen tiedekunnan ja Valtiotieteellisen tiedekunnan esikuvan mukainen yleinen seppeleensitoja johtamaan laakeriseppeleiden sitomista maisteripromovendeille. Vuonna 1990 promovoitiin vain tohtoreita, joten yleistä seppeleensitojaa ei silloin valittu.

Metsätieteen sormusneidot:

1951 Maija Saari, myöh. Kesä. 

1958 Railikki Kangas

1967 Mirja-Liisa Yli-Vakkuri

Tiedekunnan yleiset seppeleensitojat:

1984 Outi Ahlström

1996 Janina von Weissenberg

2002 Nella Mikkonen

2008 Marja Koskela

2014 Satu Heinonen

2022 Moira Mittler

1934 promoottori Georg von Wendt - Är ej den Alma Mater...

1958 Toivo Lyy - Sydämissä hartaus, kiitos...

1984 professori Anna-Liisa Varis - Päivän kaari. joka oli myös kantaattitekstinä.

1990 - 

1996 prof. Variksen Päivän kaaren osia uudelleenesitetty.

2002 - 

2008 prof. Variksen Päivän kaaren osia uudelleenesitetty. 

2014 -

2022 - Yökulkueessa Idän proffa (Samuli Juntila) esitti Esimiehen (Mikko Vastaranta) runon Ihminen ja kone.

1934 Georg von Wendt - Metsälammen rannalla. Promoottorin itsensä säveltämä ja sanoittama teos tiedekunnan juhlaistuntoon.

1984 Harri Wessman - Päivän kaari. San. Anna-Liisa Varis.

 

1958 Kuopion piispa Eino Sormunen

1984 Arkkipiispa Mikko Juva

1990 Vanhan Testamentin eksegetiikan professori Timo Veijola

1996 Arkkipiispa emeritus Mikko Juva

2002 Helsingin tuomiorovasti Mikko Heikka

2008 Helsingin tuomiorovasti Matti Poutiainen

2014 Helsingin emerituspiispa Eero Huovinen

2022 Helsingin piispa Teemu Laajasalo

 

31.5.1934 

Arthur Rindell, maanviljelystaloudellisen osaston ensimmäinen dekaani.

Aimo Kaarlo Cajander, metsätieteilijä, Metsähallituksen ylijohtaja.

20.1.1955

Artturi Ilmari Virtanen, maatalouskemisti, AIV-rehun keksijä, kemian nobelisti 1945.

18.4.1956

Carl Gustav Tigerstedt, Mustila Arboretumin johtaja.

29.5.1958

Karl Abetz, Freiburg, Saksa.

Ilmari Auer, maanviljelysneuvos, maatalousministeri.

Hans Laurits Jensen, Tanska.

Karl Ivar Johansson, Ultuna, Ruotsi.

Heikki Arvid Järnefelt

Ivar Jorstad, Oslo, Norja.

Jaakko Keränen

Ella Augusta Vilhelmina Kitunen

Mauno Johannes Kotilainen

Uuno Wilhelm Lehtinen

Jarl Gustav Viking Lindfors

Wlhelm Jan Pette, Ede, Alankomaat.

Hardy L. Shirley, Syracuse, Yhdysvallat.

Karl Torsten Streyffert, Uumaja, Ruotsi.

Akseli Niilo Vappula

3.11.1977

Urho Kaleva Kekkonen, Suomen Tasavallan presidentti.

Knut Breirem, professori, Norja.

Risto Eklund, varatoimitusjohtaja

Niels K. Hermansen, professori, Tanska.

Martti Hovi, vuorineuvos.

Ilmar Jürisson, ylijohtaja, Neuvostoliitto.

Wilhelm Rodhe, professori, Ruotsi.

Carl Olof Tamm, professori, Ruotsi.

Erik Tuomas-Kettunen, vuorineuvos.

Klaus Waris, kansleri.

1.6.1984

Ilmar J. Aamisepp, Viron maanviljelyksen ja maanparannuksen instituutin johtaja, Viro, Neuvostoliitto.

John Alan Gulland, FAO:n merellisten resurssien osaston päällikkö, Yhdistynyt kuningaskunta.

Yrjö Johannes Hassi, MTK:n metsäpoliittisen osaston päällikkö.

Karl Gustav Lennart Hjelm, Ruotsin maatalousyliopiston rehtori, Ultuna, Ruotsi.

Björn Isak Isaksson, kliinisen ravinto-opin professori, Göteborgin yliopisto, Ruotsi.

Niilo Olavi Jaakkola, vuorineuvos, agronomi, Perusyhtymä Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

Sirkka Eeva Alexandra Kouki. ammattikasvatusneuvos.

Rakel Kurkela, os. Porvari, elintarviketeknologian apulaisprofessori, HY.

Horst Kurth, dosentti, Tharandtin metsäakatemia, Dresdenin teknillinen yliopisto, Saksan Demokraattinen Tasavalta.

Jaakko Olavi Köylijärvi, MTTK:n Lounais-Suomen koeaseman johtaja, agronomi.

Martti Antero Markkula, tuhohyönteisten torjunnan professori, HY.

Kaarlo Sakari Mattila, talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, Helsingin Kauppakorkeakoulu.

Ernst Philip Palmén, eläintieteen professori, kansleri emeritus, HY.

Rose Marie Valders Pangborn, elintarviketieteen professori, Kalifornian osavaltion yliopisto, Davis, Kalifornia, Yhdysvallat.

Helmut Schmidt-Vogt, metsätaloustieteen professori, Georg-Augustin yliopisto, Freiburg, Saksan Liittotasavalta.

Lars Ketil Strand, Norjan maatalouskorkeakoulun rehtori, Norja.

Niilo Nikolai Söyrinki, Oulun yliopiston rehtori.

Adolf Oskar Emil Hans-Heinrich Tolle, elintarvikehygienian professori, Christian-Albrechtin yliopisto, Kiel, Saksan Liittotasavalta.

26.4.1990

Nina Barylko-Pikielna, professori, Puolan kansallinen ruoka- ja ravitsemusinstituutti, Varsova, Puola.

Thomas J. Corcoran, metsäresurssien professori, Mainen yliopisto, Orono, Maine, Yhdysvallat.

Heikki Haavisto, MTK:n johtokunnan puheenjohtaja.

Laura Jane Harper, professori, Virginian Polyteknillinen Insituutti ja Osavaltion yliopisto, Blacksburg, Virginia, Yhdysvallat.

Bryan Harrison, virologian professori, Skotlannin satotutkimusinsituutti, Invergowrie, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Gustav von Hertzen, DI, Cultor Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hilmar Holmen, vararehtori, Ruotsin maanviljelysyliopisto, Uumaja, Ruotsi.

Erkki Kivi, Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen johtaja.

Matti Pekkanen, Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton toimitusjohtaja.

Ulf Renborg, maatalouden yritystalouden professori emeritus, Ruotsin maatalousyliopisto, Ultuna, Ruotsi.

Alpo Tapani Sormunen, Kalataloussäätiön tutkimuslaitoksen johtaja ja Kalataloussäätiön toiminnanjohtaja.

17.5.1996

Robert W. Allard, Agronomian ja genetiikan professori emeritus, Kalifornian yliopisto, Davis, Kalifornia, Yhdysvallat.

Nancy A. Barclay, kotitaloustieteen professori, Virginian Polyteknillinen Insituutti ja Osavaltion yliopisto, Virginia, Yhdysvallat.

Ernst Brandl, maitohygienian professori, Wienin eläinlääketieteellinen yliopisto, Wien, Itävalta.

Lauri Kettunen, kansantaloustieteen vt. apulaisprofessori, HY.

Pekka Linko, Teknillisen korkeakoulun biotekniikan professori emeritus, Espoo.

Esko Muhonen, varatuomari, Vapo Oy:n toimitusjohtaja.

Gretel H. Pelto, WHO:n ripuli- ja hengitystiesairauksien vastaisen hankkeen koordinaattori, Geneve, Sveitsi.

Jan Persson, maataloustieteen professori, Ruotsin maatalouskorkeakoulu, Ultuna, Ruotsi.

Toivo Pohja, Hyytiälän tutkimusaseman kyläseppä ja mittalaitteiden suunnittelija ja rakentaja. 

Sanga Sabhasari, metsätieteen professori, Kasetsartin yliopisto, Thaimaa.

Eero Salminen, Karjalan tasavallan Metsäakatemian vararehtori, Petroskoi, Venäjä.

Eero Väänänen, Maa- ja metsätalousministeriön maaseutu- ja luonnonvaraosaston rakennusneuvos.

21.9.1999

Kunniatohtoripromootio tiedekunnan 75-vuotisjuhlien kunniaksi.

Pentti Alanko, MMM, koristekasvien tutkija.

Mårten Carlsson, prof. NOVA:n rehtori, Ruotsi.

Harri Dahlström, MMM, Maa- ja metsätalousministeriön kalatalouden ylitarkastaja.

Ivar Etverk, prof. Viron maatalousyliopisto, Tartto. Viro.

Charles Francis, prof. Nebraskan yliopisto, Yhdysvallat.

Marcus Karel, prof. emeritus, Rutgers-yliopisto, Yhdysvallat.

Martti Vainio, Metsäteollisuus ry:n metsänhoitaja. 

7.6.2002

Antti Aro, Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori.

Ahmed El-Houri Ahmed, metsänhoidon professori, Khartumin yliopisto, Sudan.

Esko Nurmi, professori, ylijohtaja, Valtion eläinlääketieteellinen laitos. 

Christel Palmberg-Lerche, MMM, FAO.

Erkki Pulliainen, eläintieteen professori, OY, kansanedustaja.

Arnold Rüütel, Viron Tasavallan Presidentti, Viro.

Risto Seppälä, Metsäntutkimuslaitoksen professori.

Bernard F. Stanton, professori emeritus, Cornellin yliopisto, New York, Yhdysvallat. 

6.6.2008

Jan Heino, FAO:n pääjohtaja.

Jaana Husu-Kallio, dos., Eviran pääjohtaja.

Ensio Hytönen, toimitusjohtaja, Hankkija-Maatalous Oy.

Eila Kilpiö, professori, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja.

Karl-Gustaf Löfgren, kansantalouden professori, Uumajan yliopisto, Ruotsi.

Tiit Nilson, professori, Tarton Observatorio, Viro.

Patrick Rubaihayo, professori emeritus, Makerere University, Uganda.

James M. Tiedje, maaperätieteen ja mikrobiologian professori, Michiganin Osavaltion yliopisto, Michigan, Yhdysvallat.

Antti Uusi-Rauva, yli-insinööri, Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan isotooppiosaston ja laitekeskuksen johtaja.

Peter Wood, Dr, Principal Research Scientist, Agri Food Canada. Kanada.

6.6.2014

Eva-Mari Aro, molekulaarisen kasvitieteen professori, TY.

Sir David Baulcombe, kasvimolekyylibiologian ja -virologian professori, Cambridgren yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Ilkka Herlin, FT, Elävä Itämeri -säätiön perustaja. 

Fredrick Owino, kansainvälisen metsäpolitiikan professori, Nairobi, Kenia.

Toomas Paalme, professori, Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro.

Simo Palokangas, vuorineuvos, agronomi, HK Ruokatalo Oyj:n toimitusjohtaja. 

Kaisa Poutanen, TkT, akatemiaprofessori, ISY.

Cindy Prescott, professori, Brittiläisen Kolumbian yliopisto, Kanada.
 

17.6.2022 

Dag-Ragnar Blystad, tutkimusprofessori, kasvivirologi, Norja, NBIO.

Ian Givens, ravitsemustieteen professori, Readingin yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Annikka Hurme, Valion toimitusjohtaja.

Janet Jansson, molekyylimikrobiologi, mikrobiekologi, Pacific Northwest National Laboratory, Yhdysvallat.

Robert A. Kozak, prof., metsätieteiden tiedekunnan dekaani, yritysjohtamisen tutkija, University of British Columbia, Kanada.

Daniel Murdiyarso, prof., johtava tutkija. metsämeteorologi, IPB University, Indonesia ja CIFOR.

Karin Schwarz, elintarvikekemian professori, Kielin yliopisto, Saksa.

Jyrki Wallin, MTK:n toiminnanjohtaja.

 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan promootiot kautta aikojen

1962 Pehr Ivar Stenius, patologian professori, kunniatohtoripromootio.

1965 Hakon Westermarck, farmakologian ja toksikologian professori.

1995 Timo Pekkanen, elintarvikehygienian professori. 

2008 Hannu Saloniemi, kotieläinhygienian professori.

2015 Terttu Katila-Yrjänä, tuotantoeläinlääketieteen professori.

2023 Antti Sukura, eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian professori. 

 

1965 Ritva Poukka

1995 Per Axelson

2008 Saara Raulo

2015 Elias Dahlsten

2023 Heidi Tapio

1965 Hans Oksanen

1995 Elias Westermarck

2008 Olli Peltoniemi

2015 Elina Säde

2023 Maria Kaukonen

1965 Osmo Turpeinen, biokemian professori. 

1995 - Ei tiedekunnan kysymystä.

2008 Riitta-Mari Tulamo, eläinlääketieteellisen kirurgian professori.

2015 Hannu Korkeala, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden professori. 

2023 Marja Raekallio, dos. 

1965 Saki Kalervo Paatsama, kirurgian professori.

1995 Lars-Axel Lindberg, eläinlääketieteellisen anatomian ja kehitysbiologian professori.

2008 Timo Soveri, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen professori. 

2015 Olli Peltoniemi, kotieläinten lisääntymistieteen professori. 

2023 Mari Heinonen, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen professori.

1962 tri B. Henriksson. Kunniatohtoripromootio.

1965 Bertil Henriksson, yliassistentti.

1995 Tuula Hollmén, ELL. 

2008 Marja Raekallio, vanhempi yliopistonlehtori.

2015 Anu Näreaho, ELLT, dosentti. 

2023 Anna Mykkänen, apulaisprofessori.

1995 Lars Huldén - Sopimusluonnos, suom. Pentti Saaritsa. Esittivät taiteilijat Aila ja Lars Svedberg, 

2008 ei runoa.

2015 Maria Kareskoski - Promootioruno: Jos lähdet tälle polulle...

2023 Helka Heikkilä & Henna Laurila - Promootioruno

1965 Helsingin piispa Aarre Lauha. 

1995 Helsingin piispa Eero Huovinen.

2008 Helsingin tuomiorovasti Matti Poutiainen

2015 Helsingin piispa emeritus Eero Huovinen

2023 Espoon piispa Kaisamari Hintikka

16.5.1958

Väinö Kankaanpää, kotieläinhygienian dosentti, professori. 

 

8.11.1962

Eino Ensio Huhtala, eläinlääketieteellisen korkeakoulun hallituksen puheenjohtaja.

Gerhard Forssell, professori, rehtori emeritus, Kungliga Veterinärhögskolan, Ruotsi. 

 

24.9.1965

Hans Christian Bendixen, professori, Den Konglig Veterinaer- og Landbohojskole, Tanska.

Otto Walter Ehrström. ELT, Helsingin kaupungin eläinlääkäri emeritus.

Julius Holmberg, Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen johtaja, professori.

Nils Petrus Lagerlöf, Kungliga Veterinärhögskolan, professor emeritus, Ruotsi.

Niilo Pesonen, Lääkintöhallituksen pääjohtaja.

Unto Vartiovaara, Helsingin yliopiston mikrobiologian professori.

Hans Fredrik Wirstad, Norges Veterinärhögskole, Norja.

 

19.5.1995

Reidar Birkeland, eläinlääketieteellisen kirurgian professori, Norjan eläinlääketieteellinen korkeakoulu.

Jan van Logtestijn, elintarvikehygienian professori, Utrechtin yliopisto, Alankomaat. 

Leena Luhtanen, kansanedustaja. 

Hans Merkt, lisääntymisbiologian professori, Hannoverin eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Saksa.

Pirjo Mäkelä, bakteriologian tutkija ja akateemikko. 

Harry Pettersson, eläinlääketieteellisen kirurgian opettaja.

Urho Riihikoski, eläinlääkäri ja tietokirjailija.

Pentti Rokkanen, kirurgian dosentti emeritus.

Eva-Riitta Siitonen, kansanedustaja, Uudenmaan läänin maaherra. 

Olli Sorvettula, kenttäeläinlääkäri, maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäneuvos. 

Preben Willeberg, eläinlääketieteellisen epidemiologian professori, Kuninkaallinen eläinlääketieteellinen ja maataloustieteellinen korkeakoulu, Tanska.

Heikki Haavisto, ulkoministeri emeritus. 

Nils Oker-Blom (postuumisti), arkkiatri, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri. 

 

23.5.2008

William Allen, hevosten lisääntymistieteen professori emeritus, Cambridgen yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeri.

Stig Einarsson, obstetriikan ja gynekologian professori, Kungliga Veterinärhögskolan, Ruotsi.

Karsten Fehlhaber, kotieläinhygienian professori, Leipzigin yliopisto, Saksa.

Peter E. Lord, kliinisen radiologian professori, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto, Ruotsi.

Sune Persson, sisälääketieteen professori, Kungliga Veterinärhögskolan, Ruotsi.

Daniel Smeak, pieneläinkirurgian professori, Ohio State University, Ohio, Yhdysvallat.

Frans Smulders, kotieläinhygienian ja lihateknologian professori, Wienin yliopisto, Itävalta.

Andreas Stolle, kotieläinhygienian professori, Münchenin yliopisto, Saksa.

David Williams, kliinisen eläinlääketieteen professori, Illinoisin yliopisto, Illinois, Yhdysvallat.

 

5.6.2015

Sauli Niinistö, Suomen Tasavallan presidentti, varatuomari.

Matti Aho, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja.

Ian Dohoo, epidemiologian professori emeritus, Atlantic Veterinary College, Prince Edwardin yliopisto, Kanada.

Michel Georges, kotieläingenetiikan professori, Liègen yliopisto, Belgia.

Eeva Kuuskoski, LL, kansanedustaja, ministeri.

Esa Manninen, MMM, Valion neuvontapäällikkö.

Anne Marie de Passillé, tuotantoeläinten käyttäytymistieteen tutkija, Brittiläisen Kolumbian yliopisto, Kanada.

Erkki Pyörälä, ELL, praktiikan opettaja, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, HY.

Charles E. Short, eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professori emeritus, Cornellin yliopisto, Ithaca, New York, Yhdysvallat.

Roger Stephan, elintarviketurvallisuuden professori, Zurichin yliopisto, Sveitsi. 

 

19.5.2023

Wolfgang Baumgärtner, patologian professori, Hannoverin eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Saksa.

Kati Hakkarainen, LKT, professori, Tampereen yliopisto.

Edward J. Hall, pieneläinten sisätautien professori emeritus, Bristolin yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.

Dominiek Maes, sikojen terveyden professori, Ghentin yliopisto, Belgia.

Nigel P. Minton, sovelletun molekyylibiologian professori, Nottinghamin yliopisto, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta.