30 nya hedersdoktorer promoveras under Promotionens jubelår

Promotionens jubelår vid Helsingfors universitet invigs den 20 mars 2023, då också universitetets nya hedersdoktorer offentliggörs. På våren firas den hundrade promotionen vid Filosofiska fakulteten samt promotionerna vid Veterinärmedicinska, Teologiska och Juridiska fakulteterna.

På traditionellt vis promoveras hedersdoktorer i samband med promotionen. Titeln hedersdoktor är universitetets högsta utmärkelse. Vid promotionerna promoveras i år sammanlagt 30 meriterade personer från hela världen.

 

Veterinärmedicinska fakulteten promoverar fem hedersdoktorer 19.5.2023

Professor Wolfgang Baumgärtner, direktör för avdelningen för patologi, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo)

Professor h.c. Kati Hakkarainen, specialistläkare i klinisk mikrobiologi och virologi, före detta utbildningsdirektör vid medicinska och hälsoteknologiska fakulteten, Tammerfors universitet

Professor emeritus Edward J. Hall, professor emeritus of Small Animal Internal Medicine, University of Bristol

Professor Dominiek Maes, professor of Porcine Health Management, Universiteit Gent

Professor Nigel P Minton, professor of Applied Molecular Microbiology, chef för the BBSRC/EPSRC Synthetic Biology Research Centre (SBRC), University of Nottingham.

Filosofiska fakulteten promoverar 11 hedersdoktorer 26.5.2023

Professor Lorenza Mondada, professor i franska och allmän språkvetenskap, Universität Basel

Filosofie magister Jyrki Lappi-Seppälä, lingvisten och litterär översättare

Ph.D. Fabiola Gianotti, generaldirektör för Europeiska organisationen för kärnforskning CERN

Filosofie doktor Madis Noppel, universitetsforskare vid institutionen för fysik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Tartu ÜlikoolProfessor Alan Lyles, College of Public Affairs' School of Health and Human Services och School of Public and International Affairs, University of BaltimoreProfessor Detlef Weigel, direktör vid Max Planck Institute for Biology TübingenKansler emerita Krista Varantola, före detta rektor och kansler vid Tammerfors universitetFilosofie magister Minna Lindgren, journalist och författareFilosofie kandidat Kimmo Pietiläinen, översättare, författare och grundare av förlaget Terra Cognita  Bergsråd Ole Johansson, styrelseordförande för Walter och Andrée de Nottbecks stiftelseVicehäradshövding Sauli Niinistö, Republiken Finlands president

Teologiska fakulteten promoverar åtta hedersdoktorer 9.6.2023

Professor Riho Altnurme, professor i kyrkohistoria, prodekanus för forskning, fakulteten för konst och humaniora, Tartu Ülikool

Filosofie magister, Maria Immonen, chef för avdelningen Tjänst för världen vid Lutherska världsförbundet (LVF)

Professor Mia Lövheim, professor i religionssociologi, Uppsala universitet

Aktivist Greta Thunberg

Biskop emeritus Munib Younan, Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, tidigare chef vid Lutherska världsförbundet (LVF)

Professor Annabel Brett, chef vid Cambridge Centre for Political Thought, University of Cambridge

Professor emeritus Grace Davie, professor i sociologi, University of ExeterProfessor Philip Esler, Portland Chair in New Testament Studies vid University of Gloucestershire

Juridiska fakulteten promoverar sex hedersdoktorer 16.6.2023

Professor Mads Bryde Andersen, professor i privaträtt vid Københavns Universitet

Professor Joxerramon Bengoetxea, professor i jurisprudens, University of the Basque Country (Donostia-SanSebastian), direktör för International Master of Sociology of Law (Oñati, IISL)

Professor Jo Shaw, dekanus vid juridiska fakulteten vid University of Edinburgh

Juris kandidat Reijo Aarnio, äldre rådgivare (Sitra)

Lagman Riitta Leppiniemi, advokat

Minister Lauri Tarasti

 

Mer information:

Promotor vid Veterinärmedicinska fakulteten Antti Sukura, antti.sukura@helsinki.fi, tfn 0294157150, promotionssekreterare Kaisa Tiainen, kaisa.tiainen@helsinki.fi  tfn 0294157041

https://www.helsinki.fi/sv/projekt/veterinarmedicinska-fakultetens-promotion

 

Promotor vid Filosofiska fakulteten Jouni Hirvonen, jouni.hirvonen@helsinki.fi, tfn 0294159139, promotionssekreterare Patrik Nurminen, fil-promootio@helsinki.fi

https://fil-promootio.helsinki.fi/sv/hem/

 

Promotor vid Juridiska fakulteten Marjaana Helminen marjaana.helminen@helsinki.fi, tfn 0294123398, promotionssekreterare Riikka Pasanen oik-promootio@helsinki.fi, tfn 0294123216

https://www.helsinki.fi/sv/projekt/juridiska-fakultetens-promotion

 

Promotor vid Teologiska fakulteten Martti Nissinen, martti.nissinen@helsinki.fi, tfn 0294124012, promotionssekreterare Kaisu Taskila, kaisu.taskila@helsinki.fi, tfn 0294158909

https://www.helsinki.fi/sv/projekt/teologiska-fakultetens-promotion

 

Webbplatsen för Promotionens jubelår

 

Promotioner vid Helsingfors universitet på webbplatsen Helsinki.fi