Teologiska fakultetens promotion

Glada fester är en väsentlig del av det akademiska livet. Den största akademiska festen är promotionen, en tradition som fått sin början redan på medeltiden.  

Helsingfors universitets teologiska fakultets doktorspromotion äger rum fredagen den 9 juni 2023. Det är 44:e gången en solenn promotion ordnas vid fakulteten. Första gången var år 1648. Jag har äran att promovera teologie doktorerna till sin lärda grad och överräcka de insignier som betecknar doktorsgraden till dem och till de utvalda hedersdoktorerna. 

År 2023 är ett Promotionens jubelår för Helsingfors universitet, eftersom Filosofiska fakulteten ordnar sin hundrade promotion. Utöver Teologiska och Filosofiska fakulteten ordnas det promotion också vid Juridiska och Veterinärmedicinska fakulteten. 

År 2023 har det gått hundra år sedan religionsfrihetslagen stiftades i Finland. Inspirerad av detta har Teologiska fakulteten valt ”Frihet” som tema för promotionen. Temat omfattar trosfrihet, mänskliga rättigheter och världsläget, och dessa frågor uttrycks i valet av hedersdoktorer och i de tal som hålls i olika skeden av promotionen. 

Det är en stor glädje att tillsammans få fira de promoverade doktorerna och deras stora prestation! 

Martti Nissinen 

Promotor