Psykoterapeututbildning

Psykoterapeututbildningen är en fortbildning som kan jämföras med påbyggnadsutbildning för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. För att få delta i utbildningen ska den sökande ha arbetserfarenhet inom mentalvården eller motsvarande klientarbete samt lämplig utbildning inom hälso- och socialvården. Efter att ha slutfört utbildningen med godkänt resultat får studenten yrkesbeteckningen psykoterapeut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Clinicum (psykiatri) och Medicum (psykologi) vid Medicinska fakulteten ansvarar tillsammans för psykoterapeututbildningen och anordnar den i samarbete med expertorganisationer utanför universitetet.
Information om utbildningen
Studentantagning