Statistik över studentantagningen

Statistik över dem som sökt och antagits till psykoterapeututbildningen. Se de finskspråkiga webbsidorna för mer detaljerad statistik över sökande.

Sammanlagt 361 personer lämnade in 851 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2023. 269 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 171 nya studenter påbörjade utbildningen.

Sammanlagt 359 personer lämnade in 775 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2022. 233 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 96 nya studenter påbörjade utbildningen.

Sammanlagt 394 personer lämnade in 688 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2021. 334 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 132 nya studenter påbörjade utbildningen.