Statistik över studentantagningen
Statistik över dem som sökt och antagits till psykoterapeututbildningen. Se de finskspråkiga webbsidorna för mer detaljerad statistik över sökande.

Sammanlagt 359 personer lämnade in 775 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2022. 233 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 96 nya studenter påbörjade utbildningen.

Sammanlagt 394 personer lämnade in 688 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2021. 334 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 132 nya studenter påbörjade utbildningen.

    Sammanlagt 327 personer lämnade in 645 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2020. 269 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 103 nya studenter påbörjade utbildningen.

    Sammanlagt 163 personer lämnade in 258 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2019. 139 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 60 nya studenter påbörjade utbildningen.

    Sammanlagt 208 personer lämnade in 313 ansökningar till psykoterapeututbildningen under studentantagningen våren 2018. 181 sökande var ansökningsbehöriga. Sammanlagt 62 nya studenter påbörjade utbildningen.