Frågor och svar

Du får lättast svar på frågor om psykoterapeututbildningen genom att kontakta oss på meilahti-specialist@helsinki.fi.
Skriv psykoterapeututbildning i ämnesfältet för att påskynda behandlingen av ditt e-postmeddelande.

Gå till de finskspråkiga webbsidorna för att läsa de vanligaste frågorna och svaren.