Studentantagning för integrativ utbildning av utbildningspsykoterapeuter

En person som uppfyller de kriterier för ansökningsbehörighet som fastställts av Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet kan antas till den integrativa utbildningen av utbildningspsykoterapeuter. Ansökningsbehörigheten grundar sig på lämplig grundutbildning och tillräcklig arbetserfarenhet.

Antagningen till den integrativa utbildningen av utbildningspsykoterapeuter sker på basis av de poäng som den sökande fått för sina ansökningshandlingar samt utifrån lämplighetsbedömningens resultat.

Ansökningstiden pågår 1.2–28.2.2022. Gå till de finskspråkiga webbsidorna för mer information om studentantagningen.