Pågående utbildningsprogram

De utbildningsprogram som pågår vid Helsingfors universitet anges nedan. Mer information om utbildningsprogrammen ges av psykoterapeututbildningens utbildningsplanerare eller av den samarbetsorganisation som uppgetts i samband med utbildningsprogrammet.

Psykoterapeututbildningens utbildningsprogram ordnas i samarbete med expertorganisationer eller grupper av utbildningspsykoterapeuter. De som utexamineras från utbildningsprogrammen får rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Integrativ referensram

i samarbete med utbildningspsykoterapeuter inom integrativ psykoterapi

Kognitiv referensram

i samarbete med Föreningen för Kognitiv Psykoterapi i Finland rf och Luote Oy

i samarbete med utbildningspsykoterapeuter inom kognitiv psykoterapi

Kognitiv-analytisk referensram

i samarbete med Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry

Kognitiv-integrativ referensram

i samarbete med Varhaiskuntoutuksen tukisäätiö, Institute for Cognitive Therapies FINLAND (Integrum-instituutti) 

Psykoanalytisk referensram

i samarbete med  Therapeia-säätiö

Psykodynamisk referensram

i samarbete med Nuorisopsykoterapia-säätiö

Psykoterapeututbildning inom tidig samverkan

i samarbete med Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy

Helsingfors universitet skaffar utbildningsprogrammen genom anbudsförfarande när de genomförs i samarbete med externa utbildningsorganisationer. Universitetet kan också tillhandahålla egna utbildningsprogram. De utbildningsorganisationer som är intresserade av ett samarbete kan få mer information om kommande anbudsförfaranden av psykoterapeututbildningens utbildningsplanerare.

Information om kommande utbildningsprogram publiceras på psykoterapeututbildningens webbsidor senast hösten före antagningen. De nya utbildningsprogrammen inleds årligen i augusti–september. Ett utbildningsprogram som är öppet för ansökan genomförs om antalet ansökningsbehöriga sökande som kan antas till utbildningsprogrammet är minst lika stort som den minsta gruppstorleken för utbildningsprogrammet och om alla dessa sökande tar emot sin studieplats.