Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning

Medicinska fakulteten erbjuder specialistläkarutbildning, specialisttandläkarutbildning, psykoterapeututbildning, specialistpsykologutbildning, särskild allmänläkarutbildning samt tilläggsutbildning för specialistläkare.
Inriktningar för yrkesinriktad påbyggnadsutbildning
Instruktioner

Instruktioner för studerande innehåller information om yrkesinriktad påbyggnadsutbildning (t.ex. studiehandböcker, blanketter, kontaktuppgifter till utbildningarnas ansvarspersoner)