Utbildning av utbildningspsykoterapeuter

Helsingfors universitet följer det nationella psykoterapeututbildningskonsortiets rekommendation om anordnande av utbildning av utbildningspsykoterapeuter (tidigare utbildning på krävande specialnivå, VET).

Enligt det nationella psykoterapeututbildningskonsortiets rekommendation (på finska) kan utbildarutbildningen ordnas

  1. av universitetet
  2. av universitetet i samarbete med en annan utbildningsorganisation eller
  3. av en annan utbildningsorganisation i samarbete med universitetet, i enlighet med en undervisningsplan som på förhand har godkänts av universitetet.

Expertorganisationer kan kontakta psykoterapeututbildningen vid Helsingfors universitet, om de är intresserade av att ordna en utbildarutbildning (kontakt i första hand per e-post: meilahti-specialist@helsinki.fi). Förfaranden och samarbetssätt för att ordna utbildarutbildningen slås fast i samråd med expertorganisationerna. Utvärderingen av utbildarutbildningen är avgiftsbelagd.

Utvärderingen och uppföljningen av en utbildarutbildning som ordnas av en utbildningsorganisation (punkt 3 i rekommendationen (på finska)) sker i samarbete med Helsingfors universitet. Utvärderingen innehåller en inledande bedömning och uppföljningar med ett års mellanrum: en halvtidsbedömning ett år efter att utbildningsprogrammet har inletts och en slutbedömning när utbildningsprogrammet avslutas. Vid bedömningarna beaktas det faktiska genomförandet av utbildningsprogrammet i förhållande till undervisningsplanen (närundervisningens innehåll och utbildare) samt studenternas studieprestationer.

Utbildningsanordnaren bör samla in respons om utbildningen av studenterna. Responsen behandlas vid halvtids- och slutbedömningen. När utbildningens kvalitet förutsätter det ska anordnaren vara beredd att utveckla utbildningens innehåll utgående från responsen eller till exempel aktuella forskningsrön. Om innehållet i ett utbildningsprogram ändras väsentligt, ska Helsingfors universitet meddelas om saken.

Anordnaren bör avtala om utvärderingens tidsschema när utbildningen inleds och när det finns kännedom om tidsschemat. Samtidigt avtalas också om att lämna de uppgifter som behövs vid bedömningen (t.ex. respons) till Helsingfors universitet.

Utvärderingen av utbildarutbildningen kostar 1 800 euro. Anordnaren förbinder sig att betala nämnda avgift till Helsingfors universitet i samband med beställningen av utvärderingen. Halvtids- och slutbedömningen kostar 500 euro vardera. Om bedömningsresultatet av grundad anledning är underkänt, kostar en tilläggsbedömning 500 euro.

Pågående utbildningar av utbildningspsykoterapeuter som utvärderas av Helsingfors universitet (bara på finska):

  • Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus helmikuu 2022 - kevät 2024 (5 lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Nuorisopsykoterapia-säätiö.
  • Psykoanalyytikko-kouluttajapsykoterapeuttikoulutus psykoterapeuteille syksy 2021 - kevät 2025 (8 lukukautta, 4 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Therapeia-säätiö.
  • Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus kevät 2022 - kevät 2024 (5 lukukautta, noin 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy.
  • Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syksy 2022 - kevät 2024 (4 lukukautta, 2 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Helsingin yliopiston yhdessä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa. Koulutuksen esittely erikseen alla. Koulutuksen 2022-2024 opetussuunnitelma.
  • Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus lokakuu 2023 - maaliskuu 2026 (5  lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy ja Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry

Följande utbildarutbildningar som utvärderas av Helsingfors universitet är planlagda att börja 2023 (bara på finska):

  • Psykoanalyyttinen lastenpsykoterapian kouluttajakoulutus syksy 2024 - syksy 2026 (5 lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Therapeia-säätiö.

När utbildningen har avslutats och studenterna har slutfört den med godkänt resultat, får studenterna ett intyg av Helsingfors universitet av vilket framgår att de har genomgått en utbildning som är godkänd av Helsingfors universitet. Intyget utfärdas efter slutbedömningen, där universitetet i samråd med anordnaren har konstaterat att utbildningen har genomförts med godkänt resultat och att utbildningen är slutförd.