Språk

Språkforskning inkluderar asiatiska språk, afrikanska och Mellanöstern språk, allmän språkvetenskap, baltisk filologi, engelsk filologi, franska språket och franskspråkig kultur, germansk filologi, grekiska språket och litteraturen, italiensk filologi, latin och romersk filologi, portugisisk filologi, ryska språket och litteraturen, slavisk filologi, spansk filologi och översättningsvetenskap.