Samarbete

Fakultetens utexaminerade alumner har en nyckelposition i partnerverksamheten både personligen och som representanter för sin organisation.

Undervisningen vid Humanistiska fakulteten baserar sig på vetenskaplig forskning. Årligen sprids den kunskap som hundratals kandidater, magistrar och doktorer har förvärvat till samhällets olika sektorer där de utexaminerade arbetar som experter, beslutsfattare, lärare, utvecklare och forskare. Både i Finland och i olika internationella uppdrag behövs det personer som har en gedigen humanistisk utbildning.

Forskningen vid Humanistiska fakulteten är väl ansedd internationellt. Fakulteten placerar sig i den absoluta toppen bland de humanistiska fakulteterna i världen. Årligen besöker en internationell grupp av toppforskare, SAB (Scientific Advisory Board), Helsingfors och bidrar med nya synvinklar från olika håll i världen till den inhemska humanistiska forskningen. Samtidigt ger gruppen värdefull respons som visar hur utomstående iakttagare ser på vår forskning.

Fakulteten är en attraktiv samhällsaktör med vilken man kan samarbeta så att det gagnar alla parter. Fakultetens dörr står alltid öppen för fakultetens tidigare studerande. Med siktet ställt långt in i framtiden värnar Humanistiska fakulteten om traditioner och deltar i byggandet av det moderna samhället.