Afrikas och Mellanösterns språk

Helsingfors universitets Afrikastudier fokuserar på afrikanska kulturer och samhällen. Genom snabbväxande ekonomier, befolkningstillväxten och migrationen samt den blomstrande underhållningsindustrin är Afrika idag i stor utsträckning en del av Europas vardag. Vi undersöker bland annat ett brett spektrum av frågor som rör identitet, utbildning, hållbar utveckling och det civila samhället, särskilt ur perspektivet språk och språkanvändning. Genom vår forskning strävar vi efter att bättre förstå dynamiken i afrikanska samhällen och språkens roll i den föränderliga värld vi lever i.

Fokusområden i forskningen utgör bland annat:

 • språkkontakt i en social kontext
  • flerspråkighet, medborgerligt deltagande och hållbar utveckling
  • forskning om social, individuell och småskalig flerspråkighet i stads- och landsbygdssammanhang samt i den afrikanska diasporan
  • språkundervisning och inlärning (inkl. språkundervisning vid universitet och högskolor, hemspråksundervisning och flerspråkig språkinlärning och skrivfärdighet)
  • flerspråkigt tillägnande och socialisation
 • beskrivning av tidigare icke-beskrivna (eller tidigare endast fragmentariskt beskrivna) språk (bantuspråk, atlantiska språk, mandespråk och nilo-sahariska språk)
  • grammatiska beskrivningar av: Mara-språken (i västra Tanzania), isindebele, nzadi, totela, uduk, mano, somali
  • klassificering av substantiv i atlantiska språk
  • tempus, aspekt, modus och modalitet i bantuspråk
  • tonsystem och annan typ av prosodi i Öst- och Sydbantu
  • syntax och pragmatik inom mandespråken
 • Afrikansk antropologisk lingvistik
  • Religion och religiöst språkbruk
 • afrikanska språkkorpusar

Vi är aktiva i forskningsnätverket HALS (Helsinki Area and Language Studies).

Forskare inom Afrikastudier är även aktiva som redaktörer för följande akademiska publikationer:

Show more info
Projekt
Publikationer