Vetenskapsområden

Till humanistiska fakulteten hör tiotals olika vetenskapsområden som har indelats i avdelningar. Inom ett brett spektrum av forskningsområden länkas det förflutna, nutiden, språk och kulturer samman till en mångvetenskaplig helhet som producerar forskning av hög kvalitet som gagnar forskarsamhället och det omgivande samhället.