Fakulteten

Kvalitet, synbarhet och samarbete: dessa teman återkommer på flera plan i fakultetens verksamhet. Fakulteten hör till de främsta inom sitt område, men vi inser att vi borde kunna bättre utnyttja vår position när det gäller rekrytering. Målsättningen är att vi ska kunna locka till oss de bästa studenterna och mest meriterade forskarna till högtstående forsknings- och studiemiljöer.
Humanistiska fakulteten
  • producerar nationellt sett betydande och internationellt sett högtstående forskning rörande språk, konst, kulturer, historia, filosofi samt könsmässigt och arealt inriktade teman
  • ger på forskning baserad högtstående undervisning för studerande på grundnivå och postgradual nivå
  • erbjuder tillgång till biämnesstudier för studerande från andra fakulteter
  • utbildar kompetenta vetenskapsidkare med förmåga till ett vidsynt och kritiskt tänkande, kunniga lärare för skolor och akademiska institutioner, samt andra sakkunniga för uppdrag inom bibliotek, media, konst- och kulturinstitutioner, nationella och internationella sammanslutningar samt företag
  • uppfyller sitt ansvar inom ramen för universitetets allmänna bildningsuppdrag.

 

Fakultetens interaktion med det omgivande samhället har som centrala teman pålitlighet, interaktion, gemensam nytta och engagemang.  

Engagemanget består bland annat av tjänsternas kvalitet, mottagarens belåtenhet samt uppfattning av fakulteten. En tillräcklig nivå och jämn tillgång på samarbetet är förutsättningar för byggandet av långsiktiga relationer.

Humanistiska fakultetens verksamhet styrs av fakultetens målprogram, vilket förverkligas genom olika detaljplaner.