Forskning

Ryhmäkuva ihmisistä.

Helsingfors universitets humanistiska forskning och undervisning håller god nivå i internationella jämförelser. Universitetet placerar sig i den nordiska och den europeiska täten och bland de 50 främsta när det gäller alla universitet i världen. Inom en mångfald av forskningsområden länkas det förflutna, nutiden, språk och kulturer samman till en mångvetenskaplig helhet som producerar forskning av hög kvalitet för forskarsamhället och det omgivande samhället. Fokusområden inom forskningen är studiet av kulturell och språklig mångfald, interaktionsforskning, språkteknologi och korpusforskning.

Humanistiska fakulteten har inrättat programmet Helsinki University Humanities Programme (2017–2020) för gästande internationella professorer och forskardoktorer. Programmets teman är ursprungskulturer och ursprungsspråk och miljöhumaniora.

Språk- och kulturtolk

Världen blir allt mer internationell, möten mellan olika människor, språk och kulturer har blivit vardag och vikten av språklig och kulturell växelverkan och behovet att förstå olikheter ökar.

Finlands Akademis spetsforskningsenhet Ancient Near Eastern Empires utreder på vilket sätt människorna som levde i södra Levantens och Mesopotamiens stora imperier för några tusen år sedan upplevde sin sociala grupptillhörighet.

Initiativet Helsinki Area & Language Studies samlar ihop forskare som specialiserar sig på olika språk från världen över och producerar kunskap om andra språk och kulturer för det finska samhället. I urfolksstudier flyttar man fokus från majoritetskulturerna till marginalen. Forskning i urfolkstudier koncentrerar sig på ursprungsfolkens mångsidiga kunskaper och uppfattningar om kulturer, språk, identiteter och historia samt på ursprungsfolkens betydelse.

Aktuell och detaljerad språk- och kulturkunskap ger förutsättningar för att lösa många globala miljö-, klimatförändrings- och välfärdsproblem och är till hjälp t.ex. inom handel, turism och integrering av invandrare.

Rysslandskunskap

Kuva kirjasta, jossa venäjänkielistä tekstiä.

Ingen ekonomi utan politik, och ingen politik utan kultur: För att förstå Ryssland måste man förstå den ryska kulturen. Finland är en stormakt i Rysslandsforskning, och humanistiska fakultetens Alexanderinstitut är ledande inom området.

Humanvetenskaper digitalt

Den digitaliserade världen skulle inte fungera utan den humanistiska synvinkeln. Humanistiska fakultetens språkkorpusar är kända och lockar toppforskare till universitetet. Till exempel den historiska engelska textkorpusen, som underhållas av forskningsgruppen Varieng, har funnits i över 20 år och utvidgas fortsättningsvis. Språkteknologisk forskning behövs bland annat när man utvecklar smarttelefoner och bilnavigatorer som förstår talat språk. Utöver inom språkvetenskapen öppnar de nya metoder inom digital humanistisk forskning som fakultetens forskare har tillgång till nya perspektiv på många andra områden från historia till litteraturvetenskap.

Forskning finansierad av Europeiska forskningsrådet ERC (på engelska)

    Forskning i topp