Forskning

Humanistiska forskning och undervisning håller god nivå i internationella jämförelser. Universitetet placerar sig i den nordiska och den europeiska täten och bland de 50 främsta när det gäller alla universitet i världen. Fokusområden inom forskningen är:

– kulturell, regional och språklig mångfald och förändring
– interaktion, kommunikation och meningsskapande
– kunskap, sinne och tolkning.
Forskningsnätverk