Projekt och forskare som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC)

Europeiska forskningsrådet ERC är en av de mest uppskattade finansiärerna av forskning. På dessa sidor får du lära känna de projekt, forskare och grupper som arbetar med ERC-finansiering vid Helsingfors universitet.
Vår ERC-framgång

Helsingfors universitets forskare har fått inalles mer än 90 ERC-finansieringar, alltså nästan hälften av samtliga finansieringar som ERC beviljat till Finland.

Av våra ERC-finansieringar är över 40 aktiva år 2023.

Finansieringsformer

ERC beviljar finansiering åt tre huvudgrupper:

  1. lovande unga forskare (Starting Grant)
  2. forskare som forskat i 7–12 år och etablerat sig (Consolidator Grant)
  3. i sitt eget fält erkända toppforskare (Advanced Grant).

Dessutom beviljar ERC finansiering bl.a. åt projekt som är gemensamma för flera universitet (Synergy Grant) och för kommersialisering av forskning (Proof of Concept).

Lär känna projekten och forskarna

Du kanske också är intresserad av