Doktorsutbildning

En doktorsexamen är den högsta universitetsexamen och den ger framför allt forskarkompetens. Forskarutbildningen ger en stabil grund för arbete som forskare och också för många olika uppdrag i samhällets eller näringslivets tjänst.

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten bedrivs multidisciplinär forskning som fått erkännande både nationellt och internationellt. Vid sådan forskning spelar doktoranderna en viktig roll. Vid fakulteten kan man avlägga agronomie- och forstdoktorsexamen, doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper och filosofie doktorsexamen. Årligen utexamineras ungefär 40 doktorer från fakulteten.

Doktorsexamen består av en doktorsavhandling och sammanlagt 40 studiepoäng teoretiska studier. Den mest centrala delen i doktorsavhandlingen är forskningsarbetet som görs under handledning av en mer erfaren forskare. Att offentligt försvara sin doktorsavhandling – disputationen – är en relevant del av doktorsstudierna. 

Rätten till påbyggnadsstudier söks alltid vid ett doktorandprogram, men det är fakulteten som beviljar examen. Den som söker till ett doktorandprogram väljer sin målexamen och hemfakultet utifrån sin studiebakgrund och ämnet för doktorsavhandlingen. Doktorandprogrammen arrangerar kurser och seminarier och ansvarar för rådgivning och handledning av doktoranderna.

Läs mer om doktorsutbildingen på vår finska eller engelska sidor

Bekanta dig med universitetets doktorandprogram