Forskningsgrupper

Vi undersöker frågor som berör ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. Våra fyra starka forskningsområden är produktiva och anpassningsbara skogs-och livsmedelssystem, naturbaserade och klimatsmarta lösningar, välfärd och hälsa samt en rejäl förändring mot hållbarhet.
Forskningsgrupperna inom våra avdelningar