Ruralia-institutet

Ruralia-institutet granskar både den hållbara utvecklingen och effekten av global och lokal samverkan ur landsbygdens synvinkel.

Som partner använder Ruralia-institutet tillämpad forskning inom alla Helsingfors universitets kompetensområden. Institutet med sina ca 50 experter, som jobbar vid universitetscentren i St. Michel och Seinäjoki, är involverat i internationella, nationella och regionala samarbeten.

Ruralia-institutet är en avdelning vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet med verksamhet i St. Michel och Seinäjoki.

Institutet uppdrag är att:

  • utföra tvärvetenskaplig forskning och delta i undervisning
  • utveckla lösningar för att främja entreprenörskap och välstånd
  • fungera i nätverk och bygga öppna läromiljöer samt
  • främja forskning och undervisning inom kooperativ.

Institutets fokusområden är lokal utveckling, hållbar matkedja, förnyande bioekonom.

 

Ruralia-institutet på sociala medier