Samarbete

Växelverkan och samarbetet med olika samhällsaktörer är en viktig resurs för alla forskare, lärare och studenter vid fakulteten. Det finns ett brett spektrum av samarbetsformer: allt från fria tankeutbyten till strukturerat och långsiktigt samarbete i undervisning, forskning och samhällsväxelverkan. Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vill vi på bästa möjliga sätt se till att samhället får användning av vår personals och våra studenters kompetens och arbete. Målsättningen är att vår forskning ska representera toppen av vetenskapsområdet och att det ska finnas användning för kunskapen vi skapar. Dessutom tycker vi att det är viktigt att vår undervisning svarar på arbetslivets behov och att våra studenter kommer i kontakt med arbetslivet redan under studietiden.

Som en samarbetspartner får du tillgång till den nyaste kunskapen, du får kontakt med framtidens aktörer och du får tillsammans med oss söka svar på aktuella hållbarhetsfrågor. Genom att göra en donation till fakulteten bygger du upp framtiden genom att stödja ny kunskap och utbildning av nya experter. Våra alumner är viktiga dialogpartner och budbärare samt eftertraktade gästföreläsare under våra kurser. I samarbetet med våra studenter och forskare ges ditt företag eller din organisation möjlighet att utveckla sin verksamhet utifrån vetenskaplig kunskap. Vi deltar i samarbetet som universitetet har med sina gemensamma samarbetspartner, universiteten i Stockholm, Edinburgh och Nairobi. Dessutom samarbetar vi bilateralt med flera inhemska och internationella universitet och forskningsinstitut.